Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení zákona o registru smluv

7.2.2019, Zdroj: Ústavní soud ČR

Plénum Ústavního soudu zamítlo návrh skupiny 30 senátorů na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, případně na zrušení § 2 odst. 1 písm. b), písm. k) ve slovech „nebo národní podnik“, písm. n) a § 8 odst. 3 téhož zákona.

Ústavní soud konstatuje, že cílem zákona o registru smluv je zajistit uveřejnění vybraných smluv, u nichž je alespoň jednou ze smluvních stran některý z dotčených subjektů, jejichž hospodaření je navázáno na veřejné finanční prostředky. Protože se tak děje prostřednictvím registru smluv, který je přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup, je zjevné, že účelem zákona je zpřístupnění dotčených smluv široké veřejnosti v souladu s ústavně zaručeným

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz