dnes je 6.12.2019
Input:

Poradenství - výzva I.

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42
Poradenství – výzva I.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP”) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Míra podpory

  • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč,
  • - v žádosti o podporu bude dotace uvedena maximálně do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory

  • - malé a střední podniky (MSP),
  • - žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Podporované aktivity

  • - nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu; v případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %,
  • - nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu; výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu