dnes je 22.5.2022

Nejnovější

Cestovní náhradyGarance

20.5.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Přístupné pro: Start | Plus

Automobil v podnikáníGarance

20.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: Plus

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v letech 2010-2020

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Statistická zpráva o vývoji hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR v letech 2010–2020.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Změna stanov při schválení nové služby úklid společných prostor

16.5.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na shromáždění jsme řádně schválili novou službu - úklid společných prostor se způsobem rozúčtování rovnoměrně dle počtu jednotek. Bohužel až při zpracování vyúčtování za uplynulé období jsme zjistili, že v platných stanovách společenství, které byly schváleny při vzniku SVJ tedy dříve než rozhodnutí ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Kamerová atrapa sice GDPR neporušuje, ale její instalace může být sankcionována

16.5.2022, Zdroj: ÚOOÚ

Vzhledem k tomu, že taková instalace může být považována za možné porušení pracovněprávních předpisů, ÚOOÚ věc předal k prošetření místně příslušnému inspektorátu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v praxi SVJGarance

13.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi společenství vlastníků jednotek často dochází k situacím, že je třeba provést konkrétní práce menšího rozsahu, které je nejvhodnější realizovat prostřednictvím některého ze členů SVJ. Jako optimálním právním řešením se v takovém případě jeví uzavřít…

Přístupné pro: Start | Plus

Náhrada vkladů vedených u Sberbank CZ, a. s.Garance

13.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klienty Sberbank CZ, a. s., zasáhly kroky České národní banky (dále jen „ČNB”), která dne  28. 2. 2022 oznámila, že Sberbank CZ, a. s., není schopna dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám, a zahájila kroky k odebrání licence Sberbank CZ, a. s. Tento…

Přístupné pro: Start | Plus

Účtování náhrady za pohledávky z účtů a vkladů u Sberbank CZ, a. s.Garance

13.5.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD ČR, z. s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Garanční systém finančního trhu (dále jen „GSFT”) musí zahájit výplatu základních náhrad vkladů do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho vkladatele nejpozději do 9. března 2022. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty…

Přístupné pro: Start | Plus

Zastoupení vlastníka jednotky na shromážděníGarance

13.5.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Jedná se o nevolený kolektivní orgán, který je tvořen všemi vlastníky jednotek. Členem společenství vlastníků se vlastník stává ze zákona, a to okamžikem nabytí vlastnického práva k jednotce. Členství ve…

Přístupné pro: Start | Plus

Pojetí účinnosti v konečném užití tepla - měřením či zástupněGarance

13.5.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke spotřebě tepla u konečného uživatele přispívají nejvýznamnějším způsobem vytápění a ohřev vody (popř. i chlazení), které pokrývají přibližně 50 % celkové poptávky po teple, cca 80 % z tohoto množství se využívá v budovách. Na dosažení cílů efektivního využití…

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Rejtarová František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně jedné) a Jindřich Plekanec nar. 30. listopadu ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Darovací smlouva na nemovitost dle § 2055 NOZGarance

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vzor s výkladem - Darovací smlouva na nemovitost podle § 2055 NOZ Darovací smlouva Manželé Zdeněk Novák r. č. 450808/0012 a Hana Nováková r. č. 525808/1234, oba trvale bytem Na Návrší 312, 452 00 Mladá Boleslav (dále jen 'dárci ), na straně jedné, a Petr ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o nájmu nebytových prostorGarance

19.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková Pronajímatel: Jméno a příjmení: ……................................ Datum narození:………................................ Trvale bytem:…………................................. Doručovací adresa: …................................. Telefon: …………………............................... E-mail: ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Darovací smlouva - pozemkyGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Vladimíra Knoblochová Kamila Novotná nar. 12. 2. 1935 trvale bytem Na Pískách 2345, Hostivice, PSČ 253 01 (dále jako „ dárkyně ” na straně jedné) a František Novotný nar. 14. 12. 1953 trvale bytem Vychodilova 12, Praha 6 - Řepy, PSČ 163 00 (dále jako „ obdarovaný ”) (dárkyně a obdarovaný dále též ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 98/2022 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 99/2022 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023 (vyšlo dne: 29.4.2022 v částce č. 50)
  • 107/2022 Sb. novela nař. vl. č. 189/2018 Sb. (vyšlo dne: 5.5.2022 v částce č. 53)
  • 108/2022 Sb. novela nař. vl. č. 112/2019 Sb. a č. 2/2021 Sb. (vyšlo dne: 5.5.2022 v částce č. 53)
  • 110/2022 Sb. o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy (vyšlo dne: 5.5.2022 v částce č. 54)
  • 113/2022 Sb. o ukončení stavu pandemické pohotovosti (vyšlo dne: 5.5.2022 v částce č. 56)
  • 116/2022 Sb. novela vyhl. č. 511/2021 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2022 v částce č. 59)
  • 118/2022 Sb. novela vyhl. č. 209/2021 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2022 v částce č. 60)
  • 120/2022 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
  • 121/2022 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 20.5.2022 v částce č. 61)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Výpověď pro porušení povinností a neuspokojivé výsledky

24.5.2022, On-line, Mgr. Daniel Vejsada

Naučíme vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých podmínek lze k propuštění zaměstnance v těchto případech vůbec přistoupit. V rámci webináře probereme také příslušná soudní rozhodnutí, a to zejména z pohledu hodnocení závažnosti jednání zaměstnanců.

Školení hrou. Virtuální hrou

25.5.2022, On-line, Ing. Tereza Patočková

"Zase další soft skills pruda! Tohle jsem absolvoval už stokrát. Co chci vědět, to si přečtu, to mi nikdo nemusí říkat. Na tohle školení musím jen proto, aby se další šarlatán napakoval." Poznáváte v tom některé své kolegy? Jak je přesvědčit, aby se rádi zúčastnili dalšího soft skills tréninku?

Účetnictví SVJ pro začátečníky

26.5.2022, Praha, Ing. Martin Durec

Pak je seminář určen právě Vám.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

26.5.2022, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

26.5.2022, Praha, Ing. Martin Durec

Jste již pokročilá/ý účetní či člen výborů SVJ a potřebujete se seznámit s problematickými oblastmi a jejich řešením z pohledu účetnictví i daní?

Konference

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.5.2022 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za duben
Kurzy měn 5.4.2022
 1 EUR24,34 CZK (+0,02)
 1 USD22,19 CZK (+0,1)
 1 GBP29,16 CZK (+0,17)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY18,06 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 6.5.2022
Diskontní sazba4,75 % platnost od 6.5.2022
Lombardní sazba6,75 % platnost od 6.5.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...