dnes je 16.7.2020

Nejnovější

Dozorčí rada akciové společnosti - platné od 1. ledna 2021Garance

16.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu dozorčí rady akciové společnosti nalezneme především v ustanovení § 446 až 455 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanovením jsou zejména § 44 až 46 ZOK (obecná úprava orgánů obchodních korporací), § 49, § 51 až 57 ZOK (pravidla jednání členů volených…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva o úpisu akcií jediným akcionářem - platné od 1. ledna 2021Garance

15.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová Josef Novák nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 342/18 (dále též jako „ jediný akcionář ”) a ABC, a. s. IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zastoupená členem představenstva Petrem Pilným, nar. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Vyloučení akcionáře ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnosti - platné od 1. ledna 2021Garance

15.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „ společnost ”) konaného dne 30. srpna 2021 od 10:00 hodin v sídle společnosti Program jednání: 1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího a ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Výzva ke splnění vkladové povinnosti - platné od 1. ledna 2021Garance

14.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová Josef Novák Karlovo náměstí 342/18 120 00 Praha 2 - Nové Město Doporučeně do vlastních rukou V Praze dne 19. července 2021 Výzva ke splnění vkladové společnosti Vážený pane Nováku, dne 14. června 2021 jste upsal 10 ks nových kmenových akcií společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Listina přítomných řádné valné hromady - platné od 1. ledna 2021Garance

14.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová Listina přítomných řádné valné hromady společnosti ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1830 se základním kapitálem ve výši 2 000 ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Opis seznamu akcionářů - platné od 1. ledna 2021Garance

14.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová OPIS SEZNAMU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI ABC, a. s. IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 ke dni 12. 12. 2020 Označení druhu akcie   Jmenovitá hodnota ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu - platné od 1. ledna 2021Garance

13.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

která se uskuteční dne 11. června 2021 v 10.00 hodin v zasedací místnosti akciové společnosti ABC, a. s., na adrese: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady - platné od 1. ledna 2021Garance

13.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová Představenstvo společnosti ABC, a. s. Rybná 716/24 110 00 Praha 1 - Staré Město V Praze dne 11. ledna 2021 Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady Vážené představenstvo, já, Josef Novák, nar. 6. 9. 1982, bydliště Praha 2 - Nové Město, Karlovo ...

Přístupné pro: Start | Plus

Změny daňových zákonů v souvislosti s koronaviremGarance

10.7.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z posledních právních předpisů, které již byly přijaty, bych upozornil na zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými…

Přístupné pro: Start | Plus

Práva a povinnosti akcionářů v akciové společnosti - platné od 1. ledna 2021Garance

8.7.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionáře v akciové společnosti jsou upraveny v § 344 až 395 ZOK. Mezi práva a povinnosti akcionáře patří zejména vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, práva kvalifikovaných…

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

9.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský ...

Přístupné pro: Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

4.2.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ust. § 46 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Akcie na jménoGarance

15.10.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál společnosti k datu emise činí 3 500 000 Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 350 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 285/2020 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. a některých dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.6.2020 v částce č. 108)
  • 290/2020 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019 (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 291/2020 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 24.6.2020 v částce č. 111)
  • 299/2020 Sb. novela některých daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zák. č. 159/2020 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 115)
  • 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 115)
  • 301/2020 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 115)
  • 302/2020 Sb. novela vyhl. č. 408/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 116)
  • 305/2020 Sb. stanoví způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (vyšlo dne: 30.6.2020 v částce č. 119)
  • 310/2020 Sb. novela vyhl. č. 410/2009 Sb. (vyšlo dne: 8.7.2020 v částce č. 123)
  • 320/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 % (vyšlo dne: 15.7.2020 v částce č. 127)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

14.8.2020, Praha, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

19.8. – 20.8.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

20.8.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Specialista na účetnictví SVJ

26.8. – 27.8.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Dvoudenní kurz konaný v rámci Akademie Dashöfer je určen začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům o účetnictví SVJ. Získáte kompletní informace o dané problematice, upozorníme Vás na nejčastější chyby a problémy, s nimiž se jako účetní SVJ můžete setkat.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

10.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

OD NÁS PRO VÁS

Novela občanského zákoníku 163/2020 Sb. nabyla účinnosti!

V AKCI do 15. 7. 50% sleva

Více o tištěném newsletteru SVJ aktuálně za cenu 1816 Kč/rok včetně DPH a poštovného

Tištěné předplatné SVJ aktuálně

Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.7.2020 - podání výkazu Intrastat elektronicky

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 15.7.2020
 1 EUR26,59 CZK (-0,04)
 1 USD23,24 CZK (-0,17)
 1 GBP29,37 CZK (+0,03)
 100 RUB32,81 CZK (-0,13)
 100 JPY21,75 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY