Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smlouva o nájmu bytu

28.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2
Smlouva o nájmu bytu

JUDr. Michal Zeman

Smlouva o nájmu bytu patří mezi zažité a tradiční instituty civilního práva, kdy historie tohoto smluvního vztahu sahá až k římskému právu. Podstata nájmu spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat pronajatou věc nájemci k dočasnému užití, přičemž nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné.

Zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje obecnou úpravu nájemní smlouvy v ustanoveních § 2201 až 2234 NOZ, kdy v § 2235