dnes je 24.2.2024

Délka povolování staveb v ČR? Nikoliv roky, ale měsíce, ukázal průzkum ČKAIT

22.2.2024, Zdroj: ČKAIT

Absence metodiky sjednocující postupy dotčených orgánů a stavebních úřadů, často protichůdné požadavky dotčených orgánů (památková ochrana, životní prostředí atd.), požadavky na doplnění stanovisek dotčených orgánů, ale i nedořešené majetkoprávní vztahy: to…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

S projekty dostupného bydlení pomůže v České republice i Evropská investiční banka

20.2.2024, Zdroj: MMR ČR

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vstupní školení zaměstnanců a norma ISO 9001

20.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Hasičský záchranný sbor vydal doporučení pro bezpečnost a požární prevenci střešních FVE

20.2.2024, Zdroj: GŘ HZS ČR

Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaická elektrárna (FVE) naprosto bezpečná technologie. Nicméně je žádoucí být informován o tom, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vyšlo nařízení vlády stanovující vzor odvodového formuláře

19.2.2024, Zdroj: ERÚ

Dne 10.02.2023 vyšlo nařízení vlády č. 36/2023 Sb., které stanovuje formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a pro vyúčtování odvodu z nadměrných…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak na energetické komunity - příručka zdarma ke stažení

19.2.2024, Zdroj: beepartner.cz

Ve spolupráci se společností ECORYS se společnost BeePartner zavázala připravit diagnostickou zprávu k podmínkám pro vznik a rozvoj energetických komunit v ČR, e-publikaci s příklady dobrých praktik z ČR/EU a uskutečnit sérii akcí v Moravskoslezském, Ústeckém…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb

19.2.2024, Zdroj: Vláda, MPO

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Prodej nemovitého majetku spolkem - zdanění

16.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila založení nového státního podniku, dohlížet bude na přípravu ploch pro strategické investiční projekty

16.2.2024, Zdroj: Vláda

Mapování vhodných území a jejich příprava pro strategické investory bude hlavní náplní nového státního podniku Státní investiční a rozvojové společnosti. Jeho vznik schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. ledna 2024. Odsouhlasila také návrh nového…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nová metodika ke kamerovým systémům včetně balančního testu řešení škod v bytovém domě

14.2.2024, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil novou Metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů. Součástí jsou příklady informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového záznamu nebo…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Závazné posouzení určení sazby DPH, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně nebo použití režimu přenesení daňové povinnosti

12.2.2024, Zdroj: Finanční správa

V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zvýšený počet žádostí o závazná posouzení. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Revize elektroinstalace v bytových jednotkáchGarance

9.2.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reagujeme na dotazy vlastníků bytových jednotek na povinnost revize elektroinstalace v bytové jednotce. Je pro bytové jednotky revize povinná? Pokud ano, v jaké časové periodě? A jak je to u bytové jednotky, kterou vlastník pronajímá, tedy neslouží pro vlastní…

Přístupné pro: Start | Plus

Změna sazby DPH u stavebních a montážních prací od 1.1.2024Garance

9.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2024 došlo ke změně sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a sociální bydlení (§ 48 a § 49 ZDPH). Sazba DPH se snížila z 15 % na 12 %.

Přístupné pro: Start | Plus

Změna snížené sazby DPH od 1. 1.2024 u dodání tepla, chladu, vodného a stočnéhoGarance

9.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 došlo ke sjednocení dvou snížených sazeb DPH na jednotnou sníženou sazbu DPH 12 %. U dodání tepla, chladu, vodného a stočného se tedy zvyšuje sazba DPH z 10 % na 12…

Přístupné pro: Start | Plus

Rozúčtování tepla s porouchaným kalorimetrem

8.2.2024, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních pracíGarance

7.2.2024, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění (tzv. ”reverse chargé”) dle § 92e ZDPH se uplatňuje při:

Přístupné pro: Start | Plus

MPO vložilo do připomínkového řízení návrh aktualizace Státní energetické koncepce (SEK)

7.2.2024, Zdroj: MPO ČR

Vláda se bude poprvé od roku 2015 zabývat aktualizací SEK, kterou včera Ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do meziresortního připomínkového řízení. Hlavní výzvou je to, aby česká energetika prošla procesem dekarbonizace při zachování energetické…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Slevy na dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2024

7.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Slevy na dani podle ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů, daňové zvýhodnění na děti a další informace z webu Finanční správy.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jeden úřad pro územní řízení a povolování nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb

7.2.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Od 1. ledna 2024 začal vykonávat agendu povolování vyhrazených staveb nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zefektivnit, zkvalitnit a zpřehlednit stavební řízení. Výsledkem činnosti úřadu má být rychlejší a odbornější rozhodování o…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novely zákona o státní památkové péči a církevního zákona prošly prvním čtením poslanecké sněmovny

6.2.2024, Zdroj: Ministerstvo kultury

Návrh zákona o státní památkové péči je dílčí technickou novelou zaměřenou na dvě hlavní oblasti. Jednou je další fáze digitalizace, která by měla umožnit strojovou výměnu informací o ochraně památkových rezervací, památkových zón nebo o vymezení ochranných…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

6.2.2024, Zdroj: MŽP

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela liniového zákona

6.2.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, dříve liniového zákona. Touto novelou však nedošlo pouze ke změně názvu zákona, ale také k řadě podstatných změn, z nichž ty nejzásadnější se…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Delta Green a ČEPS úspěšně realizovaly první test zapojení domácností do stabilizace sítě

5.2.2024, Zdroj: ČEPS, a.s.

Na konci loňského roku realizovaly společnost ČEPS a Delta Green úplně první test zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy v České republice. Pro ty jsou nyní využívány mj. uhelné elektrárny, které ale čeká…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

5.2.2024, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy schválila dotace pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní tepelný zdroj. V již pátém kole tzv. kotlíkových dotací bude rozděleno celkově více než 1,5 milionu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Obytné domy a jednotky, které jsou bytem nebo zahrnují bytGarance

1.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZDN jsou předmětem daně ze staveb a jednotek (§ 7 odst. 1 ZDN) v rámci zdanitelných staveb budovy obytných domů a v rámci zdanitelných jednotek jednotky, které jsou bytem nebo byt zahrnují – jsou zařazeny mezi ostatní jednotky, tj. jiné než jednotky pro…

Přístupné pro: Start | Plus

Ostatní stavby související s bydlenímGarance

1.2.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S provozem obytného domu často souvisejí i jiné stavby, které jsou zpravidla příslušenstvím domu. Příslušenství věci vymezuje OZ jako vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci…

Přístupné pro: Start | Plus

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

1.2.2024, Zdroj: Finanční správa

Zákonná lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2023 je stanovena do 15. 2. 2024.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb

31.1.2024, Zdroj: MMR ČR

Výtahy už od čtyř nadzemních podlaží. Ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Více peněz do Nové zelené úsporám i na sociální byty

31.1.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

30.1.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 15. 1. do 28. 1. 2024.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Spolupráce měst a obcí s developery

29.1.2024, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj obcí nutně předpokládá stavební činnost jak soukromého, tak i veřejného sektoru, přičemž v ideálním světě by veřejný a soukromý sektor měl při rozvoji měst a obcí…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Efektivní energetika, vzory a projevy

29.1.2024, Zdroj: Vláda ČR

Stavební spořitelny spustily dotační poradenství. Premiér Fiala se vyjádřil k efektivní energetice. Vzory regulačních výkazů - teplo. Vzory regulačních výkazů - teplo.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Uplatňování změn sazeb DPH při zúčtování záloh v příkladech

29.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Informace shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného plnění dochází ke změně sazeb…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Středa 31. ledna je posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

26.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční úřad proto od 22. ledna do 2. února rozšiřuje úřední hodiny, v nichž lze získat pomoc specialistů. Přiznání lze v tomto období na všech územních pracovištích podat nebo osobně konzultovat od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátek od…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Průmysl, města i státní správa podporují zrychlení renovací budov v ČR

25.1.2024, Zdroj: MPO ČR

Závěrečný osmý kulatý stůl evropské iniciativy "Smart Finance for Smart Buildings" nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců průmyslu, odborníků, státních a samosprávných institucí, aby společně diskutovali o 50 opatřeních urychlujících renovace…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zpevněné plochy, nádvoří a daň z nemovitých věcí

24.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod naším s.r.o. je na katastru nemovitostí vedena parcela o výměře 334 m2 jako zastavěná plocha a nádvoří. Novou definici zastavěné plochy dle zákona o dani z nemovitých věcí splňuje jen stavba bez čp./če, která je na této parcele součástí, ovšem blíže…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Smlouva o dílo na pravidelný úklid

22.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

22.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Schválení a placení zasklení balkonů SVJ

22.1.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektřinu z vlastního zdroje zatím po roce sdílí desítky bytových domů v ČR

22.1.2024, Zdroj: ČTK

Desítky bytových domů v Česku dosud využilo možnosti sdílet elektřinu vyrobenou z vlastního zdroje mezi domácnostmi. Distributoři v současné době evidují kolem 42 zapojených projektů. Zájem přitom podle nich postupně stoupá. Vyplývá to z informací…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nemocnice Na Homolce spotřebuje o téměř 40 % elektřiny, plynu a vody méně a letos uspoří 30 milionů korun

19.1.2024, Zdroj: MPO, MŽP

V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Paušální daň přilákala na 32 tisíc OSVČ. První záloha je splatná 20. ledna

19.1.2024, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa aktuálně eviduje zhruba 31 900 nových oznámení o vstupu do paušální daně, 850 živnostníků pak oznámilo změnu paušálního pásma. Letos by tak mohlo své odvody vůči státu vyřizovat paušálně okolo 125 tisíc OSVČ, které musí finančnímu úřadu už 20.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ČKA a NPÚ uzavřely memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží

17.1.2024, Zdroj: NPÚ

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen

17.1.2024, Zdroj: MŽP

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

16.1.2024, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

OSMD: Konečný verdikt o povinných minimálních normách energetické náročnosti (MEPS) v EPBD

16.1.2024, Zdroj: OSMD

Tisková zpráva UIPI (mezinárodní organizace majitelů nemovitostí) se týká směrnice o energetické náročnosti budov.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích

16.1.2024, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku k procesní novele zákona o místních poplatcích včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Kdo má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024?Garance

15.1.2024, GFŘ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže citujeme ze stejnojmenného metodického pokynu Finanční správy Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 zde ke stažení v pdf.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...