dnes je 9.5.2021

Nejnovější

Souhlas se zrušením rozvodu plynu v bytovém domě

6.5.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Máme bytový dům s 6 bytovými jednotkami. Rozvody plynu vyžadují rekonstrukci, ale většina jednotek ho již nevyužívá a proto uvažujeme, že bychom místo rekonstrukce rozvod plynu zrušili. Postačí pro toto rozhodnutí pouze většina hlasů vlastníků, anebo pokud by se našel třeba jeden vlastník, který bude ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zveřejnění výsledků ankety k odměnám a testování v oblasti správy nemovitostí

5.5.2021, Ing. Jan Polívka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děkuji vám všem, kteří jste vyplnili anketu mapující formy a způsoby správy nemovitostí, antigenní testování zaměstnanců a odměňování správců.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

IROP spouští výzvy REACT-EU na oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému

5.5.2021, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Dvě miliardy korun jsou pak určeny na projekty zaměřené nasociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Může se jednat o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavu a stavební úpravy budov, které budou sloužit pro kvalitní poskytování sociálních…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

4.5.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 19. 4. do 2. 5. 2021! Přehled změn právních předpisů v období od 26.4.2021 do 2.5.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 170/2021 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nestihli jste podat daňové přiznání? Nevadí, odešlete ho elektronicky do konce května.

4.5.2021, Zdroj: Finanční správa

Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

K povinnosti obecných soudů zastavit exekuční řízení v případě vymáhání dluhu vzniklého v době hospitalizace nezletilé osoby na základě § 16a odst. 1 písm. f) zák. o veřejném zdravotním pojištění.

4.5.2021, Zdroj: Ústavní soud ČR

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Krajského soudu vHradci Králové, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručené včl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Webinář: Udržitelnost a environmentální aspekty ve veřejných zakázkách

3.5.2021, Zdroj: MPSV ČR

On-line Zoom webinář Vás 18. 5. 2021 10:00 – 12:00 seznámí s tím jaké enviromentální aspekty by měli projekty splňovat nejen v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, Ať už jde o rozsáhlou novostavbu nebo drobnou rekonstrukci, měl by zadavatel…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ošetřovné se zvýší na 80 procent výdělku

3.5.2021, Zdroj: MPSV ČR

Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii vzroste zpětně už od 1. března ze 70 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Čerpat ho bude možné i při ošetřování dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

OSMD ČR: Jsou majitelé domů ochotni renovovat bytový fond?

3.5.2021, Zdroj: OSMD

Mezinárodní organizace UIPI, jejíž členem je i OSMD, provedla během měsíců leden - duben 2021 online dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak jsou evropští vlastníci nemovitosti ochotni renovovat své nemovitosti. Dalším cílem bylo posoudit dopad současné…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství z něj i díky MŽP a MPO půjde 6,4 miliardy

2.5.2021, Zdroj: MŽP

Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci dle § 1141 NOZGarance

1.12.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ Smluvní strany: Jana Nová r. č. 765415/5689 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 a František Procházka r. č. 760516/2365 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 (dále jako „smluvní strany”) uzavřeli v souladu s § 1141 odst. 1 zákona č. 89/2012 ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Michal Zeman Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a oprávněný jsou v této dohodě dále společně ...

Přístupné pro: Start | Plus

Daňové přiznání vlastníků - fyzických osobGarance

15.3.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často stává, že společenství vlastníků jednotek převádí na vlastníky příjmy, které sice dosáhlo SVJ, ale právně tyto příjmy patří jednotlivým vlastníkům. Ti potom stojí před rozhodnutím, jak tyto příjmy daňově vypořádat a zda mají povinnost…

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceGarance

23.9.2020, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... ASPEKT HM s.r.o. Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát . Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jde o bezplatnou verzi formuláře , která umožňuje vyplnit formulář tehdy, pokud jsou splněny podmínky uvedené na listě ÚVOD. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 168/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 % (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 68)
  • 169/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR % (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 68)
  • 172/2021 Sb. novela vyhl. č. 305/2020 Sb. (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 69)
  • 174/2021 Sb. novela zák. č. 110/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 71)
  • 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 180/2021 Sb. o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek (vyšlo dne: 5.5.2021 v částce č. 75)
  • 188/2021 Sb. o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021 (vyšlo dne: 7.5.2021 v částce č. 79)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

14.5.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH. Součástí webináře je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

18.5.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

19.5.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

20.5.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Webinář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů a uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Účetnictví SVJ a BD pro pokročilé

20.5.2021, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ a bytových družstev se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
10.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě doplatku sociálního za rok 2020 u OSVČ, kterým nezpracovává přiznání k dani z příjmů daňový poradce

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 7.5.2021
 1 EUR25,68 CZK (-0,16)
 1 USD21,3 CZK (-0,13)
 1 GBP29,59 CZK (-0,23)
 100 RUB28,7 CZK (-0,05)
 100 JPY19,49 CZK (-0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY
Nahrávám...
Nahrávám...