dnes je 16.4.2024

Novela památkového zákona prošla druhým čtením poslanecké sněmovny

10.4.2024, Zdroj: Ministerstvo kultury

Na jednání Poslanecké sněmovny dne 9. dubna 2024 prošla druhým čtením novela zákona o státní památkové péči.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Spotřeba tepla klesla meziročně o více než 9 %

10.4.2024, Zdroj: ERÚ

Úsporná opatření i teplejší počasí. To jsou hlavní důvody klesající výroby i spotřeby tepla ze soustav centrálního zásobování. Spotřeba tepla byla v loňském roce nejnižší za 7 let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Klíčové body novely vodního zákona, která opět míří ke schválení

10.4.2024, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Vládní novela vodního zákona, která má kromě jiného omezit rizika havárií na řekách, po dnešku opět míří ve Sněmovně k závěrečnému schvalování. Novela má současně upřesnit pravomoci při likvidaci jejich následků a obsahuje plán zmapování všech výpustí…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Současná bezbariérová vyhláška platí do konce června. Poté ji nahradí předpis nového stavebního zákona

10.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Aktuální bezbariérovou vyhlášku nahradí od prvního července. Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb se…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Evropská komise povolila program na podporu dostupného nájemního bydlení

9.4.2024, Zdroj: ÚOHS

Evropská komise schválila český program veřejné podpory ve výši 476 milionů eur (12 mld. korun) na podporu výstavby, rekonstrukce a pořízení cenově dostupných nájemních bytů. Projekt bude částečně financován z nástroje pro obnovu a odolnost. Příprava…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ústavní soud k limitům hlučnosti, konfiskaci majetku a pohledávkám na výživném

9.4.2024, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud zamítl stížnost usilující o zpochybnění poválečné konfiskace majetku Lichtenštejnů a nevyhověl napadení navýšení povolené hlučnosti oproti předchozím limitům.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Smlouva o dílo - úklidové práceGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Příjmy z nájmu a jejich zdaněníGarance

8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až §…

Přístupné pro: Start | Plus

Bezpečnost práce při rekonstrukcíchGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

I když jsou společenství vlastníků jednotek nepodnikajícími sdruženími, tak i ona mají své povinnosti a mohou se při neplnění bezpečnostních požadavků dostat do situace, která může skončit pokutou, v horším případě dokonce i trestním stíhání. V následujícím…

Přístupné pro: Start | Plus

Blokování přístupu bývalého člena výboru SVJ do datové schránkyGarance

8.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. lednu 2023 došlo novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), k povinnému zřízení datových schránek pro společenství vlastníků jednotek. S fungováním schránek…

Přístupné pro: Start | Plus

Fáze realizace stavby vč. vzoru oznámení o zahájení pracíGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, co jsme řádně připravili stavbu, následuje výběr zhotovitele, který bude stavbu realizovat. K tomu budeme vybírat i svého zástupce, který bude kontrolovat kvalitu provádění stavby – technický dozor. A nesmíme zapomenout na výběr koordinátora pro realizaci…

Přístupné pro: Start | Plus

Povinnosti stavebníka v oblasti BOZPGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poté, kdy jsme si nastínili možné případy s dopadem na uvedený zákon, uveďme si nejdříve souhrn povinností zadavatelů. K tomu si hned uveďme i stručný návod na jejich naplnění.

Přístupné pro: Start | Plus

BOZP a postup v případě prací se zvýšeným rizikemGarance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo dříve naznačeno, v činnosti SVJ nastávají situace, kdy se nemusí určovat koordinátor. Přesto však bude třeba splnit jednu povinnost, která je opět navázána na koordinátora. Tentokrát pro přehlednost budeme používat dále pojem neurčený koordinátor.…

Přístupné pro: Start | Plus

Jaké sankce hrozí, když nebude stavebník postupovat podle předpisů?Garance

8.4.2024, Ing. Václav Kápl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálně zákonem č. 251/2005 Sb. jsou zřízeny oblastní inspektoráty práce, které mimo jiné vykonávají kontrolu nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Není běžné, že by si inspektoráty plánovaly kontroly u SVJ. Přesto však hrozí, že se SVJ…

Přístupné pro: Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

8.4.2024, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 25. 3. do 7. 4. 2024.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ERÚ k pokutám za předčasné ukončení smlouvy s dodavateli energií

8.4.2024, Zdroj: ERÚ

Za první dva měsíce letošního roku proběhlo u domácností 115 tisíc změn dodavatele elektřiny a plynu, meziročně o 69 % (u elektřiny) a 25 % (u plynu) více[1]. Ne vždy se ovšem „transfer“ obejde bez potíží – a bez vysokých pokut od stávajících…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

NRB poskytuje bezúročné úvěry pro sociální podniky

8.4.2024, Zdroj: MPSV ČR

Sociální podniky mohou od 1. dubna 2024 v rámci programu S-podnik plus opět žádat Národní rozvojovou banku o poskytnutí bezúročného úvěru až do výše 25 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí na jejich podporu vyčlenilo celkem 270 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Náklady, zdaňování příjmů z pronájmu

8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MPO upravilo vyhlášku o stavu nouze v plynárenství

5.4.2024, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu vyhlášky o stavu nouze v plynárenství a způsobu bezpečnostního standardu dodávky plynu. Jde o záložní opatření, které posílí energetickou bezpečnost České republiky…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Kam správně zaúčtovat náklady na pořízení PENB

5.4.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

V krajích začala fungovat centra podpory investic do bydlení. Obcím nabídnou praktickou pomoc s bytovými projekty

4.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Starostkám a starostům centra nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například s právními a technickými dotazy. Experti budou působit ve všech krajích. Centra jsou financována z evropských zdrojů, konkrétně z komponenty…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě?

4.4.2024, Zdroj: Unie komunitní energetiky

Existují dva typy energetických společenství a často se setkáváme s tím, že v tom lidé zatím nemají jasno. V článku UKEN shrnuje, jaké typy komunit v Česku i EU rozeznáváme, jaké mají společné znaky a čím se naopak…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila snížení maximálního počtu hodin výuky, které stát proplácí školám zřizovaným samosprávami

3.4.2024, Zdroj: Vláda

Maximální počty hodin výuky, které stát proplácí základním a středním školám a konzervatořím zřizovaným krajem, obcí nebo svazkem obcí, se od 1. září sníží v průměru o pět procent. Příslušnou novelu svého nařízení schválila…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Danění odměny za jednorázovou občanskou výpomoc

3.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dotace na demolice zchátralých budov, akční plány pro udržitelnou energii i snížení emisí

3.4.2024, Zdroj: MMR, MŽP

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima. Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace. Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nový stavební zákon počítá s dlouhým přechodným obdobím. Další tři roky bude možné podávat projekty postaru

3.4.2024, Zdroj: MMR ČR

Nový stavební zákon a související vyhlášky počítají s přechodným obdobím do 30. 6. 2027. Do tohoto termínu bude možné projekty podávat i schvalovat podle dosavadních prováděcích předpisů. Cílem je usnadnit stavebníkům přechod na novou legislativu. Záleží na…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Maximální odchylky v odečtech vodoměrů

3.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Revize plynovodní instalace bytu a odpovědnost vlastníka

3.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vyúčtování nájemkyně předchozího majitele

3.4.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

2.4.2024, Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Jak mají stavební úřady řešit stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování? Stěžovateli vadilo, že sousední dva byty určené k trvalému bydlení využívají krátkodobě rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úřady dostatečně nezasáhly. Obrátil se…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k automobiluGarance

31.3.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Energetická nezávislost Česka přichází skrz Modernizační fond. Evropa schválila další masivní investice do zelené modernizace ČR ve výši 73 miliard

27.3.2024, Zdroj: MŽP

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení financování investic ve výši téměř 73 miliard…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jarní údržbu oken a dveří bytových domů se nevyplácí zanedbat. Výměna poškozeného kování není levná záležitost

27.3.2024, Zdroj: portalpro.cz

Je jaro, čas na seřízení oken a dveří. Zimou zkoušené kování se může v létě poškodit a jeho servis patří k těm nákladným opravám v domě. Je nejvyšší čas poptat odborníky, kteří stav zkontrolují a seřídí. Slyšeli jste už o PortalPRO? Správce BD a předsedy SVJ…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Srovnávač nabídek dodavatelů ERÚ přečte vaši fakturu za energie

26.3.2024, Zdroj: ERÚ

Ceny dodavatelů klesají, avšak rozdílným tempem. To, kolik mohou spotřebitelé při změně dodavatele ušetřit, napoví srovnávač nabídek, který na svých webových stránkách provozuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Porovnání navíc usnadní i nová funkce, díky…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Parkování skútru na pozemku SVJ

25.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nahlížení do podkladů pro rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

25.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

25.3.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Co přinese vládou schválená novela energetického zákona?

22.3.2024, Zdroj: MPO ČR

Kdo je tzv. agregátor? Kam se ztratilo avizované součtové měření? Jaká je energetická dovozní závislost České republiky, hodnota emisního faktoru CO2 z výroby elektřiny nebo podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie? Více informací…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sdílení elektřiny dle LEX OZE II v roce 2024

22.3.2024, Zdroj: EG.D

Podle novely energetického zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. LEX OZE II) bude již v roce 2024 povoleno komunitní sdílení elektřiny, kdy bude možné mimo jiné sdílet elektřinu napříč celou elektrizační soustavou České republiky. Bude umožněno požádat o sdílení…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Aktuální judikáty související s nemovitostmi

22.3.2024, Zdroj: Nejvyšší správní soud / Ústavní soud

Výběr z aktuálních judikátů Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu související s obcemi a nemovitostmi.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Národní rozvojová banka přijímá žádosti o zaručení úvěru na elektromobily

21.3.2024, Zdroj: MPO ČR

Program nabízí poskytnutí bezplatné záruky k úvěru na nákup elektromobilů, vozidel na vodíkový pohon a dobíjecích stanic. Po doložení vlastnictví vozidla mohou firmy a podnikatelé získat také finanční příspěvek ve výši až 300 tisíc korun na vozidlo a až 150…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Účtování dodávky a montáže vodoměrů

20.3.2024, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Možnosti řešení zanedbaného a zapáchajícího bytu

19.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Nájemní smlouvu do jednoho roku má asi 400 000 lidí. Týká se to hlavně mladých

19.3.2024, Zdroj: MMR ČR

Zhruba polovina nájemníků (46 %) v České republice má nájemní smlouvu na méně než dva roky, přibližně stejný podíl (45 %) ji má uzavřenu na dobu neurčitou. Vyplývá to z reprezentativních šetření mezi nájemníky a pronajímateli, které si nechalo vypracovat…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Historicky cenná budova nádraží v Teplicích je opět ozdobou lázeňského města

19.3.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Správa železnic slavnostně ukončila rekonstrukci památkově chráněného nádraží v Teplicích. Obnovou prošla fasáda a střecha objektu a také první nástupiště včetně litinového…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Informace o spotřebě tepla

18.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Náklady na kontrolu systému vytápění

18.3.2024, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Projektová dokumentace

12.3.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Energetická účinnost budov: Poslanci přijali plán na dekarbonizaci sektoru

12.3.2024, Zdroj: Evropský parlament

Od roku 2030 nové budovy s nulovými emisemi. Krok k nižším účtům za energie a boj proti změně klimatu. Zemědělské a památkově chráněné budovy mohou dostat výjimku. Za 36 % emisí skleníkových plynů mohou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...