dnes je 5.6.2023

Input:

Veřejné budovy v pasivním standardu

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14
Veřejné budovy v pasivním standardu

Mgr. Petr Burda.

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují. Dotaci lze čerpat na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Míra podpory:

  • - Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
  • - veřejnoprávní instituce,
  • - příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
  • - organizační složky státu,
  • - veřejné výzkumné instituce a výzkumné, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
  • - nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky,
  • - obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské
Nahrávám...
Nahrávám...