PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.1.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2018

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.1.2019
 1 EUR25,6 CZK (+0,02)
 1 USD22,53 CZK (+0,1)
 1 GBP28,98 CZK (-0,04)
 100 RUB33,93 CZK (+0,11)
 100 JPY20,54 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Nové programovací období Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v letech 2021-2027 a příležitosti otvírající se pro obceGarance

21.1.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje aktuálně do vlády materiály, které řeší budoucí nastavení pro čerpání evropských fondů v dalším programovém období (po roce 2021). Základním koncepčním dokumentem je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významuGarance

21.1.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Obnova kulturních památekGarance

21.1.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Obnova kulturních památek, která zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita akce/projektu, vícezdrojové financování, památka je ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Obnova kulturních památek pro společenské využitíGarance

21.1.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Akce obnovy nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, podle zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které splňují alespoň ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (21/01/2019)Garance

21.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (dotace krajů) Dotační tituly Ústeckého kraje Zdroje informací: https://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty.asp Dílčí programy Volný čas 2019 Zaměření dotačního titulu: Vytvoření nabídky dlouhodobých pravidelných ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Exekuční doložka nájemní smlouvy

21.1.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základě mandátní smlouvy spravujeme byty i nebytové prostory vlastněné městem. Jelikož máme ve správě téměř 1400 bytů a 150 nebytů, není pro nás nijak výjimečná situace, kdy máme vážné problémy s nájemníky, kteří neplatí nájemné. Celý proces vystěhování ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Účtování bezúročné výpomoci

17.1.2019, Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ráda bych se zeptala na způsob zaúčtování přijaté vratné bez úročné finanční výpomoci od Města pro SVJ. Prosím o informaci jak zaúčtovat předpis finanční výpomoci a jak účtovat jednotlivé splátky? Ing. Martin Durec V případě krátkodobé (max. jednoroční) ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA