PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.2.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
Kurzy měn 21.2.2019
 1 EUR25,65 CZK (-0,03)
 1 USD22,59 CZK (-0,06)
 1 GBP29,54 CZK (+0,01)
 100 RUB34,48 CZK (+0,05)
 100 JPY20,4 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Spoluvlastníci blokující nutné stavební úpravy

21.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám na vesnici spoluvlastnictví čtyř pozemků se dvěma domy. Dohromady 8/8 z toho mam 5/8 můj podíl. Dva spoluvlastnici neplatí vice let dane a finanční úřad zařídil zástavní právo. Třetí spoluvlastnice platí dane, ale adresa je na jedné radnici od 2011 a mé ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Likvidace bytového družstva např. po provedené privatizaciGarance

20.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poté, co jsou všechny bytové a nebytové jednotky převedeny do vlastnictví členů družstva, nastává problém, co s bytovým družstvem. Bytové družstvo totiž ze zákona nezaniká, ani se netransformuje na společenství vlastníků. Jeho další existence většinou po…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Zrušení družstva a vstup do likvidaceGarance

20.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základním předpokladem pro zahájení procesu likvidace většinou je, že členská schůze družstva rozhodne o zrušení družstva a o vstupu do likvidace (§ 656 ZOK). Žádný jiný orgán nemůže o zrušení družstva a jeho vstupu do dobrovolné likvidace rozhodnout. Ke…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a dotační možnosti jejich financováníGarance

20.2.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zanedbaných ploch v obcích i městech, které by se vyplatilo znovu využít je určitě více než dost. Často se jedná o zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt. Např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Specifický cíl: 3.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlechGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Typy podporovaných projektů a aktivit: revitalizace funkčních ploch a prvků ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/02/2019)Garance

20.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/ Dílčí programy: Specifický cíl: 2.4 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Zdanění odměn členů výboru v roce 2019Garance

18.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2019.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA