Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zápis do rejstříku

6.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může SVJ vzniknout zápisem do rejstříku po podání

- prohlášení vlastníka - včetně celých stanov a určení členů výboru

- podání čestného prohlášení

- zápisu ze schůze výboru s určením funkcí

- jaké další dokumenty jsou potřebné?

Až následně po zapsání by BD začalo převádět jednotky do vlastnictví nájemníků - členů BD.

Kdy vznikne povinnost převést dodavatelské smlouvy na SVJ?

Odpověď:

Zcela běžně podávám návrh na zápis  SVJ do veřejného rejstříku v době, kdy jsou všechny

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@nemovitostprofi.cz