dnes je 26.10.2020

Nejnovější

Vzor - Čestné prohlášení jednateleGarance

24.10.2020, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný Jaromír Otruba, r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČO: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským…

Přístupné pro: Start | Plus

Sklepní kóje jako společná část domu

21.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mám dotaz ohledně sklepních kójí. V prohlášení vlastníka v kapitole Určení společných částí budovy je uvedeno, že společnými částmi domu jsou sklepní prostory vyjma sklepních kójí. V prohlášení vlastníka je i vložen plánek, kde se která sklepní kóje nachází. U každé jednotky (mimo dvou, které na sklepní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Společné stanovisko MPO a SEI k povinnosti provést audit

21.10.2020, Zdroj: SEI ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Státní energetická inspekce (SEI) zveřejňují společné stanovisko k praktické implementaci vybraných ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Výpověď z bytu nájemníkovi

21.10.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ráda bych prodala některé byty v ČD, které vlastním a v kterým bydlí nájemci ještě z dobu komunismu. Tito mají stále staré smlouvy a to na dobu neurčitou. Vztahuje se na ně i možnost zdražování nájmu pouze tak, jak to dovoluje zákon a to je, myslím, 20% během tří let. Nyní jsou nájemníci starší lidé ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vzor - Zápis valné hromady o jmenování jednateleGarance

20.10.2020, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Dita Komárková Zápis z řádné valné hromady společnosti KLASTOF, s. r. o., IČO: 233 411 15 se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551, (dále jen „ Společnost ”) Datum konání: 15. ledna 2021 Čas zahájení: 10:00 ...

Přístupné pro: Start | Plus

COVID - Nájemné = 50% nepodmíněný příspěvek na komerční nájem

20.10.2020, Zdroj: Vláda

Od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021 lze elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz podávat žádosti v druhé výzvě programu COVID - Nájemné. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období, kterým jsou měsíce červenec,…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Prodej nemovitosti a TZ

15.10.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... OSVČ chce prodat nemovitost, kterou vložil v roce 2001 do podnikání v ceně 4 mil. Kč. Budova je v SJM, odpisy byly vždy v jeho režii. Tuto nemovitost rekonstruoval od roku 2002 průběžně do roku 2011. O technické zhodnocení byla vždy k 31.12. navýšena hodnota nemovitosti. Byly uplatněny odpočty DPH z ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

14.10.2020, Zdroj: Vláda

Od pondělí 5. října 2020 platí na území České republiky nouzový stav. Zároveň od pondělí platí i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí. Od 14. října jsou zavřeny všechny školy vyjma mateřských.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu obcí má nová dotační výzva

14.10.2020, Zdroj: MŽP

Obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Úřady už budou jednotně akceptovat generální plné moci udělené klientem advokátovi pro správní řízení

13.10.2020, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Ombudsman dosáhl dohody s Ministerstvem vnitra, že se sjednotí postup správních orgánů při akceptování generální plné moci udělené advokátovi. Klienti, kteří se nechávají zastoupit advokátem a dají mu plnou moc pro všechna správní řízení, se už nebudou muset…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Převody bytů do vlastnictví do 31.12.2020

25.10.2016, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Kateřina Horáková V posledních měsících se hromadí dotazy členů našeho bytového družstva týkající se převodu jednotek do vlastnictví do roku 2020, kdy v zákoně č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb., je v článku druhém uvedeno následující: „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Účtování kauce - jistoty

25.5.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Morávek Kam započítat přijatou vratnou kauci - jistotu - za nájemné u vlastníka domu? Započítá se do příjmu z pronájmu nebo jako nedaňový příjem na zálohu, která bude po skončení nájmu vrácena? Předpokládám, že se jedná o jistotu ve smyslu § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Změny v SVJ v souvislosti s novelou občanského zákoníku účinnou od 1. 7. 2020| 1. díl

11.5.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (zákon. č. 89/2012 Sb., dále též „NOZ“). Tento zákon, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2020, přináší zásadní novinky v oblasti bytového spoluvlastnictví (§ 1158 až §…

Změny v SVJ 2020 | 5. díl - Jak se mění povinnosti vlastníků jednotek

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

V minulém díle seriálu „Změny v SVJ 2020“ jsme se věnovali nařízenému prodeji jednotky vlastníka jakožto sankci za porušení jeho povinností. V dnešním příspěvku si povíme o změnách v oblasti právě těchto povinností vlastníků jednotek, které od 1. 7. 2020…

Změny v SVJ 2020 | 6. díl - Shromáždění SVJ podle nových pravidel

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Je to orgán, jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek a současně orgán, který rozhoduje o nejzásadnějších otázkách společenství vlastníků. V dnešním a posledním díle seriálu „Změny v SVJ 2020“…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 364/2020 Sb. novela vyhl. č. 10/2000 Sb. (vyšlo dne: 4.9.2020 v částce č. 147)
  • 368/2020 Sb. o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky (vyšlo dne: 10.9.2020 v částce č. 149)
  • 376/2020 Sb. novela výměru MF č. 01/2020 (vyšlo dne: 22.9.2020 v částce č. 152)
  • 383/2020 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 389/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 390/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 403/2020 Sb. novela zák. č. 416/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
  • 404/2020 Sb. novela vyhl. č. 425/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.10.2020 v částce č. 163)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Daňová problematika pro SVJ

3.11.2020, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen jak ekonomickým pracovníkům firem, kteří se zabývají administrativní správou společenství vlastníků jednotek (SVJ), tak i členům orgánů společenství či jednotlivým vlastníkům jednotek – členům SVJ, kteří se chtějí seznámit se specifikami daňové problematiky SVJ a řešením problémů z praxe.

Jak jednat s lidmi, kteří nedokážou naslouchat

6.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Jednat či spolupracovat s lidmi, ať již kolegy, obchodními partnery nebo dokonce šéfy, kteří nám z nejrůznějších důvodů příliš nenaslouchají, je obtížné a frustrující. Často je jen ztrátou času a nezřídka končí nezdarem. Jak v těchto případech postupovat? Cílem kurzu je posílit svou schopnost jednat s lidmi, kteří nenaslouchají, a to jak změnou své vlastní komunikace, tak snahou o změnu přístupu ke komunikaci u druhé strany.

Specialista Corporate compliance

11.11. – 12.11.2020, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cyklus dvou webinářů účastníky podrobně seznámí s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS).

Jak při rozhovoru poznat, že druhá strana lže

20.11.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Sklon nemluvit pravdu prozradí nejčastěji určité neverbální signály. Důvodem je, řeč svého těla nemáme nikdy zcela pod kontrolou, a to ani tehdy, když se o to snažíme. Cílem semináře je ukázat, které neverbální projevy mohou naznačit, že nám náš protějšek velmi pravděpodobně neříká pravdu.

Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci

11.12.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi, které lze při řešení konfliktů využít, i hlavními metodami jejich mediace ze strany vnějších osob, především manažerů.

DOPORUČUJEME
Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.10.2020 - podání přiznání k DPH za září za lll. čtvrtletí

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.10.2020
 1 EUR27,22 CZK (-0,01)
 1 USD22,96 CZK (-0,07)
 1 GBP30,02 CZK (-0,13)
 100 RUB30,03 CZK (+0,06)
 100 JPY21,92 CZK (-0,08)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY