dnes je 9.4.2020

Input:

Vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.33
Vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu.

Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybraným zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční podpory na pořízení vhodných koncových zařízení, televizních přijímačů nebo na nezbytnou úpravu anténního systému v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

Míra podpory

a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.

b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné technologie.

c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).

Příjemci podpory

Žadatelem o dotaci může být:

a) Poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v pobytové formě:

 • - domovy pro seniory,
 • - domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • - domovy se zvláštním režimem,
 • - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • - chráněné bydlení,
 • - týdenní stacionáře,
 • - azylové domy,
 • - domy na půl cesty,
 • - terapeutické komunity,
 • - zařízení následné péče,
 • - zařízení pro krizovou pomoc,
 • - zařízení sociální rehabilitace,
 • - odlehčovací služby.

b) Poskytovatel sociálních služeb poskytující vybrané pobytové