Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sportování bez bariér - sportovní reprezentace ZPS (zdravotně postižených sportovců)

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.53
Sportování bez bariér – sportovní reprezentace ZPS (zdravotně postižených sportovců)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

Výzva je zaměřena na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů a juniorů zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS”). Jedná se zejména o Paralympijské hry (dále jen „PH”), Deaflympijské hry (dále jen „DH”), Global Games (dále jen „GG”), mistrovství světa (dále jen „MS”), mistrovství Evropy (dále jen „ME”), světové poháry (dále jen „SP”) a evropské poháry (dále jen „EP”), světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „MPV”) a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.

Celková alokace

32 000 000,-Kč

Dotace může být poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů uvedených v žádosti.

Příjemci podpory

Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace”) splňující následující podmínky:

  1. žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  2. hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS nebo činnost