dnes je 18.9.2019
Nejnovější

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu evidovaného v rozporu se skutečným stavemGarance

16.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na svobodnou volbu pobytu je jedním ze základních práv každé osoby. Srov. čl. 14 odst. 1 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní…

Přístupné pro: Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 26 Cdo 781/2013Garance

16.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zavinilo-li samo společenství, že se schůze shromáždění vlastníků jednotek řádně nekonala (nekonala v souladu se zákonem) a nemohlo tak být ani řádně (v souladu se zákonem) rozhodováno o otázkách uvedených v programu schůze, nelze z tohoto důvodu vlastníku…

Přístupné pro: Start | Plus

Odkoupení nebytové jednotky za účelem zřízení kotelny SVJGarance

16.9.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, kterou je i nebytový prostor vymezený podle občanského zákoníku jako jednotka (§ 1159 NOZ), je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů…

Přístupné pro: Start | Plus

Správa domu po vzniku SVJ, bytové družstvo v postavení vlastníka/pronajímatele bytůGarance

16.9.2019, Ing. Lenka Haráková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku (§ 1190 NOZ); je právnickou osobou, která má předmět činnosti zákonem omezený pouze na zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194 odst. 1 NOZ).

Přístupné pro: Start | Plus

Elektroměry - podružné

9.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V bytovém domě je instalován 1 fakturační elektroměr pro všechny byty. U každého bytu je elektroměr poměrový, dle kterého se poměrem rozúčtuje cena z fakturačního elektroměru. otázka: Podléhají tyto poměrové elektroměry pravidelným kontrolám - přezkoušení či ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Požární bezpečnost - požární ucpávky ve stoupačkách

9.9.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při rekolaudaci objektu hotelu na bytový dům bylo nutné dle PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby) instalovat na rozvody ve stoupačkách mezi patry protipožární ucpávky. Dům byl poté rozdělen na jednotky dle zák. 72/1994 Sb., rozprodán a vzniklo SVJ. otázka: ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Indikativní cena plynu pro 4. čtvrtletí roku 2019

2.9.2019, Zdroj: Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává pro spotřebitele na úrovni domácností a maloobchodu indikativní ceny plynu pro 4. čtvrtletí roku 2019. Níže najdete cenová rozhodnutí ERÚ.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Právní předpisy aktuálně

2.9.2019, Zdroj: Vláda ČR

Vláda podpořila další změny podle služebního zákona. Vláda se staví negativně k návrhu k delší lhůtě Senátu na zákony. Novelu umožňující zavedení online daní schválila vláda. Novela vyhlášky o náležitostech rozhodnutí vodoprávního úřadu. Čtyři nové zákony…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů Evropského sboru ke kamerám a kamerovým systémům

2.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové pokyny detailně popisují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) kladené na zpracování osobních údajů v rámci technologií sledování osob prostřednictvím videozařízení. V dokumentu je uvedena řada praktických situací s příklady…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Finanční správa představuje jednodušší a efektivnější způsob dražeb

2.9.2019, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zavádí od začátku září nový způsob dražeb věcí zabavených v rámci daňové exekuce a spouští APlikaci Elektronických Dražeb (APED). Jedná se o elektronickou formu dražeb, kterých se dražitelé budou moci zúčastnit bez fyzické přítomnosti a s…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...

Přístupné pro: Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 230/2019 Sb. novela zák. č. 182/2006 Sb. (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 98)
  • 231/2019 Sb. o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 99)
  • 232/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb. (vyšlo dne: 5.9.2019 v částce č. 99)
  • 233/2019 Sb. o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 100)
  • 234/2019 Sb. novela nař. vl. č. 185/2015 Sb. (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 101)
  • 235/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 12.9.2019 v částce č. 101)
  • 236/2019 Sb. o ocenění udělovaném předsedou vlády (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 237/2019 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 238/2019 Sb. o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 239/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019 (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

24.9.2019, Praha, JUDr. Dušan Srp Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Aby záda nebolela

4.10.2019, Praha, PhDr. Ivana Feliciani

Aby záda nebolela, potřebují hlavně fungující páteř. Páteř je dokonalý výtvor, na jehož pružnosti a funkčnosti závisí funkce všech orgánů našeho těla, psychiky a pochopitelně našich zad. Podle lékařů postihují problémy se zády až 80 % populace a podle tradiční čínské medicíny má až 90% našich zdravotních problémů své kořeny právě v páteři.

Interní kontrolní systém - jak jej správně nastavit a účinně prosazovat

8.10.2019, Praha, JUDr. Pavel Koukal

Seznamte se s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v oblasti interních kontrolních systémů (IKS). Poradíme Vám, jakými formami a postupy IKS v obchodních korporacích správně nastavit a účinně prosazovat, a to v širším rámci Corporate Governance & Risk & Compliance.

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

11.10.2019, Praha, JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Právní regulace uskutečňování bytových potřeb je specifická nerovným postavením pronajímatele a nájemce, kdy nájemce je považován za objektivně slabší smluvní stranu. Z toho pramení nedotknutelnost jeho práv daných mu přímo zákonem. Kde všude se tato úprava uplatní a jaká úskalí z toho pro pronajímatele plynou? A jaké nástroje má proti nájemci naopak pronajímatel? Na tyto a mnohé další otázky dává tento seminář odpovědi nebo alespoň nabízí praktická řešení.

Právní minimum pro začínající podnikatele

16.10.2019, Praha, Mgr. Bc. Martin Kůs

Cílem semináře je seznámit začínající podnikatele s právními oblastmi, které by měl každý podnikatel znát, a s kterými se v rámci své podnikatelské činnosti setká.

Konference BOZP v roce 2020
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.9.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 16.9.2019
 1 EUR25,88 CZK (+0,04)
 1 USD23,46 CZK (+0,18)
 1 GBP29,24 CZK (+0,24)
 100 RUB36,64 CZK (+0,35)
 100 JPY21,76 CZK (+0,2)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS