dnes je 5.5.2021

Nejnovější

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

4.5.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 19. 4. do 2. 5. 2021! Přehled změn právních předpisů v období od 26.4.2021 do 2.5.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 170/2021 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Webinář: Udržitelnost a enviromentální aspekty ve veřejných zakázkách

3.5.2021, Zdroj: MPSV ČR

On-line Zoom webinář Vás 18. 5. 2021 10:00 – 12:00 seznámí s tím jaké enviromentální aspekty by měli projekty splňovat nejen v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, Ať už jde o rozsáhlou novostavbu nebo drobnou rekonstrukci, měl by zadavatel…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství z něj i díky MŽP a MPO půjde 6,4 miliardy

2.5.2021, Zdroj: MŽP

Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

SMS ČR zveřejnilo vyhodnocení svého dotazníku „Rušení stavebních úřadů - ponechání státního úřadu v budově“

2.5.2021, Zdroj: SMS ČR

Dotazník zjišťující stanovisko samospráv k případnému rušení stavebního úřadu a jeho následného ponechání si ve své budově, navazoval na anketu zjišťující postoj zaměstnanců stavebních úřadů k přechodu do státního úřadu.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

IROP spouští výzvy REACT-EU na oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému

2.5.2021, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Dvě miliardy korun jsou pak určeny na projekty zaměřené nasociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Může se jednat o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavu a stavební úpravy budov, které budou sloužit pro kvalitní poskytování sociálních…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MŽP předkládá veřejnosti návrh Cirkulárního Česka 2040

2.5.2021, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040). Tento dokument formuluje nezbytné kroky k tomu, aby byla Česká republika prostřednictvím cirkulární…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sleva na manželku, přídavky na děti, ošetřovné

2.5.2021, Zdroj: Finanční správa

Ode dneška do 21. května mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“, a to za dobu od 1. do 31. března 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

1.5.2021, Zdroj: Vláda

Od pondělí 3. května se po celé republice budou moci otevřít kadeřnictví, pedikúry či kosmetické salony. V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se navíc budou moci za dodržení protiepidemických opatření vrátit do škol v rotační výuce i žáci nižšího…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

K vedení evidence zákazníků některými poskytovateli služeb a k prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 ze strany zákazníků

30.4.2021, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad s ohledem na publikaci konečného znění mimořádného opatření doplňuje své stanovisko K vedení evidence zákazníků některými poskytovateli služeb a k prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 ze strany zákazníků ze dne 29. dubna 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Změna zákona o bezpečnosti práce přinese lepší ochranu zdraví zaměstnanců

29.4.2021, Zdroj: MŠMT ČR, SMO ČR

Bezpečnost práce je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jednou z velkých priorit. I proto se velmi dlouho plánovala úprava zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci dle § 1141 NOZGarance

1.12.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ Smluvní strany: Jana Nová r. č. 765415/5689 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 a František Procházka r. č. 760516/2365 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 (dále jako „smluvní strany”) uzavřeli v souladu s § 1141 odst. 1 zákona č. 89/2012 ...

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

23.9.2020, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném rozsahu.

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceGarance

23.9.2020, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... ASPEKT HM s.r.o. Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát . Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jde o bezplatnou verzi formuláře , která umožňuje vyplnit formulář tehdy, pokud jsou splněny podmínky uvedené na listě ÚVOD. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Smlouva o zajištění správy nemovitosti podle § 2430 a násl. NOZGarance

20.7.2016, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zuzana Červená Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek Horáčkova 567 IČO 12345636 se sídlem Horáčkova 567, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle S, vložka 4444 zastoupená předsedou výboru Ing. Ivanem Koutským (dále jen „společenství ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 163/2021 Sb. novela vyhl. č. 30/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 168/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 % (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 68)
  • 169/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR % (vyšlo dne: 23.4.2021 v částce č. 68)
  • 172/2021 Sb. novela vyhl. č. 305/2020 Sb. (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 69)
  • 174/2021 Sb. novela zák. č. 110/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 71)
  • 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 180/2021 Sb. o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek (vyšlo dne: 5.5.2021 v částce č. 75)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Průvodce právem nemovitostí

14.5.2021, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

On-line seminář je věnován aktuálním legislativním změnám týkajících se nemovitostí.

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

14.5.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH. Součástí webináře je i upozornění na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

18.5.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

19.5.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který s účinností od 1. června 2021 podstatným způsobem změní stávající právní úpravu skutečných majitelů právnických osob.

Účetnictví SVJ a BD pro pokročilé

20.5.2021, On-line, Ing. Martin Durec

On-line seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ a bytových družstev se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.5.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za duben
Kurzy měn 4.5.2021
 1 EUR25,85 CZK (+0,06)
 1 USD21,5 CZK (+0,09)
 1 GBP29,78 CZK (+0,09)
 100 RUB28,64 CZK (+0,23)
 100 JPY19,69 CZK (+0,15)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY
Nahrávám...
Nahrávám...