dnes je 19.9.2021

Nejnovější

Dar na tornádo a SVJ

16.9.2021, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

... SVJ poslalo jako dar finanční částku na pomoc následků tornáda. Domníváme, že toto nelze, vzhledem k povaze právnické osoby – SVJ. Prosím o radu, zda je to možné a jak to případně účtovat? Ing. Bc. Martin Durec Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Wellnes ve společných prostorách SVJ

16.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jeden developer staví bytový dům, ze kterého vznikne SVJ s cca patnácti jednotkami. Ve společných prostorách se plánuje vybudovat sauna a nějaké wellness, čistě jen pro vlastníky těchto jednotek, nemělo by být pro veřejnost. Jakým způsobem mají členové SVJ přispívat na provoz wellness, a pokud chce SVJ ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Obnovení dodávky plynu po odpojení plynoměru

14.9.2021, Václav Dočkal, Zdroj: S Vámi a jednoduše

K odpojení plynoměru mohlo dojít z důvodu vlastního rozhodnutí, neoprávněného odběru zemního plynu (neplacení záloh nebo nedoplatku), vandalismu nebo například i při špatném načasování přechodu k jinému dodavateli zemního plynu.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Změna prohlášení vlastníka

8.9.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Domovní a bytová správa Města zajišťuje pro vlastníka jednotek Město podklady pro zastupování vlastníka ve společenství vlastníků. Náš dotaz se týká přijatých usnesení, na kterých bylo Město přehlasováno a hodlá podat žalobu podle § 1209 občanského zákoníku. Dne 28. 6. 2021 se konalo shromáždění Společenství ...

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Indikativní cena plynu pro 4. čtvrtletí roku 2021

8.9.2021, Zdroj: Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává pro spotřebitele na úrovni domácností a maloobchodu indikativní ceny plynu pro 4. čtvrtletí roku 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko Správy CHKO k vypouštění odpadních vod v chráněné krajinné oblasti

8.9.2021, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa CHKO vydává podle § 44 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“) souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích. Mezi takové činnosti spadá také vypouštění odpadních vod.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkámGarance

7.9.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Zde vzor ke stažení ve formátu rtf PROHLÁŠENÍ o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám (dále jen „ Prohlášení ”) vypracované ve smyslu § 1166 NOZ a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ,   občanský zákoník (dále jen „ Občanský zákoník ”), níže uvedeného ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vláda aktuálně: COVID-19 v České republice

6.9.2021, Zdroj: Vláda

Preventivní testy na covid-19 zůstanou zdarma pro všechny pojištěnce, vláda také prodloužila výjimku z placení DPH u respirátorů.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

6.9.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 23. 8. do 5. 9. 2021! Přehled změn právních předpisů v období od 30.8.2021 do 5.9.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 313/2021 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ministři financí projednali český a irský Národní plán obnovy

6.9.2021, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

... Z mimořádného krizového fondu EU bychom měli v letech 2021-2026 získat až 7,1 miliardy EUR, tedy zhruba 180 miliard korun. První peníze by do České republiky měly dorazit už letos. Kromě dopravy půjdou evropské peníze z Národního plánu obnovy na reformní a investiční projekty v oblasti digitalizace, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda o používání vozidlaGarance

12.9.2014, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jan Bonaventura DOHODA ze dne ………… o poskytnutí služebního auta zaměstnavatelem zaměstnanci k používání   pro služební i soukromé účely Zaměstnavatel: ………… Zaměstnanec: ………… uzavírají tuto dohodu o používání služebního silničního motorového vozidla SPZ ……. . a čísla technického průkazu UD ……., viz ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíGarance

10.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov (dále jen ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

9.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) obsahuje též Prohlášení ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Smlouva o zajištění správy nemovitosti podle § 2430 a násl. NOZGarance

20.7.2016, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Zuzana Červená Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek Horáčkova 567 IČO 12345636 se sídlem Horáčkova 567, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle S, vložka 4444 zastoupená předsedou výboru Ing. Ivanem Koutským (dále jen „společenství ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 322/2021 Sb. novela nař. vl. č. 341/2017 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2021 v částce č. 142)
  • 324/2021 Sb. o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 326/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 327/2021 Sb. novela zák. č. 111/2006 Sb. a č. 251/2016 Sb. (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 328/2021 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb. (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 329/2021 Sb. novela zák. č. 247/2014 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 330/2021 Sb. novela zák. č. 187/2006 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 143)
  • 332/2021 Sb. o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 144)
  • 334/2021 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 145)
  • 335/2021 Sb. novela vyhl. č. 525/2020 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 146)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

5.10.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

6.10.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Školení pro statutární orgány SVJ

8.10.2021, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Zjistěte více o povinnostech členů statutárních orgánu a případném dopadu z opomenutí funkce statutárního orgánu SVJ.

Osobnost manažera a její krize

13.10.2021, On-line, MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Nebo jste na manažerské pozici již dlouho, ale chcete lépe vést svůj tým? Náš on-line seminář naznačí některé příčiny obecných manažerských selhání a krizí, zejména těch, které vyvěrají z chybného sebepochopení manažera jako osobnosti. Taková selhání mají přirozeně vliv na další osoby, oddělení či týmy ve firmě. On-line seminář nabízí cesty, jak odhalit skrytá zákoutí manažerských osobností, která určují nejen firemní kulturu, ale i klíčová rozhodování.

Specialista Corporate compliance

19.10. – 20.10.2021 (19.10.2021, 20.10.2021), On-line, JUDr. Pavel Koukal

Bez správně nastaveného compliance systému a řízení rizik nemůže dlouhodobě fungovat žádná větší společnost. Kdo ale může tyto systémy nastavit? Třeba právě vy! Během dvou dnů se podrobně seznámíte s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS). Po úspěšně složeném závěrečném testu získáte certifikát specialisty.

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
TZB studio

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.9.2021 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.9.2021
 1 EUR25,3 CZK (+0,02)
 1 USD21,47 CZK (-0,01)
 1 GBP29,63 CZK (-0,1)
 100 RUB29,61 CZK (-0,05)
 100 JPY19,52 CZK (-0,13)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...