Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78
Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů.

Prostřednictvím výzvy budou realizována následující opatření:

  • - odstranění potenciálních „havarijních stavů” ohrožující zdraví a život osob,
  • - odstranění důsledků zastarávání technického stavu objektů,
  • - energeticko-úsporná opatření,
  • - nezbytná obnova a pořízení interiérového, strojního a přístrojového vybavení pro zajištění výuky, stravování a ubytování klientů investičního charakteru.

Finanční alokace

Celková alokace: 65 000 000,- Kč

Příjemci podpory

  • - právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, která podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do