dnes je 9.12.2022

Nejnovější

Energetická úspora snížením teploty v bytě na 18 °C resp. 19 °C?Garance

9.12.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z diskusí ve veřejných sdělovacích prostředcích je zřejmé, že o energetických úsporách rozhodují místo odborníků političtí ideologové. Je proto vhodné upozornit na základní faktory, které doprovázejí komplexní společenský problém. Za podstatné je zejména nutno…

Přístupné pro: Start | Plus

Alternativy ke společné spotřebě elektřinyGarance

9.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém článku jsme pojednávali o spotřebě elektřiny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou výhradně v rámci společných prostor v domě, a nikoli tedy jednotlivými jednotkami, což by mělo být novou legislativou umožněno od 1. 1.…

Přístupné pro: Start | Plus

Nabíjecí stanice pro elektromobily

8.12.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak posuzovat nabíjecí stanice pro elektromobily z hlediska daňového? Změny přinesla mj. i nedávná novela zákona o daních z příjmů č. 142/2022 Sb.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila návrh nařízení, který stanovuje výpočet odvodů z nadměrného příjmu výrobců elektřiny

7.12.2022, Zdroj: Vláda

Vláda schválila návrh nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu, který stanovuje způsob určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny. Určila tak mechanismus, podle kterého se stanoví výše příjmu na základě čistých tržeb z prodeje vyrobené…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Fotovoltaika na bytových domech dostane od ledna zelenou

7.12.2022, Zdroj: ERÚ

Rada Energetického regulačního úřadu schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.12.2022, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 21. 11. do 5. 12. 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vztah úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku a zákona č. 311/2013 Sb.

6.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chtěl bych požádat o stanovisko, jaký je vztah ustanovení § 1191 - 1193 občanského zákoníku (o správě domu bez vzniku společenství vlastníků) a zákona č. 311/2013 Sb., potažmo jaký je vztah celé úpravy bytového spoluvlastnictví (§ 1158 - 1222) a zákona č. 311/2013 Sb. Která úprava je pro tento typ správy ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Další existence družstevní samosprávy po převodu jednotek do osobního vlastnictví podle zákona č. 311/2013 Sb.

6.12.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Máme staré bytové družstvo typu SBD (které vzniklo před rokem 1992 a dům byl vystavěn s finanční pomocí státu). Toto družstvo je organizováno do samospráv (§ 753-754 zákona o obchodních korporacích), přičemž okruhem působnosti samosprávy je vždy jeden bytový dům, resp. jednu samosprávu tvoří členové ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Společné stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek

5.12.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společně s Ministerstvem pro místní rozvoj zaujaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Energetický trh z pohledu hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory

2.12.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zveřejnil dokument, v němž podrobně popisuje a vysvětluje dění na trzích s elektrickou energií a zemním plynem v posledních dvou letech, a to s ohledem na svou věcnou působnost v oblastech ochrany hospodářské soutěže,…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Michal Zeman Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a oprávněný jsou v této dohodě dále společně ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Smlouva o zajištění správy nemovitosti podle § 2430 a násl. NOZGarance

20.7.2016, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zuzana Červená Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek Horáčkova 567 IČO 12345636 se sídlem Horáčkova 567, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle S, vložka 4444 zastoupená předsedou výboru Ing. Ivanem Koutským (dále jen „společenství ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíGarance

10.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov (dále jen ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o nájmu nebytových prostorGarance

19.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková Pronajímatel: Jméno a příjmení: ……................................ Datum narození:………................................ Trvale bytem:…………................................. Doručovací adresa: …................................. Telefon: …………………............................... E-mail: ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 365/2022 Sb. novela zák. č. 458/2000 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2022 v částce č. 166)
  • 366/2022 Sb. novela zák. č. 235/2004 Sb., č. 586/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 2.12.2022 v částce č. 167)
  • 367/2022 Sb. novela vyhl. č. 480/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2022 v částce č. 168)
  • 368/2022 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2022 v částce č. 168)
  • 372/2022 Sb. novela zák. č. 114/1995 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 169)
  • 374/2022 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. a č. 89/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 170)
  • 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 171)
  • 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 173)
  • 381/2022 Sb. novela vyhl. č. 241/2012 Sb. (vyšlo dne: 7.12.2022 v částce č. 173)
  • 384/2022 Sb. novela zák. č. 234/2014 Sb. (vyšlo dne: 9.12.2022 v částce č. 175)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy

12.12.2022, On-line, Ing. Tereza Patočková

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z toho žáci a studenti odnesli i něco navíc?

Jak zvýšit své komunikační schopnosti formou zrcadlení

15.12.2022, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zrcadlení (mirroring) je nevědomý psychologický mechanismus, jenž v komunikaci přispívá k posílení naší důvěryhodnosti. Funguje v osobních, pracovních, obchodních i prodejních vztazích a spočívá v napodobování verbálních i neverbálních projevů protistrany. Víme-li, jak působí i jak ho využít, můžeme jím zvýšit svou přesvědčivost i ochotu druhé strany vyjít nám v určité věci vstříc. Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami zrcadlení a jeho využitím v praxi.

Virtuální realita a trénink soft skills

11.1.2023, On-line, Ing. Tereza Patočková

V karanténě jsme se naučili zvládat opravdu hodně věcí digitálně. Umíme pracovat flexibilně, kdykoli je potřeba a na různých místech. To platí samozřejmě také pro koncepty školení. Nabídka digitálních školení roste a stává se nedílnou a často nutnou součástí moderních společností. Jaká je efektivní cesta? Webinář, video... nebo virtuální realita? Tuto otázku zodpovíme na bezplatném webináři. Zaregistrujte se a zjistěte, které VR koncepty jsou na trhu k dispozici a kdy se opravdu vyplatí je používat!

Účetní závěrka SVJ

12.1.2023, Praha, Ing. Martin Durec

Na semináři se seznámíte s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími činnostmi spojenými s koncem účetního období. Lektor se bude věnovat i přiznání k dani z příjmů a upozorní na časté nedostatky v účetní závěrce.

Datové schránky pro podnikatele

17.1.2023, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Tento webinář se zaměřuje na užívání datových schránek a jejich správu, přiblíží jejich výhody a upozorní na případná úskalí.

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.12.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě pololetní zálohy na daň z příjmů (u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost překročila 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč)

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 8.12.2022
 1 EUR24,33 CZK (0)
 1 USD23,13 CZK (+0,03)
 1 GBP28,21 CZK (+0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY16,92 CZK (+0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...