dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

20.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.45.1
Vzor s výkladem – Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Mgr. Pavla Krejčí

Souhlasné prohlášení manželů

Manželé:

Mgr. Zdeňka Valová

rodné číslo 485206/021

trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01

a

Mgr. Jan Vala

rodné číslo 460321/075

trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01

tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),

prohlašují, že:

mají ve společném jmění manželů následující nemovitosti:

  • - pozemek p. č. 1349/6 (ostatní plocha) o výměře 179 m2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha,
  • - pozemek p. č. 1342/8 (ostatní plocha) o výměře 1866 m2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha,

poněvadž shora uvedené nemovitosti spadají podle § 709 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, do společného jmění manželů, ačkoliv ve smlouvě kupní ze dne 30. 7. 2015 byla uvedena pouze Mgr. Zdeňka Valová.

Tuto skutečnost manželé dokládají Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, mimo jiné ověřenou kopií jejich oddacího listu.

Manželé zároveň s tímto návrhem žádají, aby byl proveden zápis změn uvedených údajů, tj. uvedení ke shora uvedeným nemovitostem do části ,,A" příslušného LV, že jsou oba shora uvedené pozemky ve společném jmění manželů.

Oba manželé prohlašují, že práva týkající se výše uvedených nemovitostí mezi nimi nejsou sporná ani pochybná a že mezi sebou neuzavřeli dohodu, na jejímž základě by byl zúžen ve vztahu k výše uvedeným nemovitostem rozsah společného jmění manželů, a že nemovitosti nebyly ani opatřeny za peníze náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.

V .............................. dne ..............

........................................

Nahrávám...
Nahrávám...