Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za únor
Kurzy měn 22.3.2019
 1 EUR25,73 CZK (+0,08)
 1 USD22,76 CZK (+0,24)
 1 GBP29,95 CZK (+0,35)
 100 RUB35,37 CZK (+0,01)
 100 JPY20,65 CZK (+0,28)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Projekty v oblasti odpadového hospodářství, cirkulární ekonomiky a možnosti obcí při jejich financování z dotacíGarance

22.3.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá obec musí řešit, jak naložit s odpadem, který vzniká na území obce. Na občany v tomto směru nelze spoléhat, ani ne tak proto, že by byli nepořádní, jako spíše proto, že u jednotlivce nelze předpokládat, že by disponoval dopravní, třídicí a další návaznou…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II.Garance

22.3.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Dotace na podporu opatření, která přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Finanční alokace výzvy ( ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Sociální podnikání - 4. výzva MAS PodřipskoGarance

22.3.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Dotace na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Forma a výše podpory: - Minimální výše ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko IIGarance

21.3.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Dotace na podporu vzniku nových a rozvoji existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Finanční alokace výzvy (podpora) - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč. - ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/03/2019)Garance

21.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí (OPŽP) Zdroje informací: opzp.cz/vyzvy Dílčí programy: Rekultivace starých skládek, 118. výzva Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na rekultivaci starých ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016Garance

20.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společné části domu nelze bez dalšího vymezit jako jednotku. Samotný zápis takto vymezené jednotky do katastru nemovitostí neznamená, že zapsané právo existuje. Jestliže zápisy v katastru neodpovídají skutečnosti, má skutečnost převahu nad zápisem uvedeným v…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Vymáhání pohledávek za členem SVGarance

20.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vymáhání pohledávek je jedním z velmi aktuálních témat dnešních dnů, které dokonce dalo vzniknout specializovaným subjektům, jež na něm zakládají svou podnikatelskou činnost. Platební morálka nejen v rámci obchodních vztahů upadá, a je tedy nutné myslet i…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
Nejčtenější

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA