PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.2.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za leden (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
Kurzy měn 19.2.2019
 1 EUR25,72 CZK (0)
 1 USD22,77 CZK (+0,07)
 1 GBP29,5 CZK (+0,15)
 100 RUB34,4 CZK (+0,08)
 100 JPY20,56 CZK (+0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Specifický cíl: 3.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlechGarance

20.2.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Typy podporovaných projektů a aktivit: revitalizace funkčních ploch a prvků ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a dotační možnosti jejich financováníGarance

20.2.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zanedbaných ploch v obcích i městech, které by se vyplatilo znovu využít je určitě více než dost. Často se jedná o zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt. Např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva nebo zchátralý kulturní dům, kde jsou…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/02/2019)

20.2.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/ Dílčí programy: Specifický cíl: 2.4 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Podnájem bytu nebo jeho částíGarance

18.2.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnájemní vztah je odvozeným titulem užívání bytu (nebo jeho části). Zatímco nájemní vztah je obvykle vztahem přímo mezi vlastníkem bytu zapsaným v katastru nemovitostí (pronajímatelem) a nájemcem, podnájem je vztah, kdy nájemce bytu dále tento byt nebo jeho…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Daňové přiznání SVJGarance

18.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u společenství vlastníků jednotek, a to i vzhledem k blížícímu se termínu pro podání tohoto daňovému přiznání.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Zdanění odměn členů výboru v roce 2019Garance

18.2.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2019.
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017 sp. zn. 26 Cdo 2323/2016Garance

17.2.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V poměrech právní úpravy účinné od 31. prosince 2013 a stejně tak i v poměrech právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 se vlastník jednotky nemůže u soudu úspěšně domáhat, aby společenství vlastníků jednotek byla uložena povinnost konat shromáždění vlastníků k…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...
více
ZámekPřístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA