GDPR

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
16.8.2018 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 15.8.2018
 1 EUR25,71 CZK (+0,02)
 1 USD22,71 CZK (+0,19)
 1 GBP28,85 CZK (+0,08)
 100 RUB33,83 CZK (-0,02)
 100 JPY20,46 CZK (+0,14)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Odpovědnost obce za škodu

14.8.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec jako původní vlastník domu (pronajímatel) dalo dne 1. 6. 2016 nájemkyni výpověď z nájmu bytu. Nájemkyně podala žalobu na přezkoumání oprávněnosti výpovědi. V průběhu řízení v 10/2017 obec převedla vlastnické právo k domu ve prospěch ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

SVJ a otázky týkající se registrace k DPHGarance

13.8.2018, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společenství vlastníků patří do kategorie specifických subjektů, které nevznikají za účelem podnikání. SVJ je právnická osoba, jejíž účel je vymezen zajišťováním správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je SVJ způsobilé nabývat práva a zavazovat se k…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Pojem bydliště v souvislosti s osvobozením příjmů při prodeji vybraných nemovitých věcíGarance

12.8.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud vlastník jednotky dosáhne příjmu z jejího prodeje, měl by nejdříve řešit, zda tento příjem není osvobozen od daně.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Aktuální dotační výzvy a nový web MPSV pro sociální bydlení

2.8.2018, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytuje fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Domácnosti v posledním období utrácejí rychleji, než o kolik rostou jejich příjmy

2.8.2018, Zdroj: Český statistický úřad
Důvěra lidí v budoucí pozitivní vývoj ekonomiky je dlouhodobě vysoká. Vede to mimo jiné k tomu, že obyvatelé méně šetří.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2019

2.8.2018, Zdroj: ERÚ (http://www.eru.cz/)
V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh cenového…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

ÚOOÚ prověřuje podezření na větší úniky osobních údajů

2.8.2018, Zdroj: ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů aktuálně prověřuje několik případů úniků dat, které se týkají většího počtu osob.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
Nejčtenější

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Zákaz zcizení - věcné právo zákaz zcizení a zákaz zřízení zástavního právaGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinností od 1. ledna 2014 je smluvním stranám nově umožněno zakotvit do svých smluv možnost zákazu zcizení a zákazu zatížení věcí, což je vyjádřeno v ustanovení § 1761 NOZ. Hlavní smysl tohoto institutu lze spatřovat především ve vyšší ochraně věřitelů a…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA