dnes je 30.5.2020

Input:

Provoz a nájmy sportovních zařízení - Praha 9

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.79
Provoz a nájmy sportovních zařízení - Praha 9

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je určena na podporu pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže na území MČ Prahy 9.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - maximální výše dotace činí 300 000 Kč.

Specifika a omezení

  • - lze hradit výdaje vzniklé od 1.1. 21020 do 31. 3. 2021,
  • - příjemce je povinen prezentovat znak či logo MČ Prahy 9.

Příjemci podpory

  • - Právnické osoby, které působí na území MČ Praha 9 v oblasti tělovýchovy a sportu,
  • - Žadatel musí být členem sportovního klubu či asociací (ČUS nebo ČOV).

Podporované