dnes je 9.5.2021

Input:

Osvobození od správního poplatku v případě zastoupení na základě plné moci

14.4.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Lze přiznat poplatníkovi osobní či úkonové osvobození od správního poplatkuv případě, kdy je na základě plné moci zastoupen zástupcem nebo advokátem? V kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?

SP/04/2021 – Osvobození od správního poplatku v případě zastoupení na základě plné moci

Dotaz:

Lze přiznat poplatníkovi osobní či úkonové osvobození od správního poplatku v případě, kdy je na základě plné moci zastoupen zástupcem nebo advokátem?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o správních poplatcích je poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Je-li poplatník zastoupen osobou, která vystupuje jeho jménem (např. na základě plné moci), pak jeho jménem platí i správní poplatek, a to v sazbách a se všemi výhodami či omezeními, které se k osobě poplatníka vztahují. Správní úřad při splnění podmínek přizná osvobození bez ohledu na skutečnost, že zastupující osoba nárok na osvobození nemá.

SP/02/2021 - Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích

Dotaz:

V kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?

Odpověď:

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.

Pro přiznání slevy na správním poplatku musí být současně splněny dvě podmínky:

  • podání nebo jiný úkon vůči orgánu veřejné moci je učiněn na formuláři v elektronické podobě, který umožňuje automatické předvyplňování údajů (tzv. interaktivním formuláři) a
  • formulář byl zveřejněn prostřednictvím Ministerstva vnitra.

Jednotný dotační portál

Webový portál pro digitalizaci národních dotačních výzev.

Správce portálu: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet. Jednotlivé výzvy jsou metodicky řízeny poskytovateli dotací.

Vychází z konceptu jednotného, komplexního a digitalizovaného řešení problematiky národních dotací (od sběru žádostí přes administraci a sledování akcí až po jejich vyhodnocení).

Umožňuje žadatelům

Nahrávám...
Nahrávám...