dnes je 15.11.2019
Nejnovější

Program TREND - financování výzkumu u podnikůGarance

14.11.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Podprogram 2 - Nováčci v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND, je zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Záměrem podprogramu ...

Přístupné pro: Plus

Protipovodňová ochrana sídel a dotační možností obcí a městGarance

14.11.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povodňové riziko provázelo lidstvo odpradávna. Postupným odlesňováním krajiny pro potřeby získání dodatečné půdy pro zemědělství a pastevectví, člověk dále povodňové riziko zvyšoval. Zkušenost v tradiční společnosti předávaná z otce na syna velela, že…

Přístupné pro: Plus

Proplacení nákladů za deratizaci štěnic

14.11.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jeden vlastník bytu v SVJ pronajímá byt paní, která do bytu zanesla štěnice. SVJ zařídilo firmu, která provedla dvě etapy deratizace a to i v okolních bytech, kde byly nalezeny také. Shromáždění po vlastníku bytu požaduje, aby uhradil deratizaci. On o tomto ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (14/11/2019)Garance

14.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Programy Technologické agentury ČR (TAČR) Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/ Dílčí programy: Program TREND - financování výzkumu u podniků Zaměření dotačního titulu: Podprogram 2 ...

Přístupné pro: Plus

Softwarové nástroje BIMGarance

13.11.2019, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během posledních desetiletí rozšířené použití objektově orientovaných nástrojů computer-aided design (CAD) umožnilo vyšší zájem o platformu BIM a počet BIM kompatibilních aplikací (analytických nástrojů, modelových kontrol, aplikací facility managementu apod.)…

Přístupné pro: Start | Plus

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

13.11.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu pro účely vnějšího připomínkového řízení a veřejné konzultace. Výhledy na ceny energií pro rok 2030. ERÚ zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Vložení nebytového prostoru do účetnictví

11.11.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ má ve vlastnictví nebytový prostor, který je zapsaný v katastru nemovitostí. Nebytový prostor byl z původního družstva převeden bezúplatně. Kupní cena byla rozpočtena velikostmi bytů (nebyly zahrnuty nebytové a společné prostory). Je nutné tento prostor ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Stavba rodinného domu - tipy pro koupi i provoz

11.11.2019, Zdroj: Vláda, Veřejný ochránce práv

Poplatek za vklad do katastru se zvýší na 2000 korun. Prodej kotlů, kamen, krbových vložek a sporáků na pevná paliva do 50 kW. Ombudsman vytvořil webového průvodce stavbou rodinného domu. Jste připraveni na přechod na DVB - T2? Oceňovací předpis 2019.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

V roce 2021 začne platit lepší ochrana oznamovatelů

11.11.2019, Zdroj: SMO ČR

Osoby, které upozorní na porušování zákona nebo veřejného zájmu, by měly v Evropské unii požívat vyšší ochrany před případnými odvetnými opatřeními svých zaměstnavatelů. Směrnici, kterou na jaře schválil Evropský parlament a na počátku října t.r. potvrdili…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Místní poplatky: novela, praxe, metodiky

11.11.2019, Zdroj: SMO ČR, MMR ČR

Zvýšení správního poplatku v praxi či místní poplatek placený cizincem. Novela zákona o místních poplatcích putuje do Senátu. Stáhněte si metodiky a OZV k místním poplatkům.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

17.10.2019, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o převodu listinné akcie na jménoGarance

15.10.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

VORMEO, a. s. IČO: 012 34 567 Se sídlem: Poštovní 302, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 01012 zastoupená: Igorem Svobodou, předsedou představenstva (dále jen jako „ převodce “) ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Akcie na jménoGarance

15.10.2014, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kapitál společnosti k datu emise činí 3 500 000 Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) a je rozdělen na 350 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých).

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 268/2019 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 269/2019 Sb. novela vyhl. č. 134/1998 Sb. (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 270/2019 Sb. vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020 (vyšlo dne: 29.10.2019 v částce č. 117)
  • 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (vyšlo dne: 31.10.2019 v částce č. 118)
  • 277/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 278/2019 Sb. novela zák. č. 565/1990 Sb. (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 279/2019 Sb. novela některých zákonů na úseku vnitřní správy (vyšlo dne: 6.11.2019 v částce č. 120)
  • 289/2019 Sb. o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky (vyšlo dne: 8.11.2019 v částce č. 123)
  • 291/2019 Sb. o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví (vyšlo dne: 12.11.2019 v částce č. 124)
  • 294/2019 Sb. novela výměru č. 295/2018 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2019 v částce č. 126)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Právní minimum pro začínající podnikatele

5.12.2019, Praha, Mgr. Bc. Martin Kůs

Cílem semináře je seznámit začínající podnikatele s právními oblastmi, které by měl každý podnikatel znát, a s kterými se v rámci své podnikatelské činnosti setká.

Účetní závěrka SVJ

12.12.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář poradí posluchačům, jak na účetní závěrku u společenství vlastníků jednotek.

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

18.12.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Duševní vlastnictví

22.4.2020, Praha, Mgr. Lucie Kianková, BA (Hons)

Během semináře se společně podíváme zejména na oblast průmyslových práv a ochrany výsledků technické i jiné duševní činnosti (patenty, design, ochranné známky), ochranu know-how, jména a domény. Dále se budeme věnovat ochraně autorských děl se zaměřením na díla zaměstnanecká. Opomenuty nebudou konkrétní právní kroky, které je nezbytné k ochraně před konkurencí učinit, příklady z praxe ani srovnání, jaká ochrana se vyplatí a jaké kroky mohou být naopak zbytečně nákladné.

Jak chránit své nápady z pohledu duševního vlastnictví

14.5.2020, Praha, Mgr. Lucie Kianková, BA (Hons)

Během semináře se společně podíváme zejména na oblast průmyslových práv a ochrany výsledků technické i jiné duševní činnosti (patenty, design, ochranné známky), ochranu know-how, jména a domény. Dále se budeme věnovat e-commerce z pohledu e-shopů a nekalých obchodních praktik obchodníků na internetu, ochraně osobních údajů a také ochraně autorských děl. To vše rovněž z hlediska potřebné smluvní dokumentace a dalších právních podkladů. Problematika bude demonstrována na konkrétních příkladech z praxe

Konference BOZP v roce 2020
OD NÁS PRO VÁS

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Dvě brožury za zvýhodněnou cenu

Speciální akce: Vymáhání pohledávek za členem SV + Aplikace GDPR ve společenství vlastníků.
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.11.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.11.2019
 1 EUR25,56 CZK (-0,03)
 1 USD23,23 CZK (-0,01)
 1 GBP29,83 CZK (-0)
 100 RUB36,25 CZK (+0,12)
 100 JPY21,39 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY