dnes je 19.6.2024

International institutions and the EUGarance

20.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Every day the news includes more and more of the actions of international organisations. So-called globalisation is happening between both governments and business.

Přístupné pro: Plus

Data PresentationGarance

17.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Look at the numbers below. Can you fit them into the sentences which follow and describe them using the words below them?

Přístupné pro: Plus

Phone calls and meetingsGarance

16.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Job application and correspondenceGarance

15.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

When you apply for a job in English, the first thing you need is a clear understanding of the most important words. In the following table, the words on the left are taken from typical job advertisements. The phrases on the right are connected with them but…

Přístupné pro: Plus

The marketsGarance

14.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

You thought there was just one type of market? The one for stocks and shares? Think again! There are many. Have a look at the list below and match the market name with its definition.

Přístupné pro: Plus

Banking, finance and accountingGarance

13.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Look at the table below. Can you find the antonym-type words and phrases that are commonly used in the banking sector? Find the correct spaces, and the correct forms, for these words in the sentences below it. (some may be only forms of these words eg.…

Přístupné pro: Plus

Company structure and personnelGarance

11.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Look at the table below. It describes the meaning of basic words used to describe different structures of businesses. Unfortunately they are mixed up, and need to be correctly linked. Can you manage it?

Přístupné pro: Plus

Human resources and motivationGarance

10.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Read what human resource manager Andy Hands has to say about staff management. Can you put the paragraphs back into the correct order?

Přístupné pro: Plus

IT and e-commerceGarance

9.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Sales and promotionGarance

8.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Read what Harry Ardsell has to say about sales. The paragraphs of his description of sales are mixed up. Can you reorganise them into the correct sequence? The answers are on the next page.

Přístupné pro: Plus

Advertising and marketingGarance

6.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

ProductionGarance

3.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

The economy: fundamentalsGarance

1.8.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

The Cultural CompassGarance

19.7.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doing business internationally, or travelling, often requires understanding people with very different cultural experiences. Do you know the words in English for the kinds of differences there are?

Přístupné pro: Plus

The European Union in BriefGarance

18.7.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Going InternationalGarance

17.7.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Every day the news includes more and more of the actions of international organisations. So-called globalisation is happening between both governments and business. It's a game about money, and control.

Přístupné pro: Plus

Changing Times: Job ApplicationGarance

16.7.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

When you apply for a job in English, the first thing you need is a clear understanding of the most important words. In the following table, the words on the left are taken from typical job advertisements. The phrases on the right are connected with them but…

Přístupné pro: Plus

Facts and FiguresGarance

11.7.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

There are quite a lot of ways to bring facts and figures into our dealings with others. Look at the short table with verbs and nouns below - can you make suitable phrases which are ways of presenting information to people? In this case each verb has an ideal…

Přístupné pro: Plus

MeetingsGarance

18.6.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

There are many different types of meeting, and different language may be appropriate. Have a look at the following words and put them in the categories ”formal“ and ”informal“. Some of them are types of meeting, some are venues (places where meetings happen);…

Přístupné pro: Plus

On the phoneGarance

15.6.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

CorrespondenceGarance

14.6.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

The Business of TradeGarance

11.6.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

So far we've talked just a bit about finance - now we're going to talk a lot more about the financial markets, also known as stock exchanges.

Přístupné pro: Plus

BankingGarance

7.6.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Look at the table below. Can you find the antonym-type words and phrases that are commonly used in the banking sector? Find the correct spaces, and the correct forms, for these words in the sentences below it. (Some may be only forms of these words eg.…

Přístupné pro: Plus

Corporate HierarchyGarance

25.5.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

„I'm Martin Colville, the CEO or Chief Executive Officer. I am meant to ensure 1. ………………………. Sometimes I get called the Chairman of the Board.”

Přístupné pro: Plus

Forms of BusinessGarance

4.5.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Look at the table below. It describes the meaning of basic words used to describe businesses. Unfortunately they are mixed up, and need to be correctly linked. Can you manage it?

Přístupné pro: Plus

The EconomyGarance

2.5.2018, Edward Thomas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Jakou metodu finanční analýzy zvolit, abychom dosáhli vytyčeného cíle?Garance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve si znovu připomeňme, co musíme udělat před prováděním či zadáváním finanční analýzy podniku.

Přístupné pro: Start | Plus

Přehled příjmů a výdajů podniku a další informační poklady, které se dají najít v účetní uzávěrceGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz cash-flow se sleduje poměrně krátkou dobu. Jako součást finanční analýzy se využívá teprve čtyřicet let ve světě a patnáct let u nás.

Přístupné pro: Start | Plus

Nejjednodušší ukazatele, které doplňují účetní výkazyGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Bonitní modelyGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bonitní modely jsou založeny na analýze finančního zdraví podniku. Jejich cílem je zařadit podnik do správné kategorie, tj. mezi dobré či špatné firmy. Výsledek bonitních modelů musí umožňovat mezipodnikové…

Přístupné pro: Start | Plus

Zdroje financování aktiv a využívání dluhů podnikuGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Kde najdeme informace o nákladech a výnosech podniku?Garance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztráty je stejně jako rozvaha součástí účetní závěrky. Jeho struktura je daná právním předpisem. Sestavuje se tedy v předepsaném znění k rozvahovému dni (může být sestavován i častěji). Vyjadřuje přehled o výnosech, nákladech a výsledku…

Přístupné pro: Start | Plus

Aktivita podniku a jeho tržní hodnotaGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivitou podniku rozumíme postupnou přeměnu investovaného kapitálu do výroků určených k prodeji a následně jejich prodej, vznik pohledávek a po jejich splacení získání peněžních…

Přístupné pro: Start | Plus

Hospodaření se svěřeným kapitálem a schopnost splácet závazkyGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Jaké jsou nástroje hodnocení podniku?Garance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Bankrotní modelyGarance

30.11.2014, Petra Masláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bankrotní modely vycházejí z předpokladu, že každý podnik, který je ohrožen bankrotem, vykazuje podobné typické znaky jako další podniky v této situaci. K těmto symptomům patří problémy s běžnou likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou…

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...