dnes je 20.8.2019
Nejnovější

Senát asi umožní státu výhodnější podmínky nákupu půdy

19.8.2019, Zdroj: Poslanecká sněmovna, Senát

Novela má zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy, pozemky by už neměly procházet účetnictvím ústředního správního úřadu. Obce si podle novely budou moci nově požádat…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Zvýhodněné úvěry nebo záruky od ČMZRB na boj s kůrovcem

15.8.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Malí a střední podnikatelé, kteří se zabývají těžkou dřeva napadeného kůrovcem, mohou využít zvýhodněné úvěry nebo záruky od ČMZRB.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. 26 Cdo 781/2013Garance

14.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavba výtahu na dvorní fasádě domu rozsáhle zasahující do nosných konstrukcí a střechy a měnící vzhled domu je změnou stavby, a proto je k přijetí rozhodnutí SVJ o této stavbě zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

Přístupné pro: Start | Plus

Revize plynuGarance

14.8.2019, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže nabízíme přehled povinností spojených s revizí odběrných plynových zařízení, rozsah kontrol a provozních revizí či odpovědnosti za jejich neprovedení.

Přístupné pro: Start | Plus

Souhlas SVJ s instalací klimatizace

14.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadala jsem SVJ o povolení klimatizace. Zamítli, přestože jeden z členu výboru ji povolenou i instalovanou má (byt zrcadlově k mému bytu), dále i veškeré obchody v přízemí. Pokud již jedno povolení bylo vydáno, je nutné zadat o povolení na stejnou věc znovu? ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Bezúplatný příjem dle § 10 odst. 1) písm. n)

14.8.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nutné, aby bezúplatný příjem dle § 10 ost. 1) písm n) byl při daňovém přiznání dokládán znaleckým posudkem? Pokud ano, z jakého ustanovení zákona tato nutnost vyplývá? Je tím ustanovením § 3 odst. 3) písm. a) zákona o daních z příjmu? Lze výdaj na znalecký ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vlastník komínového tělesa - kontrola a revize

13.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při kontrolách spalinových cest od plynových spotřebičů v domech SVJ se reviznímu technikovi nedaří vždy sehnat všechny vlastníky jednotek. Komínová tělesa jsou ovšem společnou částí budovy, napojení od spotřebiče do komínového tělesa chápeme jako majetek ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Udržovací práce na stavbě - výměna stoupaček

13.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je na výměnu stoupaček v bytovém domě SVJ potřeba stavební povolení nebo ohlášení stavby? Náš požární technik tvrdí, že ano, protože se mění nehořlavé potrubí za hořlavé, sekají se prostupy mezi byty a narušuje se požární odolnost stavby mezi jednotlivými byty - ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Nájemné - jednostranné zvyšování

13.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platí stále že podle § 2249 NOZ lze jednostranně zvyšovat nájemné max. o 20% za 3 roky? Mgr. Adriana Kvítková Citované ustanovení § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), platí od ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Oprava balkonů v panelovém domě

12.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme SVJ, které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění účinném do 31. 12. 2013. Od této základní skutečnosti se bude odvíjet další posouzení, co vše náleží ke společným částem domu a co náleží k jednotlivým vymezeným jednotkám ( ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus

VZOR A - Pasport bytuArchiv

1.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhnout vzor

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 177/2019 Sb. novela zák. č. 340/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 184/2019 Sb. novela nař. vl. č. 351/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.7.2019 v částce č. 79)
  • 188/2019 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 81)
  • 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 82)
  • 197/2019 Sb. novela vyhl. č. 183/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 203/2019 Sb. mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 293/1993 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

22.8. – 23.8.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

12.9.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

12.9.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

18.9.2019, Praha, Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

24.9.2019, Praha, JUDr. Dušan Srp Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.8.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě pojistného příslušné zdravotní pojišťovně za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.8.2019
 1 EUR25,78 CZK (+0,05)
 1 USD23,22 CZK (-0,01)
 1 GBP28,15 CZK (-0,11)
 100 RUB34,7 CZK (-0,37)
 100 JPY21,78 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS