Konference

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.10.2018
 1 EUR25,87 CZK (+0,01)
 1 USD22,55 CZK (+0,08)
 1 GBP29,39 CZK (-0,05)
 100 RUB34,37 CZK (+0,12)
 100 JPY20,05 CZK (+0,05)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,5 % platnost od 27.9.2018
Diskontní sazba0,5 % platnost od 27.9.2018
Lombardní sazba2,5 % platnost od 27.9.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

ÚOOÚ ke kamerám a kamerovým systémům

18.10.2018, Zdroj: ÚOOÚ
Přes roky příprav nemá Česko stále adaptační zákon, který by zmírnil tvrdost obecných pravidel v některých oblastech. Ministerstvo vnitra předpokládá, že nový zákon o ochraně osobních ůdajů bude publikován ve Sbírce zákonů do konce roku 2018. Odborníci jsou…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací - MŽP_115. výzva, PO 4, SC 4.4Garance

16.10.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Forma a výše podpory: - Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000,- Kč - Maximální výše ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, MŽP_114. výzvaGarance

16.10.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (16/10/2018)Garance

16.10.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Integrovaný regionální operační program (IROP) Zdroje informací: http://www.irop.mmr.cz/ Dílčí programy Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1 - výzva č. 82 IROPGarance

15.10.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Forma a výše podpory: - Celková alokace výzvy č. 81 (ERDF + SR) je 176 470 588 Kč. ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Energetické úspory v bytových domech III - výzva č. 78 IROPGarance

15.10.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. SC 2.3 - výzva č. 75 IROPGarance

15.10.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Zkvalitnění ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

12.5.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) obsahuje též
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA