dnes je 16.4.2021

Input:

Statistický úřad: on-line sčítání prodlouženo do 11. května

29.3.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Český statistický úřad prodloužil online fázi sčítání do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář.

Zde je odkaz na on-line sčítání 2021

Při sčítání uvádějte skutečné, nikoliv úředně hlášené bydliště

Jedním z největších přínosů sčítání je šance získat reálný obrázek o tom, kde lidé bydlí a pracují. To umožňuje cílit veřejné služby tam, kde jsou skutečně zapotřebí. Z toho důvodu se sčítací formulář neptá na trvalý pobyt, ale na obvyklou adresu. Jde přitom o zcela unikátní data, která nelze zjistit jiným způsobem.

Český statistický úřad v maximální míře využívá data z veřejných registrů. Ve formulářích se ptá pouze na to, co nelze zjistit z jiných zdrojů. Namísto adresy trvalého bydliště je pro největší statistické šetření v zemi podstatná informace o tom, kde lidé reálně žijí. Při sčítání se zjišťuje tzv. obvyklé bydliště. Tedy místo, kde skutečně bydlíte a kde máte svou domácnost, případně rodinu,“ vysvětluje Robert Šanda, věcný gestor Sčítání 2021.

Mnoho osob má trvalý pobyt hlášen na adrese, kde se nezdržuje. Typické je to u mladých lidí, kteří mají stále trvalé bydliště u rodičů, přestože se už postavili na vlastní nohy a žijí jinde. Podobně to mají vysokoškoláci nebo lidé, kteří se kvůli práci přestěhovali do jiného města nebo do ciziny a do místa trvalého pobytu jen čas od času dojíždějí. „Existují případy, kdy například rodiče zapíšou své děti na adrese jiné městské části kvůli tomu, aby měly vyšší šanci při zápisu do školy. Přitom třeba právě pro plánování škol a školek je důležité vědět, kde rodiny skutečně bydlí,” doplňuje Robert Šanda. Údaje ze sčítání pak mohou být podkladem pro navýšení kapacity škol v jejich obci nebo městské části.

Sčítání lidu, domů a bytů ukazuje reálný stav věcí, na jehož základě se pak dá plánovat i smysluplná občanská vybavenost. Získané informace mohou sloužit například jako podklad pro posílení linek MHD. Údaje o rozmístění obyvatel v kombinaci s dalšími umožňují popsat podmínky života či například dostupnost práce nebo domovů pro seniory v jednotlivých lokalitách. Přinášejí také informace, kde konkrétní profese přebývají, či naopak chybějí. Mají rovněž vliv na spravedlivé rozdělení výnosů z daní pro jednotlivé obce.

Více v tiskové zprávě ČSÚ ČR

OSMD: Sčítání domů a bytů, vlastníci nemovitostí

Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). Majitelé nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři.

Pokud jste vlastníky objektu s více byty, jste povinni umožnit sčítacímu

Nahrávám...
Nahrávám...