dnes je 22.7.2019
Input:

Podpory Státního fondu rozvoje bydlení

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42
Podpory Státního fondu rozvoje bydlení

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Pořízení sociálního nebo smíšeného domu formou výstavby, stavebních úprav objektu určeného k jiným účelům než k bydlení, stavebních úprav objektu nezpůsobilého k bydlení či formou modernizace nevyužívaného bytového domu, pořízení sociálního bytu formou nástavby/přístavby či formou stavebních úprav prostor určených k jiným účelům než k bydlení. Sociální bydlení bude určeno pro osoby s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením. Nízký příjem: příjem nesmí přesáhnout 1,6 násobek životního minima; nájemce nesmí vlastnit žádný nemovitý majetek, který lze využít k trvalému bydlení, ani žádný movitý či nemovitý majetek, který lze využít ke zvýšení