Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výběr z odpovědí ÚOOÚ ke GDPR

14.5.2018, Zdroj: ÚOOÚ

Společenství vlastníků jednotek, jestliže provádějí pouze zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi spočívajícími v zajišťování výkonu bytových spoluvlastnických práv a povinností tak, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz § 1158 a násl. občanského zákoníku), pověřence jmenovat nemusejí.

Co je to „veřejně přístupný prostor“ definovaný v čl. 35 odst. odst. 3 písm. c) GDPR? Je to pouze místo, kde může v určitém okamžiku vstoupit neomezený počet osob, a nebo jsou to i učebny ve školách a zkušebny v budovách orgánů veřejné správy?

Co se týče výkladu pojmu „veřejně přístupný prostor“ ve vztahu k článku 35 odst. 3 písm. c) Obecného nařízení, lze odkázat na vodítka pracovní skupiny WP29 k posouzení vlivu na

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz