dnes je 18.1.2021

Input:

Pozemek ve smyslu ZDPH

9.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4.2
Pozemek ve smyslu ZDPH

Ing. Helena Hnízdilová

Co je pozemek ve smyslu ZDPH?

Pojem pozemek ZDPH nevysvětluje. Vycházíme proto z katastrálního zákona, který v §2 říká, že se jedná o část zemského povrchu, oddělenou od sousedních určitou hranicí (vlastnickou, katastrálního území apod.). Informace GFŘ z 9. 12. 2013 pak upřesňuje, že jde o pozemek jednoznačně geometricky a polohově určen, najdeme ho v katastru nemovitostí a má samostatné parcelní číslo.

Pozemky dělí ZDPH na několik druhů, ty je důležité vysvětlit, aby při převodu byl plátce DPH schopen svůj pozemek jasně zařadit a uplatnit správný režim DPH.

Pozemek funkčně spojený se stavbou

V případě dodání pozemku je zásadní zjistit, co je hlavním cílem transakce. Zda převod pozemku, nebo převod hospodářského celku stavby s pozemky, a hlavní věcí je tu stavba (viz 1.1.2). Jde tedy o princip věci hlavní a věci vedlejší v transakci.

Pokud je převáděn celek stavby a pozemku a jedná se o pozemek, který přirozeně slouží k provozu stavby, plní její funkce nebo je s ní užíván, hovoří zákon o pozemku funkčně spojeném se stavbou. Pokud je hlavním cílem transakce dodání stavby, řídí se transakce jako celek režimem DPH, který je uplatňován u stavby.

Takovou stavbou ale nemůže být jen inženýrská síť.

Příklad

Při převodu rodinného domu jsou spolu s domem převáděny i nádvoří a přilehlá zahrada. Celek je oplocen a pozemky jsou užívány spolu s rodinným domem. Hlavním cílem transakce je zde převod domu, převod pozemků se proto bude řídit dle DPH režimu domu.

Příklad

Při převodu rodinného domu je spolu s domem převáděna i zahrada, která je od domu oddělena komunikací. Zahrada je užívána spolu s rodinným domem. I v tomto případě se jedná o převod jednoho hospodářského celku, i když zahrada není bezprostředně u domu a je oddělena plošnou stavbou ve vlastnictví obce. Celá transakce tak bude mít jednotný DPH režim, dle rodinného domu. Zda pozemek přiléhá k domu není určujícím kritériem, podstatné je, zda pozemek spolu s převáděnou stavbou nepochybně funkčně souvisí.

Příklad

Předmětem transakce je zahrada u rodinného domu. Zahrada je na samostatné parcele sousedící s domem a původně byla určena k užívání spolu s ním, nyní se vlastník rozhodl zahradu prodat. Současně nedochází k převodu rodinného domu. Z pohledu transakce je hlavním prvkem pozemek, nejde o převod hospodářského celku – stavby a pozemku. Převod se bude řídit pravidly pro pozemky. Stejný pozemek tak může nebo nemusí být funkčně spojený se stavbou – důležité je, co je hlavním cílem transakce.

Příklad

Vedle rodinného domu má jeho vlastník vybudovanou provozovnu k podnikání. Z pohledu ZDPH se v tomto případě nemůže jednat o jeden funkční celek, protože každý z objektů plní jinou hospodářskou funkci. Jedná o 2 samostatné hospodářské celky. Pokud by byl předmětem transakce všechny nemovitost, jednalo by se z pohledu ZDPH o 2 transakce – převod rodinného domku a s ním funkčně spojených pozemků a převod provozovny určené k podnikání a s ní provozně a funkčně spojených pozemků. Pozemky by měly režim dle toho, které ze staveb jsou funkčně přiřaditelné.

Pozemky funkčně spojené se stavbou mohou být nezastavěné (např. zahrada u rodinného domu) i zastavěné (je na nich umístěna stavba pevně spojená se zemí – např. nádvoří, příjezdová cesta, dílna nebo garáž u rodinného domu).

Pozemky, které nejsou funkčně spojené se stavbou

Jedná se o pozemky, kdy při jejich převodu je hlavním ekonomickým smyslem právě pozemek, nikoli stavba.

Nahrávám...
Nahrávám...