dnes je 29.1.2020

Nejnovější

Platba příspěvku na správu domu a pozemku

28.1.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedna majitelka bytu nás požádala (jsme předsedou SVJ), zda by mohla ze zdravotních potažmo finančních důvodů přispívat do,,fondu oprav" jinou menší částkou za m2 než ostatní vlastníci jednotek v SVJ. Otázka: Můžu já jako předseda SVJ toto schválit nebo si musí ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

10 kompostérů pro SVJ za zvýhodněnou cenu - začněte měnit

24.1.2020, Zdroj: KOKOZA, o. p. s.

Bytový dům, to je mimo jiné společná starost o zeleň okolo nebo nakládání s bioodpadem. Víte, co se v tom vašem děje se slupkami z domácností nebo posekaným trávníkem ve vnitrobloku? Nejčastěji se vozí auty přes celé město a velká část z něj (ta, kterou lidé…

Modernizace rozvodů tepla

23.1.2020, Zdroj: API

Cílem výzvy je podpora projektů maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla, odpadní-ho tepla a obnovitelných zdrojů energie, resp. energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení, a to zejména modernizací soustav zásobování tepelnou energií,…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Rozběhl se velký projekt energetických úspor, ČVUT ušetří 20 milionů korun a 4125 tun CO2 ročně

22.1.2020, Zdroj: ČEZ

Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Dodavatelem je společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

PENB vyvěšený na všech větších budovách s návštěvou veřejnosti

22.1.2020, Zdroj: Vláda

Průkaz energetické náročnosti by měly mít na dobře viditelném místě nově všechny větší budovy s celkovou užitnou plochou větší než 500 metrů čtverečních, které často navštěvuje veřejnost.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Bezúročný úvěr SFRB na energetickou modernizaci bytových domů mimo Prahu

22.1.2020, Zdroj: Sbírka zákonů

Na stínění, zateplení, rekuperaci, výměnu zdroje tepla, solární termické kolektory, předávací stanice, připojení k soustavě zásobování teplem, výměnu otvorových výplní a výměnu výtahů mohou vlastníci bytových domů mimo Prahu, spoluvlastníci či SVJ od 1.2.2020…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Nový stavební zákon aktuálně: malé stavební úřady asi zůstanou u obcí

20.1.2020, Zdroj: MMR ČR, Verlag Dashöfer

Ministryně pro místní rozvoj se dohodla se Svazem měst a obcí (SMO) na principu fungování stavebních úřadů, který bude definován v novém stavebním zákoně. Úředníci odpovědní za stavební řízení v obcích nebudou převedeni do nového státního modelu. Původně mělo…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

SMS ČR se dohodlo na jednoduchém vypořádání práv pro obce

17.1.2020, Zdroj: SMS ČR, SMO ČR

Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje téměř 2000 především menších obcí a měst, uzavřelo dohodu s kolektivními správci autorských práv OSA a INTERGRAM.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2020

17.1.2020, Zdroj: Finanční správa

Upozorňujeme poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2020 již v průběhu roku 2020, nejpozději však do 31. prosince 2020, že mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání č. 25 5405 MFin 5405 -…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Aktuální informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

17.1.2020, Zdroj: Finanční správa

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do pátku 31. ledna. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Zvyšování nájemného a inflační doložkaGarance

24.9.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zvyšování nájemného je obsažena v § 2248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ”) Ustanovení § 2248 NOZ, stanoví, že pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na případném zvyšování (popř. i snižování) nájemného. V případě, že si…

Případy z praxe: Zápis stavby do 25 m2 do katastru nemovitostíGarance

26.1.2018, Mgr. Jindřich Šimberský, Mgr. Jan Svoboda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Jakým způsobem, resp. na základě jakých podkladů, bude stavba do 25 m2, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas ani stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu, zapsána do katastru nemovitostí?

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

VZOR A - Pasport bytuArchiv

1.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhnout vzor

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 1/2020 Sb. novela zák. č. 383/2012 Sb. a č. 458/2000 Sb. (vyšlo dne: 3.1.2020 v částce č. 1)
  • 3/2020 Sb. novela zák. č. 406/2000 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 4/2020 Sb. o energetických specialistech (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 9/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 3)
  • 11/2020 Sb. Cenové předpisy 1/2020/CAU, 2/2020/CAU a 3/2020/CAU (vyšlo dne: 14.1.2020 v částce č. 4)
  • 12/2020 Sb. o právu na digitální služby (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 5)
  • 15/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 (vyšlo dne: 17.1.2020 v částce č. 6)
  • 16/2020 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (vyšlo dne: 24.1.2020 v částce č. 7)
  • 23/2020 Sb. o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (vyšlo dne: 27.1.2020 v částce č. 10)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele

19.2.2020, Praha, Mgr. Pavlína Tillová

Cílem semináře je seznámit účastníky s funkcí Compliance a s riziky, plynoucí z neznalosti compliance principů. Popsat systém kontrol a informačních povinností, ukázat na příkladech včetně jednotlivých rizik, zodpovědět případné dotazy. Seznámit účastníky s principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a novou povinností zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a dalších subjektů. A také se změnami, které se v roce 2020 v této oblasti chystají. (Odborná příprava zaměstnanců finančních institucí v oblasti povinností vyplývajících ze zákona AML je nezbytná bez ohledu na pracovní pozici zaměstnance).

Staňte se specialistou projektového a procesního managementu

11.3. – 25.3.2020, Praha, Mgr. Jiří Jandečka

Seznamte se s náležitostmi, které by měl obsahovat standardizovaný systém projektového řízení, naučte se metodiku projektového řízení a praktické používání základních nástrojů projektového řízení. Zjistěte, jak jednoduše a přitom velmi účelně může být implementováno procesní řízení v organizaci.

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

16.3.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Oči jako rys

20.3.2020, Praha, PhDr. Ivana Feliciani

Pokud nosíte brýle nebo kontaktní čočky a Vaše vidění se nelepší, potom je nejvyšší čas něco s tím udělat. Náš organismus umí netušené věci a oči jsou jedním z orgánů, který je schopen regenerovat velmi rychle. Tento kurz pomůže regeneraci zraku nastartovat a dostanete návod, jak pokračovat a co dělat pro zdravé vidění po kurzu.

Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy

25.3.2020, Praha, JUDr. Pavel Koukal

Seznamte se s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance. Poradíme Vám, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi.

OD NÁS PRO VÁS

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.1.2020 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2019

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 28.1.2020
 1 EUR25,22 CZK (-0,01)
 1 USD22,92 CZK (+0,04)
 1 GBP29,81 CZK (-0,09)
 100 RUB36,6 CZK (+0,06)
 100 JPY21,01 CZK (+0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY