dnes je 27.1.2022

Input:

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.33
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku má za cíl dotaci na výstavbu či rekonstrukci hřišť pro volnočasové aktivity. Jedná se např. o multifunkční hřiště, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště či dětské hřiště. V rámci projektu je možné uplatnit dotaci i na vybudování či rekonstrukci zázemí (šatny, sprchy, toalety) nebo na oplocení, osvětlení a mobiliář. Všechny tyto zmiňované aktivity však můžou tvořit maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Míra podpory:

  • - Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů,
  • - Maximální dotace je až 2 000 000 Kč,
  • - Minimální částka, o kterou lze žádat je 100 000 Kč.
Nahrávám...
Nahrávám...