dnes je 25.9.2023

Měníme vchodové dveře do panelového bytu

21.9.2023, Zdroj: HT Dveře s.r.o.

Soužití v bytovém domě může být někdy složité. Zvlášť, pokud je potřeba udělat nějaké změny, nebo úpravy, a vlastníci se prostě nemůžou shodnout. Každý z nich má nějaké priority, nachází se v jiné životní situaci. Ale všichni určitě chtějí, aby měli svůj klid…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda stanovila novou výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem

20.9.2023, Zdroj: Vláda

Vláda v souladu s platným zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanovila novou výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024. Na základě údajů Českého statistického úřadu o meziroční výši…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nová zakázka na digitalizaci stavebního řízení může ušetřit 1,2 miliardy

20.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Novela stavebního zákona počítá se spuštěním DSŘ k 1. 1. 2024 u vyhrazených staveb a 1. 7. 2024 u ostatních staveb. MMR vynakládá veškeré úsilí, aby tento termín i přes blokování uzavření smlouvy s dodavatelem splnilo. O celkové situaci MMR informuje vládu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vše přehledně a na jednom místě. MPO spustilo vyhledávač podpor pro podnikatele

20.9.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web www.podporapodniku.cz. Podnikatelé tam najdou vyhledávač, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, jež nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna schválila zmírnění pravidel nakládání obcí a krajů s pozemky od státu

19.9.2023, Zdroj: Vláda, SMO, SMS ČR

Pravidla pro nakládání se zemědělskými pozemky, které od státu bezplatně získaly nebo získají obce a kraje, se zřejmě zmírní. Na polovinu se má zkrátit doba, po kterou obce a kraje musejí dodržovat podmínky zejména pro využívání těchto pozemků podle převodních…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovyGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI).

Přístupné pro: Plus

Výzkum v oblasti energetiky - energetické technologie pro konkurenceschopnost, program Théta 2 (TAČR)Garance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program THÉTA 2 se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizaci tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z…

Přístupné pro: Plus

Svoz a zpracování odpadu pro veřejný sektorGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného…

Přístupné pro: Plus

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod a schválila novelu zákoníku práce

18.9.2023, Zdroj: MPSV ČR

Poslankyně a poslanci schválili novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem a novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Desatero spotřebitele energií

13.9.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) pokračuje ve své informačně-osvětové kampani #AktivneNaEnergie. Nově zpracoval desatero rad, v němž spotřebitelé najdou tipy, jak být aktivní, a předcházet tak…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

11.9.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 28. 8. do 10. 9. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Slevu na pojistném za zkrácené úvazky od února využilo přes 23 tisíc zaměstnavatelů

11.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návod jak postupovat při regeneraci bytového domu a snížení jeho energetické náročnosti

11.9.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Jelikož se zateplení bytového domu obvykle plánuje na třicet a více let a podobný projekt tak řešíme jen jednou za život, nevyplatí se tento proces podcenit.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

HK ČR: Krátkodobé ubytování potřebuje jasná pravidla, jeho význam v cestovním ruchu poroste

8.9.2023, Zdroj: Hospodářská komora ČR

S rostoucím počtem turistů a digitalizací se bude zvyšovat význam online ubytovacích platforem. Tento trend musí Česká republika zachytit a stanovit pro krátkodobé pronájmy jasná a srozumitelná pravidla. Zaznělo to na kulatém stole pořádaném Hospodářskou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Začlenění nebytových prostor v podílovém spoluvlastnictví do společných částí domuGarance

7.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z častých dotazů, se kterým se v praxi setkáváme, je, jakým způsobem lze vyřešit začlenění nebytových prostor v domě, jež jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek, do společných částí domu. Tímto článkem bych chtěla přinést dva možné návody,…

Přístupné pro: Start | Plus

Vedení účetnictví - co se tímto pojmem vlastně rozumí?Garance

7.9.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se velmi často setkáváme s dotazy statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu bytového družstva či společenství vlastníků jednotek, co je fakticky obsaženo pod pojmem vedení účetnictví, co si lze pod tím opravdu představit, co vše je skutečně…

Přístupné pro: Start | Plus

Ministerstvo zemědělství na obnovu lesů rozdělí celkem 128 milionů korun

7.9.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství připravilo 2. kolo příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP). Tentokrát se týká majitelů lesů. Mohou požádat o peníze na obnovu lesů po kalamitě, celkem je na to připraveno 128…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Spoluvlastnické podíly, hlasování a zápis

6.9.2023, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stále dokonalejší cihly začínají dělat starosti statikům

6.9.2023, Zdroj: ČKAIT

Stále dokonalejší akustické nebo tepelněizolační vlastnosti mají cihly, které přicházejí na tuzemský trh. Jejich výrobci se tím snaží vyjít vstříc poptávce trhu a stoupajícím nárokům na nízkou energetickou náročnost staveb. Paradoxně to ale komplikuje práci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

5.9.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Výměna oken - dohoda s vlastníkem

5.9.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Muž dostal po téměř roce zpět přeplatek za elektřinu

4.9.2023, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Případ spotřebitele ze Zlínska ilustruje, jaké možnosti mají lidé při sporech s dodavateli energií a jak jim může pomoci ombudsman. Toho oslovil bezradný muž, který se od loňského srpna neúspěšně snažil od dodavatele elektřiny získat přeplatek záloh. Místo…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

31.8.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Převod části společných prostor - půdy SVJ na jednoho vlastníka

31.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dynamické ceny energií v Polsku, výměna oběhových čerpadel v Německu

31.8.2023, Zdroj: EnergetikaInfo

Polsko opět zvýšilo svůj náskok v dekarbonizační legislativě. Nově přijalo revoluční úpravu energetického trhu, která umožní obchodování v dynamických cenách. Výměna všech zastaralých oběhových čerpadel bude v Německu pravděpodobně brzy…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Tipy pro pořízení nemovitosti z hlediska životního prostředí

31.8.2023, Zdroj: IRZ

Uvažujete-li o nové nemovitosti a nechcete být nemile překvapeni imisemi v podobě zápachu, karcinogenních látek v ovzduší, zvýšené prašnosti nebo přenosy množství odpadu? Prověřte si lokalitu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí, tzv.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky v plném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow v plném…

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci ke staženíGarance

30.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci.

Přístupné pro: Start | Plus

První čtení má za sebou novela energetického zákona, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

30.8.2023, Zdroj: MPO ČR

Novela energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR: Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov

29.8.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne pro rok 2023 obcím téměř 49 milionů korun v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotace si rozdělí 20 projektů v osmi krajích České republiky. Všichni žadatelé…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Požárů fotovoltaik přibývá. Podle ČKAIT lidé podceňují bezpečnost instalací

28.8.2023, Zdroj: ČKAIT

Celkem 45 požárů fotovoltaických systémů v celé České republice evidoval Hasičský záchranný sbor ČR od letošního ledna do konce července. Srpen do statistiky přispěl řadou dalších případů. V minulém roce 2022 došlo k 29 požárům fotovoltaických elektráren. V…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vládní kroky zmírnily dopady růstu cen na domácnosti, cílená podpora zajistí dlouhodobé řešení energetické nouze

25.8.2023, Zdroj: MF ČR

Průměrná domácnost v České republice čelila mezi červnem 2021 a 2023 inflaci cen energií ve výši 61,5 %, nejvíce zasaženou skupinou byli penzisté a také neúplné či nízkopříjmové rodiny. Nejvyšší absolutní ztrátě disponibilního příjmu čelili vlastníci domů. Při…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu k výpočtu spotřeby primární energie v energetickém posudku

24.8.2023, Zdroj: MPO ČR

Vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění vyhlášky č. 15/2022 Sb. nestanovuje přesný postup výpočtu spotřeby primární energie. Vydané stanovisko Odboru energetické účinnosti a úspor toto…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Aktuality k zajištění bezpečnostního standardu dodávky

22.8.2023, Zdroj: ERÚ

Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění BSD na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu BSD stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve zkráceném…

Přístupné pro: Start | Plus

Ve druhém čtvrtletí dále klesala spotřeba elektřiny, výrazně se snížila i její výroba

17.8.2023, Zdroj: ERÚ

Úsporný trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Státní energetická inspekce i nadále vydává závazná stanoviska ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. ERÚ řeší i „neoprávněné stížnosti“, informovanost spotřebitelů…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Integrovaný regionální operační program a nová zelená úsporám aktuálně

16.8.2023, Zdroj: MMR ČR

Integrovaný regionální operační program registruje už přes 3000 podaných projektů. Členové komory obnovitelných zdrojů energie sestavila nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ČKAIT: Zvýšení hygienických limitů hluku nemusí ohrožovat zdraví obyvatel

16.8.2023, Zdroj: ČKAIT

O pět až třináct decibelů se nařízením vlády č. 433/2022 Sb., které nabylo účinnosti 1. července 2023, zvýšily hlukové hygienické limity pro dopravní stavby.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ČKAIT: Budovy čeká bezemisní revoluce. Dotkne se i starších staveb.

16.8.2023, Zdroj: ČKAIT

Sotva jsme si zvykli, že budovy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energie, objevuje se nový požadavek Evropské unie. Budovy by měly mít nulové emise uhlíku. To znamená další zvýšení podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a sledování vlivu…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovisko GFŘ k určení výše daňově uznatelných nákladů při vyřazení nového stavebního díla evidovaného jako zásoba v okamžiku jeho prodeje

14.8.2023, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství dle svého aktuálního stanoviska bude pro případy, kdy v souladu s účetními předpisy je nové stavební dílo vykazováno jako zásoba a nikoliv jako (dlouhodobý) hmotný majetek, právní názor vyjádřený v této informaci považován za…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přes 130 obcí nakupuje energie společně

14.8.2023, Zdroj: SMS ČR

Sdružení místních samospráv ČR eviduje zájem již více jak 130 obcí a jejich příspěvkových organizací o společný nákup elektrické energie, případně plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Prostřednictvím aukce získají obce výhodnější podmínky než při…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Převod podílu darované nemovitosti

14.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zveřejňování výpisů z účtů na webu SVJ

14.8.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...