dnes je 23.6.2024

Input:

Prodej jednotky v dobrovolné dražbě a přechod dluhů

7.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.25 Prodej jednotky v dobrovolné dražbě a přechod dluhů

Mgr. Pavla Krejčí

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3535/2022 zabýval přechodem dluhů vůči společenství vlastníků vzniklých na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění na nového vlastníka jednotky v případě prodeje jednotky v dobrovolné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Primárně se v souzené věci vlastník jednotky žalobou domáhal obnovení dodávek teplé vody a topení do bytové jednotky poté, co byly tyto dodávky přerušeny společenstvím vlastníků. Vedle tohoto problému však Nejvyšší soud rozhodoval právě i tom, zda v případě nabytí jednotky příklepem v dobrovolné dražbě dochází k přechodu dluhů vlastníka jednotky vůči osobě odpovědné za správu domu (společenství vlastníků) ve smyslu § 1186 odst. 2 a 3 OZ Nejvyšší soud dospěl trochu překvapivě k závěru, že k přechodu dluhů dochází.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zdůraznil, že smyslem právní úpravy § 1186 odst. 2 a 3 OZ je posílení postavení osoby odpovědné za správu domu a pozemku (společenství) při vymáhání dluhů vzniklých na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění. Společenství vlastníků má tak možnost případné dluhy vymáhat jak po novém vlastníkovi jednotky, tak po původním vlastníkovi, který má postavení ručitele.

§ 1186 odst. 2 a 3 OZ se však výslovně tato ochrana společenství vlastníků vztahuje pouze na převod vlastnického práva k jednotce, tedy na tzv. derivativní nabytí. V případě nabytí vlastnictví příklepem v dobrovolné dražbě však dochází nikoliv k převodu ale

Nahrávám...
Nahrávám...