Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dokumentace cyklistické infrastruktury

26.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5
Dokumentace cyklistické infrastruktury

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj cykloturistiky, zkvalitnit související infrastrukturu a propojenost jednotlivých turistických cílů a tím celkově podpořit rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. V tomto dotačním titulu se budou poskytovat účelové investiční dotace na pořízení projektové