dnes je 26.3.2023

Mapa připojitelnosti pomůže zákazníkům při plánování jejich fotovoltaické elektrárny

22.3.2023, Zdroj: EG.D

Mapa připojitelnosti ukazuje lokality, kde je možné přetokovou fotovoltaickou elektrárnu připojit. „Jako člen skupiny E.ON podporujeme zelené zdroje a jejich implementaci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny

21.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Odpovědnost stavebního úřadu za pochybení v souvislosti s činností autorizovaného inspektora

21.3.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud z části vyhověl stěžovatelům domáhajícím se náhrady nemajetkové újmy z titulu nezákonného rozhodnutí, jímž měl být certifikát autorizovaného inspektora vydaný ve zkráceném stavebním řízení, na jehož základě byla v blízkosti nemovitostí ve…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Otázky a odpovědi k zastropování cen elektřiny a plynu

21.3.2023, Zdroj: MPO ČR

Dodávka elektřiny prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny (§ 2 odst. 7 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.). Kategorie zákazníků se stanovenou cenou (§ 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.). Nejvyšší měsíční hodnota odběru elektřiny/plynu (§ 5 nařízení vlády…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko ke změně evidovaného dodavatele u odběrného místa v lokální distribuční soustavě a k problematice souhrnných odběrných míst

20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V lokálních distribučních soustavách (ať už v elektroenergetice, nebo v plynárenství) mohou existovat osoby ve specifickém postavení, které jsou současně provozovatelem lokální distribuční soustavy, dodavatelem elektřiny/plynu pro zákazníky v rámci lokální…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Výnosy z pronájmu - daň z příjmů právnických osob

20.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Souhlas pronajímatele s investicí nájemceGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Předávací protokolGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Prohlášení pronajímatele - vlastníkaGarance

17.3.2023, red, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Při povolování staveb bude moci veřejnost chránit jen stromy a chráněné druhy

17.3.2023, Zdroj: ČTK, Arnika

Sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jednohlasně nepodpořil návrh na navrácení práva veřejnosti chránit přírodu a krajinu při povolování staveb.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Rozhodování o obkladu společných prostor SVJ

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Požadavek advokáta a ochrana osobních údajů

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Věcné břemeno - podle listiny

16.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vládou schválená novela liniového zákona stanovuje lhůtu pro povolení dopravních staveb

15.3.2023, Zdroj: Vláda

Podpořit výstavbu klíčových železničních a dálničních tahů a mezistátní spolupráci při jejich přeshraničním propojování do transevropské dopravní sítě má novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Začala platit technická norma o světelném znečištění

15.3.2023, Zdroj: MMR, MPO, MŽP

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

14.3.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 27. 2. do 12. 3. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komise navrhuje reformu uspořádání trhu EU s elektřinou s cílem podpořit obnovitelné zdroje energie, lépe chránit spotřebitele a zvýšit konkurenceschopnost průmyslu

14.3.2023, Zdroj: Evropská komise

Komise dnes navrhla reformu uspořádání trhu s elektřinou v EU s cílem urychlit prudký nárůst obnovitelných zdrojů energie a postupné ukončení využívání zemního plynu, snížit závislost výdajů spotřebitelů na kolísavých cenách fosilních paliv, lépe chránit…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Resort připravil 90 milionů korun

14.3.2023, Zdroj: MMR ČR

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov

14.3.2023, Zdroj: MŽP

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Společné stanovisko MV a MF k obecně závazným vyhláškám o poplatcích za komunální odpad

10.3.2023, Zdroj: MF ČR, MV ČR

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí vydalo v souvislosti s obecně závaznými vyhláškami obcí zavádějícími místní poplatek za komunální odpad, které byly vydány v prosinci roku 2022, ale ve Sbírce právních předpisů územích samosprávných celků a některých…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Senát podpořil snížení nákladů pro rodinné solární elektrárny

10.3.2023, Zdroj: CZEPHO

Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svém jednání 7. března 2023 podpořil iniciativu několika senátorů s podporou oborových asociací na návrat k součtové fakturaci. Ta totiž v Česku do roku 2011 existovala. Návrat k součtové fakturaci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Souhlas se soubory cookies, udělený prostřednictvím tzv. cookie lišty

10.3.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Co je potřeba dodržovat, pokud využívám cookies na svých webových stránkách?

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek - praktické tipyGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon funkce (člena) statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”) zpravidla končí uplynutím funkčního období, případně též jeho odvoláním shromážděním SVJ. Mezi způsoby zániku funkce však patří i odstoupení z funkce, tedy jednostranné…

Přístupné pro: Start | Plus

Zdanění příjmů SVJ za rok 2022Garance

9.3.2023, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nejsou veřejně prospěšnými poplatníky - § 17a odst. 2 písm. e) ZDP. Přesto většina z nich nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to díky výjimce z povinnosti podat daňové přiznání (§ 38mb ZDP).…

Přístupné pro: Start | Plus

Správa jednotky ve spoluvlastnictvíGarance

9.3.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se poměrně často vyskytují dotazy, jak spravovat jednotku, která je ve spoluvlastnictví více osob, zda je společenství vlastníků oprávněno spravovat tuto jednotku, zda může uzavírat nájemní smlouvu a vybírat nájemné za tuto jednotku, jak mohou…

Přístupné pro: Start | Plus

Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek - praktické tipyGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkon funkce (člena) statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ”) zpravidla končí uplynutím funkčního období, případně též jeho odvoláním shromážděním SVJ. Mezi způsoby zániku funkce však patří i odstoupení z funkce, tedy jednostranné…

Přístupné pro: Start | Plus

Smlouva o dílo - výhodnější pro objednateleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Smlouva o dílo - výhodnější pro zhotoviteleGarance

9.3.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Pro správné nakládání s nebezpečným odpadem

8.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Určitý odpad z provozu pohřební služby vykazuje stejné vlastnosti a rizika jako odpad ze zdravotní péče. Vyžaduje proto i shodné nakládání.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Koordinované stanovisko v novele stavebního zákona

8.3.2023, Zdroj: MMR, ČKAIT

Stavebníci by se mohli snáze a rychleji dostat ke stavebnímu povolení. Umožnit jim to má postup, kdy stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

8.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Pro menší obce organizuje Finanční správa ve spolupráci se starosty a na základě evidovaného zájmu také výjezdy do obcí, kde nejsou sídla finančních úřadů, a tam je také možné přiznání podat.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

7.3.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

7.3.2023, Zdroj: MMR ČR, MF ČR

Ministerstvo financí ve svém stanovisku ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tímto úkonem spojených, které adresovalo Svazu měst a obcí ČR, plně podpořilo názor Ministerstva pro místní rozvoj. MMR po konzultaci s Komorou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Poplatník místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

3.3.2023, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě domu rozděleného na více bytových jednotek, např. 6, z toho ve 4 jsou osoby přihlášené k trvalému pobytu a ve 2 nikoli, platí vlastník domu poplatky za 2 byty 2 poplatky nebo jen 1 poplatek za dům…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Průzkum kontaminace životního prostředíGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Realizace průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik…

Přístupné pro: Plus

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravuGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva se zaměřuje na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Cílem výzvy je zakoupení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou…

Přístupné pro: Plus

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péčeGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. Dotaci lze čerpat na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb, podporu rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče dle aktivit A a B: A) Zvýšení kvality…

Přístupné pro: Plus

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

Přístupné pro: Start | Plus

Nový Věstník veřejných zakázek

2.3.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Od 3. dubna roku 2023 dochází ke změně provozovatele Věstníku veřejných zakázek. Na základě veřejné zakázky v otevřeném řízení byla vybrána společnost Spojené nástroje elektronické…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Odvody z nadměrných příjmů z vyrobené energie

1.3.2023, Zdroj: ERÚ

Dne 01.12.2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavedla odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmu je Energetický regulační úřad (dále jen…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ČKAIT: Přechod od ruského plynu klade větší důraz na obezřetnost projektantů i techniků

1.3.2023, Zdroj: ČKAIT

Zhasínání hořáků kotlů, nestandardní chování plynového topení (vafek), červené konce plamenu na plynovém sporáku i jeho nižší výkonnost… To jsou některé vnější projevy plynových spotřebičů, které se v poslední době začaly objevovat v českých domácnostech…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Loňská spotřeba plynu byla nejnižší za posledních 8 let, meziročně se snížila o pětinu

28.2.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

V roce 2022 se v České republice výrazně snížila spotřeba zemního plynu. Celkově dosáhla hodnoty 7 544 mil. m3 (81 547 GWh), což značí meziroční pokles o 20 %, po přepočtení na dlouhodobý teplotní normál pak pokles o 16,5 %. Vyplývá to z údajů Energetického…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Výroba elektřiny v bytovém domě a její rozdělení mezi jednotky od roku 2023

27.2.2023, Zdroj: ERÚ

Jak postupovat, když chci instalovat výrobnu elektřiny a vyrobenou elektřinu rozdělit mezi zákazníky v bytovém domě?

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Hodiny představující dobu špičky - březen 2023

27.2.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s energetickým zákonem stanovuje ERÚ na období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023 hodiny představující dobu špičky.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Požadavky na instalaci a provoz wallboxu dle aktuální metodiky

27.2.2023, Zdroj: MMR ČR, MPO ČR

Dobíjení elektromobilů se obecně řídí zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je dobíjecí stanicí kompaktní zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které mají stejného vlastníka jako toto…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

27.2.2023, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

24.2.2023, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daněGarance

22.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

LEX OZE 1,2 v praxi, úskalí i výzvy

16.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dle některých zavádějících zpráv nemusí být po přijetí novely energetického zákona výstavba obnovitelných zdrojů energie v souladu s územním plánem. Mohl tím vzniknout dojem, že obce ztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Energetická náročnost budov: klimatická neutralita do roku 2050

16.2.2023, Zdroj: Evropský parlament

Aktuální evropské cíle: Všechny nové budovy by měly být od roku 2028 bezemisní, přičemž pro nové budovy obývané, provozované nebo vlastněné orgány veřejné správy bude platit již rok 2026. Všechny nové budovy by měly být do roku 2028 vybaveny solárními…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...