dnes je 22.10.2021

Nejnovější

Za přístavbu školy v Nehvizdech uložil ÚOHS druhou pokutu

21.10.2021, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Dobrovolnému svazku obcí (DSO) k zajištění přístavby školy v Nehvizdech pokutu ve výši 500 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce mimo zadávací řízení.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Bytovou výstavbu táhnou rodinné domy

21.10.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Za uplynulých 11 let se v Česku dokončilo 330 tisíc bytů. Nejvíce se stavělo ve Středočeském kraji, kde převažuje výstavba rodinných domů. Téměř polovina všech bytů v bytových domech pak byla dokončena v Praze.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Výzva výrobcům dodávajícím elektřinu obchodníkům ze skupiny BOHEMIA ENERGY

21.10.2021, Zdroj: ERÚ

ERÚ a MPO v kontextu s energetickou situací vyzývají výrobce dodávající elektřinu obchodníkům ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity*, společnosti skupiny Bohemia Energy entity, dodavatele poslední instance, společnosti OTE a provozovatele distribučních soustav.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nejvyšší správní soud zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření k podmínkám pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor

20.10.2021, Zdroj: Nejvyšší správní soud

NSS upozornil, že ministerstvo zdravotnictví je při vydávání opatření povinno přihlížet k vývoji aktuálních vědeckých poznatků o srovnatelnosti prodělání onemocnění COVID-19 s očkováním ve věci přístupu do vnitřních prostor budova apod.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Odmítnutá funkce předsedy a nová volba

20.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě, že shromážděním zvolený kandidát na člena výboru ihned po volbě zvolenou funkci odmítne. Je možno ihned v rámci stejného shromáždění provést novou volbu nebo je nutno svolat nové shromáždění. Mgr. Adriana Kvítková Pokud byla v rámci pořadu zasedání ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

19.10.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 4. 10. do 17. 10. 2021! Přehled změn právních předpisů v období od 4.10.2021 do 10.10.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 358/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vlastnictví balkónů - úvěrování

19.10.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme Společenství vlastníků založené v listopadu 2007. Můj dotaz se týká balkónů. V Prohlášení vlastníka je balkón uvedený jako součást BJ, u které se nachází. Není však uvedený metrážně, pouze jako 1 ks. Ve Společných částech budovy v Prohlášení vlastníka není uvedený vůbec. Chtěla bych se dotázat, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko Ústavního soudu k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu

19.10.2021, Zdroj: Ústavní soud ČR

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) přijalo stanovisko, podle kterého je třeba včasnost elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu posuzovat podle okamžiku, kdy podání dojde soudu, nikoliv podle okamžiku, kdy je podatelem…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinkuGarance

18.10.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.…

Přístupné pro: Plus

Úspory energie s EPC - financování energeticky úsporných opatření z budoucích úsporGarance

18.10.2021, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Přístupné pro: Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci dle § 1141 NOZGarance

1.12.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ Smluvní strany: Jana Nová r. č. 765415/5689 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 a František Procházka r. č. 760516/2365 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 (dále jako „smluvní strany”) uzavřeli v souladu s § 1141 odst. 1 zákona č. 89/2012 ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíGarance

10.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov (dále jen ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Michal Zeman Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a oprávněný jsou v této dohodě dále společně ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

9.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) obsahuje též Prohlášení ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 370/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022-2028, CPI % (vyšlo dne: 8.10.2021 v částce č. 163)
  • 371/2021 Sb. mění zákon č. 48/1997 Sb. a některé další zákony (vyšlo dne: 12.10.2021 v částce č. 164)
  • 374/2021 Sb. mění zákon č. 127/2005 Sb. a některé další zákony (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 166)
  • 375/2021 Sb. mění vyhláška č. 589/2020 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 376/2021 Sb. mění vyhláška č. 269/2015 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 377/2021 Sb. mění vyhláška č. 246/2001 Sb. a vyhláška č. 328/2001 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 380/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022 (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 381/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 382/2021 Sb. mění zákon č. 165/2012 Sb. a další související zákony (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 168)
  • 386/2021 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 171)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak činit správné závěry: k čemu, proč a jak slouží Occamova břitva

22.10.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Nevíme-li, která z možných příčin určité události je ta pravá, pak se většinou příliš nezmýlíme, rozhodneme-li se pro tu, která je svou podstatou nejjednodušší. Uvažujeme-li tímto způsobem, používáme tak zvanou Occamovu břitvu.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

3.11.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Interní kontrolní systém a funkce compliance

3.11.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Poradíme Vám, jakými formami a postupy IKS v obchodních korporacích správně nastavit a účinně prosazovat, a to v širším rámci Corporate Governance & Risk & Compliance.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

4.11.2021, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Účetnictví SVJ pro začátečníky

4.11.2021, Praha, Ing. Martin Durec

Pak je seminář určen právě Vám.

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.10.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.10.2021
 1 EUR25,62 CZK (+0,1)
 1 USD22,01 CZK (+0,06)
 1 GBP30,39 CZK (+0,19)
 100 RUB30,88 CZK (-0,03)
 100 JPY19,28 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,5 % platnost od 1.10.2021
Diskontní sazba0,5 % platnost od 1.10.2021
Lombardní sazba2,5 % platnost od 1.10.2021
vývoj
Cestovní náhrady
od 19. 10. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...