dnes je 16.4.2021

Input:

SP/02/2021 – Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích

7.4.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

V kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.

Pro přiznání slevy na správním poplatku musí být současně splněny dvě podmínky:

  • podání nebo jiný úkon vůči orgánu veřejné moci je učiněn na formuláři v elektronické podobě, který umožňuje automatické předvyplňování údajů (tzv. interaktivním formuláři) a
  • formulář byl zveřejněn prostřednictvím Ministerstva vnitra.

Jednotný dotační portál

Webový portál pro digitalizaci národních dotačních výzev.

Správce portálu: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet. Jednotlivé výzvy jsou metodicky řízeny poskytovateli dotací.

Vychází z konceptu jednotného, komplexního a digitalizovaného řešení problematiky národních dotací (od sběru žádostí přes administraci a sledování akcí až po jejich vyhodnocení).

Umožňuje žadatelům podávat žádosti o dotace elektronicky na jednom místě. Snižuje administrativní náročnost a zachovává auditní stopu.

Ministerstvo financí portál vyvíjí od roku 2016 a dává jej k dispozici všem poskytovatelům národních dotací zdarma.

Dodavatelem je SYSCOM Software, spol. s r.o.

Web pro sběr žádostí: https://isprofin.mfcr.cz/rispf .

Informace pro poskytovatele dotací

V případě podpořených žádostí portál slouží jako zdroj dat pro EDS a současně je plánován jako klíčový zdroj dat pro zjednodušenou evidenci dotací (zákon č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

Nahrávám...
Nahrávám...