Habitant.cz

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.5.2017
 1 EUR26,44 CZK (+0,03)
 1 USD23,61 CZK (+0,06)
 1 GBP30,32 CZK (-0,2)
 100 RUB41,43 CZK (-0,39)
 100 JPY21,25 CZK (+0,18)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2017
Stravné v ČR  72 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,90 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,50 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

Nejnovější

Založení SVJ pro dvouvchodový důmGarance

26.5.2017, JUDr. Jiří Čáp, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za jakých podmínek by se dal provozovat dům o dvou vchodech, který byl družstevním. Družstvo zde mělo 2 samostatné samosprávy. Nyní se zde musí ustanovit SVJ, ale katastr nedovolí rozdělení. Je možné v SVJ mít dvě samostatná ekonomická střediska? ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Hlášení nájemníků

25.5.2017, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme společenství s 66 BJ. Třetina vlastníků byty pronajímá a má problém s řádným hlášením nájemníků do evidence obyvatel domu. Nejsme schopni docílit aktuálního počtu obyvatel domu, proto veškeré rozdělení výdajů je podle spoluvlastnických podílů, tak jak to umožňoval zákon o bytech. V poslední době máme problém s novými vlastníky, kteří neplní svou povinnost dle § 1177 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Kupní smlouva je účinná ke dni 6.12.2016, podáno na katastr 9.12.2016. Ještě v únoru se nikdo nezajímá o chod společenství, o zaevidování do systému, o platbu příspěvku na správu domu a pozemku, který je splatný do 20-tého dne běžného kalendářního měsíce. Kontrolou ve veřejném seznamu se dobereme změny a na adresu trvalého bydliště nového vlastníka výbor zasílá doporučeně s dodejkou do vlastních rukou písemnost obsahující veškeré závazné dokumenty Společenství s předpisem služeb. Lze v tomto případě aplikovat ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb., a za každý den po 10.1.2017 uplatňovat 50 Kč pokuty? Zajímá nás to s ohledem na skutečnost, že ve společenství se nerozúčtovává podle počtu osob a ustanovení § 13 je o tyto údaje „opřen“. Ve stanovách máme ukotvenou povinnost výboru vymáhat jménem společenství mimo jiné „…plnění povinností uložených členům Společenství v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., a na něj navazující legislativu,..“. Pokutu za neplnění povinností nebo porušování závazných dokumentů Společenství stanovenou ve stanovách nemáme.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (25/05/2017)Garance

25.5.2017, doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Zaměstnanost Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz Dílčí programy Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí

25.5.2017, Zdroj: Finanční správa
Dnem 31. května 2017 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí (první splátky daně) na zdaňovací období roku 2017. Dnes 25.5. by měl být doručeny poslední složenky.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzvaGarance

24.5.2017, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství). Podpora profesionální realizace sociální práce. Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Školní závodyGarance

24.5.2017, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod”, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3cGarance

24.5.2017, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Dotace do výše 60 % prokázaných přímých nákladů. Příjemci podpory Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus
Nejčtenější

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Nové potvrzení o bezdlužnosti vlastníka v praxiArchiv

21.10.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z novinek, kterou přináší zákonná úprava týkající se vlastnictví bytů, resp. bytového spoluvlastnictví obsažená v novém občanském zákoníku a o které je často veřejností diskutováno, je povinnost vlastníka jednotky v případě převodu bytu ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy 

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance a poradit, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi     

Obsah semináře:

  • Úvod do problematiky korporátní Compliance – pojem a hlavní oblasti zájmu, širší souvislosti a praktické cíle korporátní Compliance.
  • Nové právní požadavky na podnikání v ČR z hlediska korporátní Compliance – celkový přehled vývojových trendů a změn právní úpravy.
  • Přelomové změny v trestní odpovědnosti právnických osob a jejich odpovědnosti za správní delikty/ přestupky – z pohledu korporátní Compliance.  
  • Jak se připravit na splnění požadavků vyplývajících z tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – z hlediska interní organizace a opatření Compliance.
  • Možnosti využití standardizace a certifikace Compliance management systémů (CMS) – na příkladu ISO 19600. 
  • Hlavní nástroje a opatření při prosazování aktuálních změn v korporátní Compliance – vnitřní předpisy, interní vzdělávání zaměstnanců/ Compliance training, vnitřní kontrola a odpovědnost, formy externí kontroly a auditu.
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: