GDPR

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 25.5.2018
 1 EUR25,77 CZK (-0,04)
 1 USD22,07 CZK (+0,06)
 1 GBP29,44 CZK (-0,07)
 100 RUB35,54 CZK (-0,23)
 100 JPY20,18 CZK (+0,09)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Dohoda o započtení pohledávek - dva vlastníciGarance

25.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor ke stažení zde . Dohoda o započtení vzájemných pohledávek (dále jen “ Dohoda “) Helena Táborská nar. 15.4.1972 bytem Lutovského 235/4a, Praha 5-Motol, PSČ 150 00 a Monika Nejedlá nar. 7.8.1975 bytem Hrindova 1355/11, Praha 4 - Krč, PSČ ...
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 185Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stejně jako vznik právnické osoby zpravidla probíhá dvoufázově, přičemž nejprve dochází k založení právnické osoby a následně k jejímu vzniku (zápisem do veřejného rejstříku), tak i zánik právnické osoby bez právního nástupce je dvoufázový.
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 186Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro právnické osoby, které se nezapisují do veřejných rejstříků a na které nedopadá zvláštní právní úprava (jako tomu je např. u právnických osob zřízených zákonem), stanoví zákon okamžik jejich zániku skončením likvidace. Likvidace končí použitím likvidačního…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 187Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
NOZ obsahuje pouze obecnou právní úpravu likvidace právnických osob. Zvláštní úpravu pak lze nalézt ve zvláštních právních předpisech pro příslušný typ právnické osoby, např. pro obchodní společnosti a družstva je zvláštní právní úprava obsažena v zákoně o…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 188Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Likvidátor nabývá po svém jmenování do funkce působnost statutárního orgánu. Za řádný výkon své funkce přitom odpovídá stejně jako statutární orgán (§ 193). To tedy znamená, že likvidátor může zastupovat právnickou osobu ve všech jejích záležitostech. Při svém…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 189Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán společnosti likvidátora. Likvidátorem se přitom může stát pouze osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu (viz níže). Likvidátor společnosti se své funkce ujímá okamžikem svého jmenování, respektive…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 190Garance

25.5.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do funkce může být zároveň jmenováno i více likvidátorů, pokud to nezakazuje zvláštní právní předpis. To je praktické zejména u složitějších likvidací. Počet likvidátorů není zákonem nijak omezen, jejich konkrétní počet se tudíž bude odvíjet od náročnosti…
více
ZámekPřístupné pro: Plus
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Návrh novely části NOZ týkající se bytového spoluvlastnictvíGarance

15.5.2018, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V roce 2012 byl přijat nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. Do této nové úpravy, do Části třetí, která pojednává o absolutních majetkových právech, byl zařazen Oddíl 5 upravující Bytové spoluvlastnictví.
více
Zámek

Služby spojené s užíváním bytuGarance

3.2.2016, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 67/2013 Sb. , o službách spojených s užíváním bytů, po novele č. 104/2015 Sb. V roce 2013 byl přijat zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a ...
více
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA