Konference

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.12.2018 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 17.12.2018
 1 EUR25,8 CZK (+0,01)
 1 USD22,75 CZK (-0,1)
 1 GBP28,7 CZK (-0,01)
 100 RUB34,17 CZK (-0,11)
 100 JPY20,09 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  81 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,50 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Identifikace obyvatel se svojí obcí, soudržnost komunity, genius lociGarance

18.12.2018, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer
V dnešním článku se budeme zabývat tzv. geniem loci, komunitou a její soudržností, identifikací obyvatel se svojí obcí či městem. Pokusíme se také nastínit možnosti, jak tuto soudržnost či identifikaci můžeme podporovat a pomoci vytvářet.
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Podpora programu Housing First (Bydlení především)Garance

18.12.2018, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First/Bydlení především včetně ověřování principů Housing First v praxi. Primárním cílem programu Housing First (dále jen „HF”) je ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/12/2018)Garance

18.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Zaměstnanost Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/aktualni-vyzvy Dílčí programy Sociálního začleňování v Praze Zaměření dotačního titulu: Podporované aktivity: 1) Podpora osob s ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2016 sp. zn. 26 Cdo 2360/2016Garance

17.12.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
„Lhůta podle § 1209 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je lhůtou hmotněprávní prekluzivní a počíná běžet od okamžiku, kdy se přehlasovaný vlastník jednotky dozvěděl nebo mohl dozvědět, že rozhodnutí shromáždění bylo vydáno. Tímto okamžikem je…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Stanovisko ÚVP ČR 10/2018 k změnám v požadavcích norem upravujících bezpečný provoz výtahůGarance

17.12.2018, Ing. Jan Dvořák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základní změny provedené v normách ČSN 27 4002:2018 a ČSN 27 4007+Z1:2018 upravujících provoz výtahů se přímo dotýkají společenství vlastníků. Statutární orgány se poměrně obtížně vyrovnávají se zrušením Provozních prohlídek a funkce Dozorce výtahu, stejně…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Právní stanovisko k odpovědnosti za provoz výtahůGarance

17.12.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Škoda z provozu dopravních prostředků je v zákoně č. 89/2012, občanský zákoník, definována jako škoda vyvolaná zvláštní povahou takového provozu. Zvláštní povaha je odvozována zejména z technických charakteristik provozu a z vlastností dopravního prostředku,…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Prezident republiky podepsal deset zákonů

12.12.2018, Zdroj: Hrad (www.hrad.cz)
Ve dnech 5. a 11. prosince prezident podepsal deset zákonů, mimo jiné novelu zákona o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty či trestního zákoníku.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

12.5.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) obsahuje též
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA