dnes je 5.7.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti vlastníků pozemků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona

26.11.2019, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Dotazy více subjektů a vodoprávních úřadu směřovaly k problematice strpět vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona na cizím pozemku podle § 59a vodního zákona, zejména ke vztahu této povinnosti a povinnosti strpět vodní dílo umístěné v korytě vodního toku podle § 50 písm. c) vodního zákona, posuzování okamžiku vybudování vodního díla a řešení náhrady za omezení vlastnického práva vlastníka pozemku.

Dále byly položeny následující otázky:

Je nutné ke stavebním úpravám vodních dělu vybudovaných před 1. lednem 2002 souhlas vlastníka pozemku?

Je možné nyní požadovat náhradu podle § 59a vodního zákona v případě vodních děl umístěných v korytech

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

OD NÁS PRO VÁS

Novela občanského zákoníku 163/2020 Sb. nabyla účinnosti!

V AKCI do 15. 7. 50% sleva

Více o tištěném newsletteru SVJ aktuálně

Objednávka: 1816 Kč/rok včetně DPH, poštovného

Tištěné předplatné SVJ aktuálně

Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.