dnes je 30.3.2020

Nejnovější

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

27.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Podpora podnikání v ČR v podmínkách koronavirové nákazyGarance

26.3.2020, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda ČR zvažuje nebo průběžně realizuje více druhů opatření na podporu ekonomiky a podnikání poté, kdy byla celá ekonomika negativně zasažena opatřeními z důvodu regulace koronavirové nákazy.  

Přístupné pro: Plus

Finanční správa aktuálně: Úlevy a daňové osvobození související s koronavirem

26.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Kromě úlev a daňových osvobození upozornila Finanční správa na změnu sazeb DPH u vybraných služeb a zboží. Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020. CílemInformace je ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Informace a opatření MMR v souvislosti s činností realitních zprostředkovatelů během nouzového stavu

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách vydaný v rámci usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., se na jejich činnost realitního zprostředkování dle usnesení Vlády České…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Koronavirus a příjemci dotací

26.3.2020, Zdroj: MMR, MŽP

Informace pro příjemce úvěrů SFRB. Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací .

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. P vydala stanovisko k podmínkám uznání nemoci COVID-19 za nemoc z povolání ve smyslu nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

25.3.2020, Zdroj: Společnosti pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně

Ve stanovisku se uvádí, že (....) Pokud nemoc CoVID-19 vznikla při práci, u níž je hygienicky (epidemiologicky) prokázáno riziko nákazy, uznává a hlásí se jako nemoc z povolání přenosná (kapitola V, položka 1, případně pol. 3 seznamu nemocí z povolání) 1. ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

24.3.2020, Zdroj: Vláda

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

24.3.2020, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí může na základě doporučení Ministerstva vnitra účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností

19.3.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Lze pronájem obecních bytů a nebytových prostor vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost? Pronájem obecních bytů a nebytových prostor nelze vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost. Mimo rozpočet (na účtu cizích prostředků) lze vést pouze příjmy, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Platnost usnesení shromáždění vlastníků za nouzového stavu

19.3.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o radu v následujících situacích, které mají návaznost na současný stav. Situace: - Jsme SVJ o 26 jednotkách a máme zavedený systém zvolených společných zástupců u vlastníků, kteří mají jednotku v SJM nebo jsou třeba dva (bratr-sestra), tzn. 26 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Akcie na jménoGarance

15.10.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál společnosti k datu emise činí 3 500 000 Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 350 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).

Přístupné pro: Start | Plus

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemGarance

6.1.2020, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy jsou zpravidla spojeny se zajištěním dodávky energií (elektřina, teplo, voda a plyn) a služeb souvisejících s nájmem (např. úklidové služby, zajištění ostrahy pronajímaného objektu atd.).

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 101/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI % (vyšlo dne: 18.3.2020 v částce č. 38)
  • 102/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 % (vyšlo dne: 18.3.2020 v částce č. 38)
  • 113/2020 Sb. novela zák. č. 211/2000 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 114/2020 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 115/2020 Sb. novela zák. č. 111/1994 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 117/2020 Sb. novela zák. č. 455/1991 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 118/2020 Sb. novela zák. č. 219/2000 Sb. a č. 82/1998 Sb. (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 119/2020 Sb. novela některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (vyšlo dne: 24.3.2020 v částce č. 43)
  • 121/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 44)
  • 134/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 27.3.2020 v částce č. 48)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jste nuceni si svůj čas řídit sami: 6 způsobů, jak s ním nakládat lépe

30.3.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Některým pracovníkům řídí čas jejich nadřízení. Někteří si ho však mohou z velké části řídit sami. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s vlastním časem, ale i s mentálními technikami, které jejich využití usnadňují. Seminář je určen všem, kteří se svým časem mohou poměrně volně nakládat, ale s výsledky jeho vlastního „řízení“ nejsou vždy spokojeni.

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

6.4.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

16.4.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

16.4.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

13.5.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

OD NÁS PRO VÁS

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.3.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.3.2020
 1 EUR27,3 CZK (-0,25)
 1 USD24,88 CZK (-0,2)
 1 GBP30,43 CZK (+0,27)
 100 RUB31,6 CZK (-0,68)
 100 JPY22,87 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY