dnes je 13.8.2020

Input:

Spolupráce - klastry

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Spolupráce - klastry

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Míra podpory

  • - minimální absolutní dotace pro jeden projekt je 500 000 Kč,
  • - maximální absolutní