dnes je 24.1.2020

Input:

Úspory energie- výzva V.

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Úspory energie– výzva V.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

 • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR,
 • - míra podpory u projektu:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV,
 • - míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
  a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
  b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
  c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Příjemci podpory

 • - malé a střední podniky („MSP”).

Podporované aktivity

 • - modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů,
 • - zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,
 • -