Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sdělení MF ČR ke stanovení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

15.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

MF ČR nedoporučuje postupovat při stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace dle Metodického stanoviska Ministerstva financí z roku 2008, v části týkající se výpočtu sazby poplatku je překonané.

Při aplikaci příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích je nutno vzít v úvahu aktuální znění vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Stavební pozemky, pokud nejsou zařazeny v cenové mapě stavebních pozemků obce do skupiny parcel označených cenou, se nově oceňují porovnávacím způsobem. Dále

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz