dnes je 26.2.2020

Input:

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

28.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1.1
Vzor – Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Mgr. Pavla Krejčí

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”)

dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) obsahuje též

Prohlášení spoluvlastníků o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám

(dále jen „Prohlášení vlastníka”)

I.
Smluvní strany a předmět Dohody

1.1 MUDr. Daniela Klínová, r. č. 556007/0538, bytem Praha 1, Trojická 666/34, PSČ 112 00

a

Andrea Kostkatá, r. č. 756512/0224, bytem

Dokument je součástí sekce pro předplatitele. Celý text tohoto dokumentu si můžete také jednorázově stáhnout z našeho portálu Vzorovedokumenty.cz.