dnes je 30.5.2020

Nejnovější

Orgány SVJ po novele NOZ, provedené zákonem č. 163/2020 Sb.,Garance

29.5.2020, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ je zvláštním druhem právnické osoby, která vzniká a uskutečňuje svoji činnost pouze v těch záležitostech, které občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) pro společenství k rozhodování vymezuje. Není tedy oprávněno jednat, a to ani na základě…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Memorandum pro oživení bytové výstavby ve městech a obcích

28.5.2020, Zdroj: SČMBD

Zástupci Svazu měst a obcí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu českých a moravských bytových družstev podepsali doporučení pro oživení bytové výstavby ve městech a obcích.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ v případě souběhu samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním

27.5.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa znovu upozorňuje, že kompenzační bonus pro OSVČ není zpravidla možné přiznat osobám, které jsou zaměstnány, pokud jim v důsledku výkonu činnosti zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Zvláštním případem jsou zaměstnanci vykonávající…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Změny v SVJ 2020 | 3. díl - Převod jednotky a předkupní právo

27.5.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Jednotka, někdy též nesprávně zaměňovaná za „byt“, je ústřední pojem bytového spoluvlastnictví. Úvodem ujasněme, že definice jednotky, jak ji zákonodárce pojal v roce 2014, se nemění. Jednotka tak i nadále zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a…

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

26.5.2020, Zdroj: Vláda

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Ošetřovné v souvislosti s COVID-19

26.5.2020, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ošetřovné v době platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 je třeba rozlišovat podle toho, zda se jedná o zaměstnance ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), nebo o osobu…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Aktualizovaný návrh nového stavebního zákona v Legislativní radě vlády

26.5.2020, Zdroj: Vláda, Klub Za starou Prahu, Česká komora architektů

Na tiskové konferenci k novému stavebnímu zákonu premiér Babiš avizoval první čtení v poslanecké sněmovně v září, platnost a částečnou účinnost od jara 2021. Připomínková místa měla návrh včetně tzv. Změnového zákona od 3. dubna.

Typické chyby v územních plánech, ilustrované na našich případech

26.5.2020, Alžběta Rosinová, Jiří Nezhyba, advokáti, Zdroj: Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Územní plán je základní koncepční dokument každé obce, který přitom musí sladit požadavky, preference, nároky stovek subjektů a nikdy se proto nemůže zalíbit úplně všem. Je to ze své podstaty náročná a potenciálně konfliktní práce, kde si každé chyby…

Nižší DPH u ubytování a odklad EET do konce roku

26.5.2020, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Vláda v rámci daňového balíčku navrhuje snížení sazby u ubytovacích služeb. Zároveň schválila širší možnosti pro obce při osvobození od daně z nemovitých věcí.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Tipy pro odklad přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí z důvodu koronavirové krize

25.5.2020, Zdroj: Finanční správa

Co mám udělat, když mám podat do 31. 3. 2020 přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a nemohu přiložit znalecký posudek, protože mi znalec sdělil, že v souvislosti se současnou situací nemůže znalecký posudek dokončit? Jak se stanoví lhůta pro podání daňového…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Akcie na jménoGarance

15.10.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál společnosti k datu emise činí 3 500 000 Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 350 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus

Zvyšování nájemného a inflační doložkaGarance

24.9.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zvyšování nájemného je obsažena v § 2248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ”) Ustanovení § 2248 NOZ, stanoví, že pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na případném zvyšování (popř. i snižování) nájemného. V případě, že si…

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemGarance

6.1.2020, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy jsou zpravidla spojeny se zajištěním dodávky energií (elektřina, teplo, voda a plyn) a služeb souvisejících s nájmem (např. úklidové služby, zajištění ostrahy pronajímaného objektu atd.).

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 230/2020 Sb. novela zák. č. 133/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2020 v částce č. 83)
  • 231/2020 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. (vyšlo dne: 6.5.2020 v částce č. 83)
  • 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 (vyšlo dne: 7.5.2020 v částce č. 84)
  • 237/2020 Sb. novela zák. č. 151/1997 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 238/2020 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 241/2020 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 89)
  • 244/2020 Sb. novela nař. vl. č. 41/2017 Sb. (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 245/2020 Sb. o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 (vyšlo dne: 13.5.2020 v částce č. 90)
  • 252/2020 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 22.5.2020 v částce č. 92)
  • 255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (vyšlo dne: 27.5.2020 v částce č. 94)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

5.6.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Compliance, finanční etika a AML pro finanční zprostředkovatele

10.6.2020, Praha, Mgr. Pavlína Tillová

Cílem semináře je seznámit účastníky s funkcí Compliance a s riziky, plynoucí z neznalosti compliance principů. Popsat systém kontrol a informačních povinností, ukázat na příkladech včetně jednotlivých rizik, zodpovědět případné dotazy. Seznámit účastníky s principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) a novou povinností zjišťování a registrace skutečných vlastníků obchodních společností a dalších subjektů. A také se změnami, které se v roce 2020 v této oblasti chystají. (Odborná příprava zaměstnanců finančních institucí v oblasti povinností vyplývajících ze zákona AML je nezbytná bez ohledu na pracovní pozici zaměstnance).

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

11.6.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Marketing na sociálních sítích pro neziskové organizace

16.6.2020, Praha, Vít Baloušek

Pomůžeme Vám zviditelnit Vaši neziskovou organizaci na sociálních sítích. Naučíte se, jak vytvářet a sdílet atraktivní a unikátní obsah, který zaujme publikum na první pohled. Dozvíte se, kam směřuje vývoj ve světě i u nás v oblasti komunikace charity a sponzoringu. Inspirujete se pro obohacení komunikační strategie své značky.

Právní minimum pro začínající podnikatele

17.6.2020, Praha, Mgr. Bc. Martin Kůs

Cílem semináře je seznámit začínající podnikatele s právními oblastmi, které by měl každý podnikatel znát, a s kterými se v rámci své podnikatelské činnosti setká.

OD NÁS PRO VÁS

Občanský zákoník + zákon o obchodních korporacích - tištěné znění právě novelizovaných předpisů s přímým dopadem na nemovitosti, duben 2020

Komplet brožur se slevou

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Jednotlivé brožury:

Občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
1.6.2020 - odeslání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2019 příslušné správě sociálního zabezpečení

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.5.2020
 1 EUR26,92 CZK (-0,1)
 1 USD24,17 CZK (-0,35)
 1 GBP29,88 CZK (-0,22)
 100 RUB34,31 CZK (-0,35)
 100 JPY22,56 CZK (-0,19)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY