Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.1.3
Vzor – Čestné prohlášení člena představenstva a. s.

JUDr. Jaroslav Bursík

Čestné prohlášení člena představenstva

ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Já, níže podepsaný:

Petr Novotný,

nar. 1. ledna 1968,

bytem Vodičkova 1, 110 00 Praha 1,

tímto prohlašuji, že

souhlasím se svým ustanovením do funkce člena představenstva

společnosti Holding, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Praha 1, Legerova 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111 (dále jen „společnost”) a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zejména pak s tím, že svou funkci budu vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: