Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora obcí v národních parcích

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.33
Podpora obcí v národních parcích

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Podporované aktivity zahrnují: A – Budování a obnova infrastruktury a vybavenosti obcí (úprava veřejných prostranství, budování a rekonstrukce cest a chodníků, odstavných ploch, pořízení mobiliáře, sanace skalních masivů); B – Snížení světelného znečištění (výměna svítidel veřejného osvětlení); C – Zpracování rozvojových dokumentů a studií s důrazem na životní prostředí; D – Modernizace informačních center orientovaných na národní parky (včetně vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem); E – Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního