Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
29.3.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu února

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.3.2019
 1 EUR25,76 CZK (+0,04)
 1 USD22,75 CZK (-0)
 1 GBP30,08 CZK (+0,13)
 100 RUB35,41 CZK (+0,05)
 100 JPY20,67 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS

 

 

 

Nejnovější

Instalované měřiče a rozúčtování tepla a teplé vody

25.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SVJ nemá dosud instalované měřiče - musí být provedeny stavební úpravy. Je možné provést vyúčtování dle podílů, pokud to má takto SVJ odsouhlaseno? Mgr. Adriana Kvítková Z výše položeného dotazu nevyplývá, jaké měřiče má tazatel na mysli, nicméně se domníváme, ...
více
Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Projekty v oblasti odpadového hospodářství, cirkulární ekonomiky a možnosti obcí při jejich financování z dotacíGarance

22.3.2019, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá obec musí řešit, jak naložit s odpadem, který vzniká na území obce. Na občany v tomto směru nelze spoléhat, ani ne tak proto, že by byli nepořádní, jako spíše proto, že u jednotlivce nelze předpokládat, že by disponoval dopravní, třídicí a další návaznou…
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Prorodinná opatření na území MAS Sokolovsko II.Garance

22.3.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Dotace na podporu opatření, která přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Finanční alokace výzvy ( ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Sociální podnikání - 4. výzva MAS PodřipskoGarance

22.3.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Dotace na podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Forma a výše podpory: - Minimální výše ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko IIGarance

21.3.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměření dotačního titulu Dotace na podporu vzniku nových a rozvoji existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Finanční alokace výzvy (podpora) - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč. - ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/03/2019)Garance

21.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí (OPŽP) Zdroje informací: opzp.cz/vyzvy Dílčí programy: Rekultivace starých skládek, 118. výzva Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na rekultivaci starých ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017 sp. zn. 26 Cdo 4519/2016Garance

20.3.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společné části domu nelze bez dalšího vymezit jako jednotku. Samotný zápis takto vymezené jednotky do katastru nemovitostí neznamená, že zapsané právo existuje. Jestliže zápisy v katastru neodpovídají skutečnosti, má skutečnost převahu nad zápisem uvedeným v…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
Nejčtenější

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínkaGarance

7.8.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážená paní Jana Nováková Humpolecká 8 140 00 Praha 4 ______________________ V Praze dne …………. Vážená paní Nováková, obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. ………….. nacházející se v domě č. p. …….. umístěném na pozemku p. č. …… ...
více
ZámekPřístupné pro: Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

12.5.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
dle § 1141 NOZ, který ve spojení s § 1166 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ”) obsahuje též
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA