Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravidla pro platbu pojistného podnikatelů se od příštího roku změní

5.11.2018, Zdroj: ČSSZ

Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Druhá aktualita se týká plateb záloh na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění, od ledna 2019 se budou platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje.

Finanční správa ČR zveřejnila na svých webových stránkách sdělení, které se týká plátců daně z příjmů ze závislé činnosti a souvisí s vedením mzdové agendy v elektronické podobě.

Zákonem č. 170/2017 Sb. dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (dále jen „zaměstnavatel“) a poplatníkem (dále

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz