dnes je 15.8.2020

Input:

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.

4.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.1.3
Vzor – Čestné prohlášení člena představenstva a. s.

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Čestné prohlášení člena představenstva

ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 46 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Já, níže podepsaný:

Petr Novotný,

nar. 1. ledna 1968,

bytem Vodičkova 1, 110 00 Praha 1,

tímto prohlašuji, že

souhlasím se svým ustanovením do funkce člena představenstva

společnosti Holding, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Praha 1, Legerova 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1111 (dále jen „společnost”) a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a stanovami společnostmi. Zejména pak s tím, že svou funkci budu vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými