dnes je 24.1.2021

Input:

Podíl představovaný kmenovým listem a jeho převod

4.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3
Podíl představovaný kmenovým listem a jeho převod

JUDr. Dita Komárková

Kmenový list

Zákon o obchodních korporacích umožňuje vydání tzv. kmenového listu, který představuje podíl ve společnosti s ručením omezeným.

Zavedení kmenového listu u společností s ručením omezeným představuje možnost snadnější majetkové dispozice s podílem. Zajímavé praktické dopady kmenového listu jsou tak spojeny zejména s jeho převoditelností.

Právní úprava kmenového listu je uvedena zejména v ustanoveních § 137 a 138 ZOK.

Kmenový list je cenný papír na řad, který nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír, což znamená, že se vydává výhradně jako listina, z níž je patrný údaj o jejím vlastníkovi a údaj o podílu, ke kterému byl kmenový list vydán.

Kmenový list není anonymním cenným papírem, nýbrž cenným papírem, z něhož je patrný jeho vlastník, tedy společník společnosti, který nabyl kmenový list při jeho vydání od společnosti, a pokud už byl kmenový list převeden na nového nabyvatele, popř. i další nabyvatele, je z něj patrný sled jednotlivých vlastníků včetně vlastníka posledního.

Podmínky vydání kmenového listu

Kmenový list lze vydat, jen pokud tak určí společenská smlouva společnosti; jinými slovy společenská smlouva společnosti musí vydání kmenového listu připouštět.

Dále kmenový list nelze vydat k podílům, jejichž převoditelnost je společenskou smlouvou omezena, podmíněna nebo úplně zakázána (převoditelnost může být například omezena souhlasem valné hromady). Kmenový list lze tedy vydat pouze k neomezeně převoditelným podílům.

Jeden společník, více kmenových listů

Pokud společenská smlouva určí, že společník může vlastnit více podílů v téže společnosti, pak může být pro každý podíl vydán kmenový list zvlášť.

Náležitosti kmenového listu

ZOK specifikuje náležitosti, které musí kmenový list vždy obsahovat. ZOK sice výslovně neurčuje, kde mají být zákonem stanovené údaje uvedeny, ale usuzuje se, že tyto náležitosti mají být uvedeny na líci kmenového listu.

Povinnými zákonnými náležitostmi kmenového listu jsou následující údaje (§ 138 ZOK):

1. označení, že se jedná o kmenový list – kmenový list musí výslovně obsahovat označení „kmenový list”;

2. jednoznačná identifikace společnosti – v praxi se uvádí úplná identifikace společnosti, tj. obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a obchodní rejstřík, u něhož je společnost zapsána, včetně

Nahrávám...
Nahrávám...