dnes je 6.12.2023

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

4.12.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 20. 11. do 3. 12. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Lex OZE II míří do Senátu

1.12.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů, a následně si ji sdílet. A to díky novele energetického zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, která umožní zakládat energetická společenství a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MPO připravilo výzvu na podporu elektromobility. Pro podnikatele je připraveno 1,95 miliardy korun

1.12.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu z Národního plánu obnovy (NPO) na podporu nákupu elektromobilů a pořízení a výstavbu dobíjecích stanic. Podpora bude poskytována formou bankovní záruky a finančního příspěvku prostřednictvím Národní…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Digitalizace malých a středních podniků, vyšší odvody z těžby surovin a integrace České exportní a Národní rozvojové banky

30.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií. MPO podpoří inovativní projekty na digitalizaci malých a středních podniků. Až 579 milionů korun navíc pro obce, kraje a stát. Vláda schválila návrh nařízení, kterým…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ERÚ zveřejnil regulované ceny elektřiny a plynu na rok 2024

30.11.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství pro rok 2024, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek cen energií. Výsledné regulované ceny stále ovlivňuje energetická…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila návrh novely zákona v oblasti památkové péče

29.11.2023, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem novely je umožnit další fázi digitalizace, díky níž si budou moci příslušné úřady a instituce vyměňovat či sdílet potřebné údaje elektronicky, a upravit regulaci nakládání s archeologickými nálezy typicky učiněných při záchranných archeologických…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ombudsman upozorňuje zákonodárce, že mnoho Ukrajinců prchajících před válkou nezvládá platit za bydlení

29.11.2023, Zdroj: Veřejný ochránce práv

Ombudsman vyzval senátory, aby vzali při schvalování několika projednávaných předpisů upravujících dosavadní podporu bydlení pro lidi s dočasnou ochranou v potaz, že ukrajinské rodiny často žijí v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách nebo v nebytových…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu prošla prvním čtením - co změní?

28.11.2023, Zdroj: Vláda ČR

Posílení ochrany ekologických funkcí zemědělského půdního fondu. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah. Současná a odhadovaná výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF na základě novely zákona. Argumenty kritiky Hospodářské…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sociální podniky mohou nadále žádat o bezúročné úvěry

28.11.2023, Zdroj: MŽP, MPSV

MPSV bude ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) pokračovat v poskytování bezúročných úvěrů sociálním podnikům, a to díky financím z EU.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak snadno zhodnotit společné peníze BD nebo SVJ mimořádným úrokem

27.11.2023, Zdroj: MONETA Money Bank

Zástupci bytových družstev a společenství vlastníků jednotek ví, jak náročné je spravovat volné finanční prostředky. Na běžných účtech totiž většinou zůstávají bez náležitého zhodnocení. A to je škoda. V důsledku rostoucí inflace totiž často ztrácí hodnotu,…

Největším žroutem elektrické energie v evropských domácnostech jsou zastaralá oběhová čerpadla. Spotřebují víc energie než pračky a sušičky

27.11.2023, Zdroj: Crest Communications

Lidé se v posledních dvou letech naučili více přemýšlet o tom, jaké spotřebiče si do domácností pořídí. Staré pračky, ledničky i osvětlení mění za úspornější, ale často si neuvědomují, že ty největší žrouty energie je třeba hledat úplně…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Budeme platit za předčasné splacení hypotéky nejvýše jedno procento?

23.11.2023, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Klienti bank by měli bankám při předčasném splacení hypotéky zaplatit čtvrt procenta z nesplacené jistiny za každý započatý rok zbývajícího období. Celkově tato částka nebude smět překročit jedno procento. Dnes to schválila Sněmovna v předloze, která mění…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Informace k formulářům pro daň z přidané hodnoty pro rok 2024

23.11.2023, Zdroj: Finanční správa

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH(15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2023

23.11.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zakládání energetických společenstvíGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Podpora obcí v národních parcíchGarance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva ENERGov)Garance

22.11.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Určení základní složky tepla v roce 2024 bez PENB

22.11.2023, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Prezident podepsal konsolidační balíček

22.11.2023, Zdroj: MF ČR, SMO ČR

Prezident republiky Petr Pavel podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komentář textu Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMRGarance

21.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K stanovisku -  Nájemné za vybavení bytu zveřejněném na stránkách MMR  - publikovanému na stránkách MMR, vznikla diskuse, týkající se ustanovení § 3351 odst. 2 NOZ, kde se stanoví, že: „Pronajímatel nesmí požadovat po nájemci jiná plnění než uvedená v odstavci…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Komu patří peníze za výkup radiátorů z bytu vlastníka?

20.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník jednotky nahradil při rekonstrukci původní litinové radiátory za nové o stejném výkonu a ty demontované odvezl do sběru. V prohlášení vlastníka jsou rozvody topení (blíže nespecifikovány) v domě určeny jako společná část domu a tak výbor nyní požaduje…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nájemné za vybavení bytu - text zveřejněný na stránkách MMRGarance

18.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je smlouvou úplatnou. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 2246, že strany si ujednají nájemné pevnou částkou. V odstavci 2 připouští dokonce, že lze uzavřít nájemní smlouvu bez sjednané výše nájemného, které se v…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu pro některé solární elektrárny obstálo před Ústavním soudem

15.11.2023, Zdroj: Ústavní soud ČR

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu z roku 2021 (č. 6/2021), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Lepší spoření na stáří, podpora zaměstnaneckých akcií a jasná pravidla pro předčasné splácení hypoték

15.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

15.11.2023, Zdroj: ERÚ

ERÚ uveřejnil nový srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu v moderním intuitivním prostředí. Do srovnání jsou zahrnuty (pouze) produkty a ceníky, které dodavatelé dobrovolně poskytli provozovateli…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie

14.11.2023, Zdroj: MŽP

Příjem záměrů se otevírá 1. prosince, kdy ve dvoukolové soutěžní výzvě bude vybráno k podpoře minimálně 40 záměrů. Celková alokace výzvy je 98 milionů korun, dotace může dosahovat až 3 milionů…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna schválila ve druhém čtení novelu, která umožní sdílení vyrobené elektřiny

14.11.2023, Zdroj: MPO ČR

Novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila ve druhém čtení Poslanecká sněmovna. Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů,…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

14.11.2023, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vítá novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo docílit zrušení nadměrné ingerence do soukromí fyzických osob, neboť došlo k úpravě…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu

13.11.2023, Zdroj: MMR ČR

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu.…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Dohody v SVJ po novele zákoníku práceGarance

8.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 19. 9. 2023 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela”), a který přináší zásadní změny v oblasti pracovního práva. Pravidla…

Přístupné pro: Start | Plus

Vyúčtování na konci rokuGarance

8.11.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtování služeb se ve většině SVJ dělá k 31. 12. daného roku. V praxi je běžné, že pokud některý dodavatel energií vystavuje faktury k jinému datu, požádá správce o mimořádnou fakturu k 31. 12 a vyúčtuje všechny služby ke stejnému datu. Jsou i společenství,…

Přístupné pro: Start | Plus

Elektronická podání orgánům veřejné moci a doručování prostřednictvím datových schránekGarance

8.11.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S tématem zřízení povinných datových schránek pro SVJ, jež přinesl letošní rok a jemuž jsme se v minulosti již článkem věnovali, souvisí i téma elektronických podání orgánům veřejné moci (typicky v prostředí SVJ se jedná o rejstříkový soud). Doručování…

Přístupné pro: Start | Plus

Vláda schválila cestovní mapu pro rozvoj malých a středních reaktorů v Česku

6.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila materiál Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nazvaný Plán pro malé a střední reaktory v České republice – využití a hospodářský přínos. Na základě tohoto dokumentu bude inovativní technologie zařazena do Státní energetické koncepce a…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Sněmovna schválila a k projednání Senátu předala liniový zákon

6.11.2023, Zdroj: SMS ČR

Z liniového zákona, který má za cíl urychlit výstavbu hlavně silnic, dálnic a železnic, se do budoucna zřejmě stane zákon o urychlení výstavby strategické infrastruktury. Vztahovat se bude nově i na stavby pro energetickou bezpečnost související s jadernou…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR rozdělí obcím 135 milionů korun na digitalizaci územních plánů

6.11.2023, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne obcím do 5 tisíc obyvatel 135 milionů korun na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího do souladu se standardem. MMR eviduje po skončení výzvy celkem 836 přijatých žádostí o…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Jak je to s povinností kontroly systému vytápění?

6.11.2023, Zdroj: SEI ČR

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nárůst regulovaných cen za přepravu a distribuci plynu se dle Teplárenského sdružení promítne do cen tepla

3.11.2023, Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Energetický regulační úřad zveřejnil návrh cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství. Cena rezervované výstupní kapacity v přepravní soustavě se zvyšuje na více než dvojnásobek a nárůst nákladů distribuce plynu pro teplárny přesahuje 40 %. V…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Blíží se konec vládních stropů a MPO doporučuje ověření podmínek smluv na dodávky energií

3.11.2023, Zdroj: MPO ČR, ERÚ ČR

Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Je třeba, aby si zákazníci udržovali základní přehled o tom, jaké smlouvy na dodávky energií mají…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Zateplení dokáže snížit náklady na vytápění až o 60 procent

2.11.2023, Zdroj: SFŽP ČR

Současné tempo zateplování v ČR je nevyhovující, mezi odborníky převládá shoda, že je potřeba výrazně zrychlit. Materiálu i kapacit stavebních firem je aktuálně dostatek. Zateplení je v první řadě ideálním řešením v boji proti vysokým cenám energií, lze jím…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Návrh úpravy nájemného při zhodnocení domu nebo bytu - § 2250 NOZGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Zrychlení vyklizení bytu po skončení nájmu v připravované novele občanského zákoníkuGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Omezení řetězení nájemních smluv ve zvažované úpravě nájemních vztahůGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Zvažované úpravy nájemních vztahů, které byly představeny odborné veřejnostiGarance

1.11.2023, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Zvažované úpravy představujeme v sérii kapitol.

Přístupné pro: Start | Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844bGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení transponuje čl. 10 směrnice 2002/65 regulujícího použití prostředků komunikace na dálku v případě smluv o finančních službách.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2174bGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje právo postihu (regres) mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 374/2022 Sb. je zde promítnut článek 18…

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...