dnes je 8.3.2021

Nejnovější

Práva ze SJM v případě rozvodu manželství Čech - Slovenka

4.3.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsem členem bytového družstva, smlouva je psaná jen na moje jméno, byt bude letos přecházet do SVJ. Je manžela znevýhodněna tím, že v ČR nikdy nebydlela, ani tu neměla trvalý pobyt? Mgr. Adriana Kvítková Pro převod družstevního bytu do vlastnictví člena družstva je rozhodující, kdo z manželů je členem ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Použité respirátory a samotestovací sady patří do černé popelnice, ale zabezpečené

3.3.2021, Zdroj: MŽP

S novými opatřeními proti epidemii koronaviru bude končit v odpadu více respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad. Podle aktuálně platných vládních opatření se od 1. března zvyšuje povinnost nošení ochranných prostředků, spouští se také dotované…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

2.3.2021, Zdroj: Vláda

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

MŠMT: Aktuální informace k provozu škol

1.3.2021, Zdroj: MŠMT ČR, SMO ČR

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.2.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů v oblasti měst a obcí, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 25. 1. do 7. 2. 2021!

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Rozdělení zisku z prodeje bytů členům družstva

23.2.2021, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chystáme založení SVJ a není nám jasné, co s penězi družstva. Družstvo bylo založeno při koupi domu od města, z 10 bytů bylo 7 odkoupeno nájemníky a k tomu jsme zaplatili další 3 byty. Tyto byty byly postupně prodány a část výnosu byla použita na rekonstrukce a opravy domu. Dále přispívali družstevníci ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Sčítání napoví, kolik zbývá vyměnit kotlů a kde postavit čističku

22.2.2021, Zdroj: Český statistický úřad

Otázka ochrany životního prostředí nabývá společně s postupujícími klimatickými změnami na významu. Aby však odpovědné osoby mohly dělat fundovaná rozhodnutí, je třeba nejdříve zmapovat současnou situaci. Na řadu tak přichází sčítání lidu.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Energie aktuálně: zásobování teplem, trh EPC roste

22.2.2021, Zdroj: ERÚ

Loňský rok byl zpohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Aktivní projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 milionů korun.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

On-line finanční úřad se pro veřejnost spustí 28. února

19.2.2021, Zdroj: Finanční správa

Informace FS k jednotlivým vydávaným rozhodnutím ministryně financí o prominutí příslušenství daně. On-line finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února. Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Ministerstvo průmyslu a obchodu k energetickým úsporám

17.2.2021, Zdroj: MPO ČR

Spotřeba elektřiny v ČR překonala rekord. ČMZRB pomůže firmám i městům s energeticky úspornými projekty. Od 1. března budou štítky na elektrospotřebičích jednodušší a přehlednější.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Převody bytů do vlastnictví do 31.12.2020

25.10.2016, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Kateřina Horáková V posledních měsících se hromadí dotazy členů našeho bytového družstva týkající se převodu jednotek do vlastnictví do roku 2020, kdy v zákoně č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb., je v článku druhém uvedeno následující: „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Účtování kauce - jistoty

25.5.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Morávek Kam započítat přijatou vratnou kauci - jistotu - za nájemné u vlastníka domu? Započítá se do příjmu z pronájmu nebo jako nedaňový příjem na zálohu, která bude po skončení nájmu vrácena? Předpokládám, že se jedná o jistotu ve smyslu § 2254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Jaká je průměrná odměna předsedy SVJ?

25.2.2010, Ing. Jan Polívka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaká je průměrná odměna předsedy SVJ?V průzkumu provedeném mezi správci nemovitostí jsme se zaměřili na odměňování členů výborů a pověřené vlastníky SVJ. Výsledkem je soubor grafů vzniklých ze získaných čísel a průměrná výše odměn představitelů SVJ.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Změny v SVJ 2020 | 6. díl - Shromáždění SVJ podle nových pravidel

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Je to orgán, jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek a současně orgán, který rozhoduje o nejzásadnějších otázkách společenství vlastníků. V dnešním a posledním díle seriálu „Změny v SVJ 2020“…

COVID - Nájemné = 50% nepodmíněný příspěvek na komerční nájem

20.10.2020, Zdroj: Vláda

Od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021 lze elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz podávat žádosti v druhé výzvě programu COVID - Nájemné. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období, kterým jsou měsíce červenec,…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 42/2021 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 % (vyšlo dne: 5.2.2021 v částce č. 19)
  • 44/2021 Sb. novela vyhl. č. 49/2011 Sb. (vyšlo dne: 9.2.2021 v částce č. 20)
  • 57/2021 Sb. novela vyhl. č. 79/2019 Sb. (vyšlo dne: 16.2.2021 v částce č. 27)
  • 78/2021 Sb. novela vyhl. č. 108/2011 Sb. a č. 459/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.2.2021 v částce č. 31)
  • 86/2021 Sb. novela vyhl. č. 471/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 87/2021 Sb. novela vyhl. č. 252/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 88/2021 Sb. novela zák. č. 44/1988 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 91/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 38)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak se vyvarovat destruktivní komunikace

19.3.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem webináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to jak se jich vyvarovat.

Interní kontrolní systém a funkce compliance

23.3.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Seznamte se s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v oblasti interních kontrolních systémů (IKS). Poradíme Vám, jakými formami a postupy IKS v obchodních korporacích správně nastavit a účinně prosazovat, a to v širším rámci Corporate Governance & Risk & Compliance.

Školení pro statutární orgány SVJ

26.3.2021, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Členství ve statutárních orgánech SVJ s sebou nese velkou míru zodpovědnosti. Na tomto online semináři se dozvíte více o povinnostech členů statutárních orgánu a případném dopadu z opomenutí funkce statutárního orgánu SVJ.

Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy v roce 2021

8.4.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance a poradit, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi.

Regulace reklamy na potraviny a alkoholické nápoje

15.4.2021, On-line, Mgr. et Mgr. Bc. Jiří Hadaš, MBA

Zákon o regulaci reklamy vymezuje speciální úpravu pro potraviny. Zvláštní skupinou jsou potraviny a zvláště alkoholické nápoje, které podléhají specifické úpravě z hlediska propagace a reklamy. Regulace reklamy na tuto komoditu je citlivou oblastí a současně i složitou z pohledu orgánu dozorujících reklamu, neboť nepodléhá jen vnitrostátním právním předpisům, ale též předpisům na úrovni evropského práva.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
12.3.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě čtvrtletní zálohy na daň z příjmů

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 5.3.2021
 1 EUR26,31 CZK (+0,11)
 1 USD22,03 CZK (+0,26)
 1 GBP30,48 CZK (+0,11)
 100 RUB29,59 CZK (+0,03)
 100 JPY20,34 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY
Nahrávám...
Nahrávám...