dnes je 28.11.2021

Nejnovější

Vláda schválila podpůrné programy pro podnikatele postižené protiepidemickými opatřeními

23.11.2021, Zdroj: Vláda ČR

Podnikatelé, kteří v důsledku přijatých protiepidemických opatření přišli alespoň o 30 procent příjmů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, budou moci požádat stát o finanční kompenzace. O jejich podobě rozhodla vláda Andreje Babiše v demisi na jednání v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

22.11.2021, Zdroj: Vláda

Vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců a OSVČ i zavedení krizového ošetřovného a příspěvku v karanténě.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovení individuálního podílu na fakturovaných nákladech na teplo v domě

18.11.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Skuhra, CSc. Je postup výpočtu spotřeby tepla stejný pro všechny objekty s různými tepelnými ztrátami? Proč? Má to logiku? Potřeba tepla k vytápění v bytovém, polyfunkčním nebo nebytovém domě je určena stavebně-technickými vlastnostmi domu. Spotřeba tepla k vytápění je tedy až následnou provozní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Hrazení oprav teras a balkónů z příspěvků na správu domu

18.11.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... SVJ, které vzniklo dle zákona č. 72/1994 Sb. má některé bytové jednotky, ke kterým dle prohlášení vlastníka patří balkóny a terasy. Terasy současně slouží jako střechy dalším bytovým jednotkám: a) Lze tedy terasy považovat za střešní konstrukci a hradit jejich opravu z fondu oprav? b) Za jakých podmínek ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

16.11.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 1. 11. do 14. 11. 2021. Přehled změn právních předpisů v období od 8.11.2021 do 14.11.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 403/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Školy, nemocnice, úřady a další veřejné budovy ušetří díky národním dotacím na energiích

16.11.2021, Zdroj: MŽP

Opravené a energeticky úsporné školy, nemocnice, úřady a další veřejné budovy. To vše přinese nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí, která podpoří snížení energetické náročnosti veřejných budov a jejich majitelům tak zajistí nižší výdaje za…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Odpovědnost zástupce s. r. o. v roli profesionálního předsedy

16.11.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jde o situaci, kdy je právnická osoba (např. společnost s ručením omezením nebo akciová společnost) zvolena členem výboru SVJ anebo předsedou SVJ. Taková právnická osoba vykonává činnost statutárního orgánu jako svou podnikatelskou (ekonomickou) činnost za účelem zisku, a to za úplatu. Právnická osoba ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Časové omezení vypouštění odpadních vod v integrovaném povolení

15.11.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Integrované povolení musí v souladu s ustanovením § 13 zákona o integrované prevenci obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem mimo jiné také tzv. závazné podmínky provozu. Jedná se o specifické podmínky provozu zařízení a s ním přímo…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dlužníci se mohou díky „milostivému létu“ zbavit svých dluhů

15.11.2021, Zdroj: justice.cz

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mohou dlužníci využít „milostivé léto" a rychle se zbavit svých dluhů. Zejména u dlouhodobých exekucí může „milostivé léto" zachránit nemalý finanční obnos, dlužníkovi se zcela odpouští úroky z prodlení a jiné…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak na sociální bydlení? Odpověď nabízí nová brožura MPSV

15.11.2021, Zdroj: MPSV ČR

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora sociálního bydlení vydává nový materiál s názvem Sociální bydlení v ČR. Brožuru ocení zejména starostové a zástupci obcí, kteří hledají způsob, jak nastavit systém sociálního bydlení pro své občany a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Smlouva o zajištění správy nemovitosti podle § 2430 a násl. NOZGarance

20.7.2016, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zuzana Červená Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek Horáčkova 567 IČO 12345636 se sídlem Horáčkova 567, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle S, vložka 4444 zastoupená předsedou výboru Ing. Ivanem Koutským (dále jen „společenství ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíGarance

10.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov (dále jen ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o používání vozidlaGarance

12.9.2014, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jan Bonaventura DOHODA ze dne ………… o poskytnutí služebního auta zaměstnavatelem zaměstnanci k používání   pro služební i soukromé účely Zaměstnavatel: ………… Zaměstnanec: ………… uzavírají tuto dohodu o používání služebního silničního motorového vozidla SPZ ……. . a čísla technického průkazu UD ……., viz ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Rejtarová František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně jedné) a Jindřich Plekanec nar. 30. listopadu ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 405/2021 Sb. novela nař. vl. č. 567/2006 Sb. (vyšlo dne: 19.11.2021 v částce č. 183)
  • 406/2021 Sb. novela vyhl. č. 177/1996 Sb. (vyšlo dne: 19.11.2021 v částce č. 183)
  • 409/2021 Sb. novela vyhl. č. 359/2011 Sb. (vyšlo dne: 19.11.2021 v částce č. 184)
  • 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 186)
  • 413/2021 Sb. novela zák. č. 100/2001 Sb. (vyšlo dne: 19.11.2021 v částce č. 187)
  • 415/2021 Sb. novela zák. č. 133/1985 Sb. a č. 239/2000 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 417/2021 Sb. novela zák. č. 250/2016 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 418/2021 Sb. novela zák. č. 273/2008 Sb., č. 17/2012 Sb., č. 553/1991 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 188)
  • 420/2021 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb., č. 304/2014 Sb. a č. 347/2021 Sb. (vyšlo dne: 23.11.2021 v částce č. 189)
  • 424/2021 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.11.2021 v částce č. 190)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Co tolerujeme, to se nám vrací i s úroky

10.12.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Máme-li občas dojem, že se k nám lidé kolem nás nechovají tak, jak bychom si přáli, měli bychom si položit otázku, zda k tomu nepřispíváme. Důvodem totiž může být, že jejich nepříjemné, nepříznivé či jinak nevhodné jednání z nejrůznějších důvodů tolerujeme, a tím ho i povzbuzujeme.

Školení pro statutární orgány SVJ

10.12.2021, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Zjistěte více o povinnostech členů statutárních orgánu a případném dopadu z opomenutí funkce statutárního orgánu SVJ.

E-shop právně a daňově

13.12.2021, On-line, Mgr. et Mgr. Radana Burešová, JUDr. Roman Cholasta, RNDr. Ivan Brychta

Jste provozovatel e-shopu nebo uvažujete o jeho založení, ale tápete v legislativních nařízeních a změnách, které začaly v této oblasti v nedávné době platit nebo brzy v platnost vstoupí? Přihlaste se na naši online konferenci a během jednoho dne se dozvíte, jak e- shop provozovat a jaké změny vás čekají.

Účetní závěrka SVJ

13.1.2022, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář poradí posluchačům, jak na účetní závěrku u společenství vlastníků jednotek.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

15.2.2022, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.11.2021 - úhrada srážkové daně OSVČ

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 26.11.2021
 1 EUR25,67 CZK (+0,19)
 1 USD22,73 CZK (+0,04)
 1 GBP30,34 CZK (+0,12)
 100 RUB30,2 CZK (-0,16)
 100 JPY19,92 CZK (+0,24)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2,75 % platnost od 5.11.2021
Diskontní sazba1,75 % platnost od 5.11.2021
Lombardní sazba3,75 % platnost od 5.11.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...