Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zelená stuha

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5
Zelená stuha

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Zaměření dotačního titulu

Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení. Revitalizace vodních toků a vodních ploch. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy. Výše příspěvku: Obec oceněná titulem Zelená stuha – až 500 tisíc Kč. Obec oceněná titulem Zelená stuha ČR – až 800 tisíc Kč + dalších 200 tisíc Kč na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži