dnes je 3.6.2023

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Plus

Senátoři podpořili pomoc lidem zatíženým správními exekucemi, pojistné Milostivé léto se týká statisíců lidí

1.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Pouze podpis prezidenta stačí k tomu, aby pojistné a daňové Milostivé léto mohlo pomoci statisícům lidí zatížených exekucemi za předpokladu, že v plné výši uhradí jistinu dluhu. Senátoři včera podpořili související dva zákony z pera Ministerstva práce a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda chce urychlit přípravu investic například do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové výstavby

31.5.2023, Zdroj: Vláda

Vláda se chce zaměřit například na úpravu legislativy a schvalovacích procesů, které urychlí přípravu strategických investic například do dalšího rozvoje dopravní infrastruktury, do zajištění energetické bezpečnosti či do zrychlení bytové…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Poslanci schválili novelu zákona o zadávání veřejných zakázek

31.5.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

Dne 30. 5. 2023 projednávala Poslanecká sněmovna novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která byla Senátem vrácena s pozměňovacími návrhy. Schváleno bylo znění, ve kterém byl návrh zákona postoupen Senátu. Úpravy navrhované Senátem tedy nebyly zohledněny…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Financování výstavby nájemních bytůGarance

30.5.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Podpora obnovy a rozvoje venkova (podpora obnovy místních komunikací)Garance

30.5.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Dotace na opravu obydlí postiženého živelní pohromouGarance

30.5.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Dotace na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek

30.5.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Žádosti mohou podávat vlastníci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti

29.5.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Krajský soud podpořil názor Úřadu v případech zneužívání zakázkového práva

24.5.2023, Zdroj: ÚOHS

Krajský soud v Brně zamítl dvě žaloby společnosti VYSSPA Sports Technology, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V obou případech společnost napadla rozhodnutí druhého stupně ÚOHS jako nezákonná a nepřezkoumatelná. Napadenými rozhodnutími…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

26.5. webinář zdarma: ERÚ radí městům a obcím, jak správně uzavírat smlouvy na energie

24.5.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve své osvětě nově zaměřuje nejen na samotné spotřebitele, ale ve větší míře i na představitele samospráv. Se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracoval metodiku, jak čelit podomnímu prodeji energošmejdů, nyní ERÚ a SMO ČR…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

23.5.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 8. 5. do 21. 5. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zvýšení daně z nemovitosti a zavedení pravidelné valorizace viz Ozdravný balíček MF ČR

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek plně ve prospěch státního rozpočtu a zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Pronájem společných prostor - potřebné hlasovací kvorum

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Náhradou škody za nedostatečnou kvalitu ovzduší se bude znovu zabývat Nejvyšší soud

23.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Ústavní soud dospěl k závěru, že Nejvyšší soud odmítnutím dovolání stěžovatele pro nepřípustnost porušil jeho právo na soudní ochranu a spravedlivý proces. Stěžovatel se domáhal přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Předložení vyúčtování ostatních vlastníků

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Úhrada za parkovací stání

23.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Aktuální dotace pro společnost vlastnící nemovitost

22.5.2023, Ing. Pavel Večeřa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chystáte se nechat zpracovat digitální dvojče budovy – BIM? Nebo vás čeká zateplení budov určených k podnikání, výměna oken, osvětlení, kotlů, využití odpadního tepla, nové rozvody elektřiny, plynu, tepla, zavedení systému měření a regulace energie,…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novelu stavebního zákona a zákon o JES podepsal prezident

22.5.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Prezident Pavel podepsal zákon o jednotném stanovisku a novelu stavebního zákona. Účinnost zákona o JES, změnových zákonů je navržena od 1. ledna 2024. Nový stavební zákon nabude účinnosti až 1. 7. 2024 s výjimkou vyhrazených - dopravních a energetických…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela zákona o ochraně ovzduší je připomínkována do 1. 6. 2023

22.5.2023, Zdroj: MŽP

Cílem novely je změnit platnou právní úpravu tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám v oblasti ochrany ovzduší.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Bartoš na sněmu SMO ČR zdůraznil spolupráci s obcemi při realizaci projektů dostupného bydlení

19.5.2023, Zdroj: SMO ČR, MMR ČR

Ve dnech 18.–19. května 2023 se v Olomouc konal už 19. sněm Svazu měst a obcí ČR. Letos byl hlavním tématem vládní konsolidační balíček. Na akci se každoročně potkávají představitelé samospráv s představiteli státu nad prioritami měst a obcí. Na zahájení…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

19.5.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Spotřeba tepla klesla, ačkoli topná sezona byla delší a chladnější než minulá

19.5.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Končí třetí nejchladnější topné období posledního desetiletí. Teplárny postupně přestanou topit podle aktuálního počasí po tomto víkendu. Přestože bylo aktuální topné období od září do května meziročně o 2,7 % chladnější, dodávky tepla v teplárnách vlivem úspor…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak funguje brzda nájemného v Berlíně? Stávající byty jsou prý často pronajímány dráž, než reguluje brzda.

19.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Berlín byl první spolkovou zemí, která zavedla brzdu cen nájemného. V roce 2020 Senát rozhodl o jejím prodloužení do konce května 2025. Účinek brzdy ceny pronájmu je kontroverzní, mnoho majitelů při opětovném pronajímání zákonná pravidla ignorovalo nebo je…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který reaguje na evropskou směrnici a poznatky z praxe

17.5.2023, Zdroj: Portál justice.cz

Vláda schválila návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2022. Hlavním cílem je jednak zapracovat do českého právního řádu novou evropskou směrnici,…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Na prevenci proti suchu plánuje ministerstvo zemědělství dávat téměř 16 miliard korun ročně

17.5.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta, na prevenci bude dávat téměř 16 miliard korun ročně.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stavba hydraulické plošiny - hlasování SVJ

17.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila usnesení o eDokladech. Digitální a informační agentura na nich může začít pracovat okamžitě

17.5.2023, Zdroj: Vláda

Vláda schválila usnesení o projektu eDoklady, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Usnesení pověřuje Martina Mesršmída, ředitele Digitální a informační agentury, přípravou a koordinací prací na prototypu aplikace eDoklady. eDoklady…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zásady pro instalaci i servis fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel

15.5.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám

Hrozí vám, že kvůli potížím s realizační firmou nestihnete úsporná opatření realizovat včas a přijdete o dotaci? Ozvěte se na , v odůvodněných případech termín…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Elektrárna v bytovém domě. 7 věcí, které se rozhodně nevyplatí podcenit

15.5.2023, Zdroj: ERÚ

Uvažujete o zřízení výrobny elektřiny ve svém bytovém domě? Nepodceňujte přípravu! Níže pár tipů, na co si dát pozor…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Města regulují vzhled restauračních zahrádek nejen v historických centrech

15.5.2023, Zdroj: Portál hlavního města Prahy

Za předzahrádky platí provozovatelé restaurací městům nájem a měli by se přizpůsobit podmínkám, které města stále častěji upravují metodikou.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Státní fond podpory investic dnes spustil příjem žádostí do programu Nájemní bydlení

15.5.2023, Zdroj: MMR ČR

Program Nájemní bydlení je určen pro obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve, developerské společnosti a další právnické osoby. Na jeden projekt je možné získat až 111 mil. Kč. Jde o jeden z prvních důležitých kroků, který cílí na boj…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Evidence bytu a smlouvy umožní uprchlíkům čerpat příslušné dávky v plné výši s účinností od 1.7.2023

15.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Jedná se o evidenci bytů a nájemních smluv majitelů nemovitostí, kteří je pronajali ukrajinským uprchlíkům. Zaevidování bytu a smlouvy pro majitele bytu nezakládá žádnou povinnost ani závazek. Evidence bytů a smluv se nijak netýká dosud vypláceného příspěvku…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Úpravy bytu či domu - základní práva a povinnosti pronajímateleGarance

12.5.2023, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s § 2205 písm. c) NOZ platí základní pravidlo, že pronajímatel je povinen po celou dobu nájmu zajistit nájemci nerušené užívání bytu. Na druhou stranu je to stále pronajímatel, který je oprávněn s domem nakládat jako se svým vlastnictvím a je…

Přístupné pro: Start | Plus

K revizím vybraných technických zařízení domuGarance

12.5.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdo provádí revize plynu, hromosvodu, spalinových cest, výtahů, tlakových nádob, elektroinstalace a dalších zařízení v budově, v jaké periodicitě? Musí jít o certifikovaného technika? Lze proškolit vlastního zaměstnance?…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Soudy neporušily vlastnické právo stěžovatele při posouzení předběžné otázky

12.5.2023, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva dnes zveřejnil rozhodnutí ve věci Dohnal proti České republice. Případ se týkal údajného zpochybnění spoluvlastnictví stěžovatele k pozemku, který stát užíval a částečně získal do vlastnictví během komunistického režimu.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy ČR

10.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zájmem jednotlivých členských států EU je určit normu spolehlivosti, při jejímž překročení je ohrožena spolehlivost dodávek elektrické energie - zdrojová přiměřenost.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ERÚ upozorňuje na obcházení pravidel jednostranného zvyšování cen dodávky energií

10.5.2023, Zdroj: ERÚ

Ke změně smluvního ujednání, včetně cenového, může obecně dojít buď shodným projevem vůle smluvních stran, nebo jednostranným jednáním dodavatele. Právo dodavatele jednostranně zvýšit cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo měnit jiné smluvní podmínky…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023

5.5.2023, Zdroj: ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty za nedodržení elektronického způsobu podání u vybraných daňových subjektů

4.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

U poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka, uplatňuje finanční správa dočasnou toleranci vad podání. Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dědictví - neplacení do fondu oprav

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Firmy mohou žádat o zvýhodněné úvěry na úsporná opatření, připraveno je pro ně 1,8 mld. Kč

3.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu programu podpory Úspory energie formou finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů poskytovaných Národní rozvojovou bankou (NRB). Podnikatelé mohou od 27. dubna žádat o zvýhodněné financování pro své…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

V německých městech chrání nájemní bydlení před přestavbami a převodu do osobního vlastnictví

3.5.2023, Zdroj: Haufe Group

Zákonem o mobilizaci stavebních pozemků dala spolková vláda spolkovým zemím možnost určit obce, v nichž přeměna nájemních bytů na byty vlastníků vyžaduje souhlas kvůli napjatému trhu s byty. To má zajistit dostupné nájemní bydlení a lepší ochranu před…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ústavní soud: v ČR chybí zákon o sociálním bydlení

3.5.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Soud ve středu sice zamítl stížnost nájemníků obecních bytů v Olomouci, avšak v nálezu zároveň zkritizoval systémové nedostatky spojené s bydlením v Česku.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zvyšování nájmu, legislativa a zvyklosti

3.5.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

V Nové zelené úsporám Light odstartoval příjem žádostí o dotace na solární systémy pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy

2.5.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Program pro nízkopříjmové domácnosti ode dneška nabízí vedle podpory rychlého zateplení i možnost instalace systému na ohřev vody pomocí sluneční energie. O dotaci si mohou zažádat nejen noví zájemci, ale i ti, kteří již dotaci na zateplení v Nové zelené…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...