GDPR

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 16.7.2018
 1 EUR25,88 CZK (-0,04)
 1 USD22,08 CZK (-0,17)
 1 GBP29,32 CZK (+0,03)
 100 RUB35,49 CZK (-0,26)
 100 JPY19,66 CZK (-0,12)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 28.6.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba2 % platnost od 28.6.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Vývoj průměrných cen energií v Evropské unii

12.7.2018, Zdroj: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)
Průměrná cena elektřiny poklesla o 0,2 %, ceny zemního plynu klesly o 0,5 %, daně a poplatky se na ceně v průměru podílely 40 % u elektřiny a 27 % u zemního plynu.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let

10.7.2018, Zdroj: SFRB ČR (www.sfrb.cz)
Úvěr lze využít na výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m², koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m², koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m², modernizaci obydlí.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Potvrzení o příjmu z pronájmu

4.7.2018, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer
SVJ pronajímá společné prostory vlastníků. Přijmy z pronájmu rozpočítá mezi jednotlivé vlastníky a vydá potvrzení o příjmech z pronájmu. Můj dotaz zní zda potvrzení se vydává pouze na zaplacený pronájem a nebo pronájem dle smlouvy. Např. ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

3.7.2018, Zdroj: Ministerstvo financí
Oddělení 2602 - Oceňování majetku ministerstva financí zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek, zodpovídá za zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti…
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Revitalizace návsi Čestachovice I. etapa - příklad projektové žádostiGarance

3.7.2018, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad krajů, obcí či dobrovolných svazků obcí. Cílovou skupinou jsou obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (03/07/2018)Garance

3.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/ Dílčí programy Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Péče o vzácné druhy a o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorbaGarance

30.6.2018, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů), ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus
Nejčtenější

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA