dnes je 9.12.2022

Input:

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů nabyla účinnosti - týká se i SVJ

3.10.2022, Zdroj: Vláda ČR (www.vlada.cz)

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela reaguje na výtky Evropské komise a zajišťuje, že česká právní úprava evidování skutečných majitelů vyhovuje požadavkům přepisům Evropské unie. Novelou zákona Evropská komise dodatečně podmínila možnost podání první žádosti o platbu v rámci Národního plánu obnovy.

Mezi hlavní body novely patří změna vymezení skutečného majitele a zrušení některých dosavadních výjimek z evidenční povinnosti (pro církve, společenství vlastníků jednotek aj.). Skutečný majitel již nebude vymezen pomocí pojmů koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem. Po vzoru evropské směrnice jím bude ten, kdo v konečném důsledku tzv. vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Vymezení skutečného majitele se maximálně přidržuje předlohy evropské směrnice.

Ve většině případů nevyvolá novela potřebu revize údajů v evidenci skutečných majitelů z iniciativy dotčených právnických osob. Velká část změn bude zajištěna automaticky informačním systémem. V průběhu října 2022 dojde k přeznačení dat tak, aby

Nahrávám...
Nahrávám...