dnes je 9.4.2020

Nejnovější

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

8.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Oddělení 2602 - Oceňování majetku ministerstva financí zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek, zodpovídá za zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Dlouhodobá strategie renovací budov - grafy, tabulky, materiál MPO ke stažení

8.4.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Dlouhodobou strategii renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých, pro účely meziresortního připomínkového řízení a veřejné konzultace.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

7.4.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla připravena v úzké…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

7.4.2020, Zdroj: Vláda

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Spotřeba tepla byla loni podprůměrná. Od 1. října 2020 platí zákaz uhelných paliv v Praze.

7.4.2020, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Teplárny v Česku do konce března dodaly v topné sezoně domácnostem zatím podobně tepla jako při té minulé. Začátek letošního roku patří z pohledu klimatických statistik opět k těm teplejším. Spotřeba tepla za celý loňský rok nedosáhla ani na desetiletý průměr,…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Technologie COVID 19Garance

6.4.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace je určena na výrovu zdravotnických prostředků. Předmětem dotace je pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických ...

Přístupné pro: Plus

Program Czech Rise UpGarance

6.4.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Program má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, ...

Přístupné pro: Plus

Program Výstavba pro obceGarance

6.4.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem programu je podpořit pořízení nájemního bydlení pro občany v příjmové a bytové nouzi v podobě sociálních bytů a domů. Prostřednictvím programu je možné získat dotaci na výstavbu nájemního domu či přestavbu objektu ...

Přístupné pro: Plus

Energetické úspory, Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energieGarance

6.4.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách Míra podpory: Alokace (maximální celková ...

Přístupné pro: Plus

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaceGarance

6.4.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren ...

Přístupné pro: Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

4.2.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ust. § 46 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus

Případy z praxe: Zápis stavby do 25 m2 do katastru nemovitostíGarance

26.1.2018, Mgr. Jindřich Šimberský, Mgr. Jan Svoboda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Jakým způsobem, resp. na základě jakých podkladů, bude stavba do 25 m2, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas ani stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu, zapsána do katastru nemovitostí?

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Zákaz zcizení - věcné právo zákaz zcizení a zákaz zřízení zástavního právaGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. ledna 2014 je smluvním stranám nově umožněno zakotvit do svých smluv možnost zákazu zcizení a zákazu zatížení věcí, což je vyjádřeno v ustanovení § 1761 NOZ. Hlavní smysl tohoto institutu lze spatřovat především ve vyšší ochraně věřitelů a…

Přístupné pro: Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 144/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.4.2020 v částce č. 53)
  • 145/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 1.4.2020 v částce č. 53)
  • 146/2020 Sb. novela nař. vl. č. 104/2020 Sb. (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
  • 147/2020 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyšlo dne: 2.4.2020 v částce č. 54)
  • 148/2020 Sb. ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2020 v částce č. 55)
  • 149/2020 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2020 v částce č. 55)
  • 150/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 151/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 152/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
  • 153/2020 Sb. k informování o změně krizového opatření (vyšlo dne: 6.4.2020 v částce č. 56)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze II

15.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Převod lékařské praxe na s.r.o. - 2. část

17.4.2020, On-line, Mgr. Bc. Martin Kůs

Jaké jsou výhody obou variant lékařské praxe a s.r.o.? On-line seminář volně navazuje na on-line seminář Převod lékařské praxe na s.r.o. - 1. část.

Právní minimum pro lékaře - 2. část

17.4.2020, On-line, Mgr. Bc. Martin Kůs

Na on-line semináři se seznámíte s problematikou informovaného souhlasu a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta.

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze III

20.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

27.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

OD NÁS PRO VÁS

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 7.4.2020
 1 EUR27,22 CZK (-0,37)
 1 USD25 CZK (-0,57)
 1 GBP30,88 CZK (-0,53)
 100 RUB32,96 CZK (-0,49)
 100 JPY22,95 CZK (-0,52)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY