dnes je 16.4.2021

Nejnovější

Testování zaměstnanců SARS-CoV-2 - další povinnosti pro správce a SVJ?Garance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost podstoupit testování byla rozšířena na všechny zaměstnance. Za zaměstnance se přitom považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo…

Přístupné pro: Start | Plus

Několik aktuálních otázek z praxe na téma opravy a údržba (ne)společných částí domuGarance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se často vyskytují otázky směřující na opravy a údržbu domu, zateplení fasády, opravy a údržbu lodžií a balkonů, výměny oken.

Přístupné pro: Start | Plus

Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů dle GDPRGarance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf . Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, zejména provozuje kamerové systémy, vede evidenci ...

Přístupné pro: Start | Plus

Dálkové odečty čerpání energetických služeb bez nutnosti změn právních předpisůGarance

13.4.2021, Ing. Miroslav Los, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se zaváděním digitalizace s návazností komunikace se přímo nabízí vytvoření nové kvalitativní situace v oblasti správy bytových domů.

Přístupné pro: Start | Plus

Zpracování osobních údajů ve vztahu k antigennímu testování zaměstnancůGarance

13.4.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování osobních údajů při preventivním testování zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Cov-2 ze strany SVJ je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce (osobních údajů) vztahuje, zvláštní souhlas pro…

Přístupné pro: Start | Plus

Nové vyhlášky k energetickému auditu a k energetickému posudku

12.4.2021, Zdroj: MPO ČR

Dne 31. března 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny 2 nové vyhlášky: vyhláška č. 140/2021, o energetickém auditu, a vyhláška č. 141/2021, o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

SP/02/2021 - Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích

7.4.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

V kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Evropská komise povolila další koronavirové podpory, například COVID UBYTOVÁNÍ II

7.4.2021, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise svým včerejším rozhodnutím schválila České republice opatření veřejné podpory COVID ubytování II, neboť je podle Komise v souladu s tzv. dočasným rámcem, který je právním základem pro poskytování veřejných podpor souvisejících s koronavirovou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

6.4.2021, Zdroj: Vláda

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.4.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 22. 3. do 4. 4. 2021!

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Převody bytů do vlastnictví do 31.12.2020

25.10.2016, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V posledních měsících se hromadí dotazy členů našeho bytového družstva týkající se převodu jednotek do vlastnictví do roku 2020, kdy v zákoně č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb., je v článku druhém uvedeno následující: „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu - podzim 2020

30.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Kombinování kompenzačního bonusu s programem Covid – Nájemné není explicitně vyloučeno, neboť v tuto chvíli nedochází ke kumulování vládní pomoci v daném kalendářním dni. Zatímco u kompenzačního bonusu je dle současného návrhu nastaveno bonusové období od 5.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jaká je průměrná odměna předsedy SVJ?

25.2.2010, Ing. Jan Polívka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaká je průměrná odměna předsedy SVJ?V průzkumu provedeném mezi správci nemovitostí jsme se zaměřili na odměňování členů výborů a pověřené vlastníky SVJ. Výsledkem je soubor grafů vzniklých ze získaných čísel a průměrná výše odměn představitelů SVJ.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Změny v SVJ 2020 | 6. díl - Shromáždění SVJ podle nových pravidel

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Je to orgán, jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek a současně orgán, který rozhoduje o nejzásadnějších otázkách společenství vlastníků. V dnešním a posledním díle seriálu „Změny v SVJ 2020“…

Jiný nebytový prostor - rekolaudace na byt - změna užívání

7.11.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Nebytový prostor se nachází v 1. patře ve smíšené budově,kde jsou nebytové prostory a většina bytů. Rozměr 63 m2, sprcha wc, oddělně. Orientace bytu na východ,dostatečně osvětlené. Vlastnictví osobní,nezasahovalo by se do nosných konstrukcí. Uspořádání 1+kk,ev. 2+kk. Ráda bych znala postup, především ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 143/2021 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 148/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX % (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 58)
  • 149/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI % (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 58)
  • 150/2021 Sb. novela zák. č. 289/2005 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 154/2021 Sb. ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 60)
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 163/2021 Sb. novela vyhl. č. 30/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak zvýšit svou osobní produktivitu

23.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Náš čas, pracovní i mimopracovní, je omezený, a zvyšuje tak význam naší osobní produktivity. Tedy schopnosti vykonat v jeho rámci co nejvíce. Jak této schopnosti dosáhnout?

Vlastnictví bytů a SVJ - dopady novely občanského zákoníku a aktuální judikatura

23.4.2021, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. On-line seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. On-line seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

26.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Interní oznamování a ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

28.4.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Samostatný blok semináře se zabývá novou právní úpravou směrnice EU o ochraně oznamovatelů a navazující prováděcí úpravě v České republice.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o přestupcích

29.4.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

On-line seminář je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 15.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,01)
 1 USD21,67 CZK (-0)
 1 GBP29,9 CZK (+0,07)
 100 RUB28,13 CZK (-0,51)
 100 JPY19,93 CZK (+0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY
Nahrávám...
Nahrávám...