dnes je 9.5.2021

Input:

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.38
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. V širším slova smyslu výzva podporuje sociální začleňování a boj proti chudobě. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - celková alokace: 279 mil. Kč,
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - nestátní neziskové organizace,
  • - veřejné instituce.

Podporované aktivity

V rámci této výzvy patří mezi podporovanou aktivitu:

Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb

  1. Vznik sociálních sužeb

Podporován je vznik sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále zákon o sociálních službách) ve smyslu vytvoření nových kapacit těchto sociálních

Nahrávám...
Nahrávám...