dnes je 31.5.2020

Input:

Program Výstavba pro obce

6.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11
Program Výstavba pro obce

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu je podpořit pořízení nájemního bydlení pro občany v příjmové a bytové nouzi v podobě sociálních bytů a domů. Prostřednictvím programu je možné získat dotaci na výstavbu nájemního domu či přestavbu objektu na nájemní dům formou rekonstrukce, přístavby či nástavby. Rovněž je možné uvažovat o koupi nemovitostí a jejich rekonstrukci k danému účelu. Dotace poskytována i na nákup bytu, zde ale platí, že je nutné koupit byt v obci s existencí sociálně vyloučené lokality. Výhodou programu je, že je možné kombinovat sociální byty, které jsou určeny pro skupinu příjmově slabších obyvatel s nevyhovujícím bydlením s tzv. dostupnými byty. Dostupný byt je bydlení pro širokou veřejnost, ve kterém platí standardní tržní nájemné. Dále se od sociálního bytu odlišuje v tom, že na něj není možné získat dotaci, ale pouze zvýhodněný úvěr

Míra podpory:

Celková alokace výzvy je 650 000 000 Kč

Maximální výše dotace na výstavbu sociálních bytů přepočtená na 1m2 (Kč):

  • - novostavba, koupě 32 989 Kč na 1 m2 (Kč),
  • - stavební úpravy, nástavba, přístavba 29 307 Kč na 1 m2 (Kč),
  • - modernizace 16 495 Kč na 1 m2 (Kč).

Mezi další podmínky programu na výstavbu sociálních bytů je nutné zmínit následující:

  • - Maximální nájemné 61,10 Kč na m2 (v dalších letech postupně upravováno dle inflace)
  • - Doba udržitelnosti projektu: 20 let
  • - Velikost bytu: mezi 23-120 m2

Příjemci podpory

Mezi příjemce dotace patří:

  • - Obce,
  • - Dobrovolné svazky obcí,
  • - Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna),
  • - Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny).

Podporované aktivity

Podle různého mixu sociálních a dostupných bytů je poté možné rozdělit bytové domy do