dnes je 30.5.2020

Input:

Technologie COVID 19

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6
Technologie COVID 19

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je určena na výrovu zdravotnických prostředků. Předmětem dotace je pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

Míra podpory

  • - výše dotace se pohybuje v rozmezí 250 tis. - 20 milionů Kč na jeden projekt.

Příjemci podpory

Finanční podpora bude poskytnuta:

  • - malým a středním podnikům, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících