Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SFŽP zjednodušil půjčky zejména pro obce, města a dobrovolné svazky obcí

1.4.2019, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Díky úpravě Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek mohou zejména obce, města, dobrovolné svazky obcí a další příjemci požádat SFŽP ČR o vyvázání, snížení hodnoty či jinou změnu stávajícího zajištění nesplacené půjčky.

Předmětem aktualizace Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek (dále jen „MP“ nebo „metodické pokyny“) je sjednocení postupů SFŽP ČR při administraci požadavků příjemců podpory na změny sjednaného zajištění půjček poskytnutých v rámci Výzev č. 1 – 3/2016 PU, Výzvy č. 1/2017  IFN a všech dříve poskytnutých půjček nesplacených k 31. 12. 2018.

Na základě nově přidaného bodu 1. j) metodických pokynů mohou zejména obce, města, dobrovolné svazky

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz