dnes je 27.5.2024

Input:

370/2013 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 370/2013 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. listopadu 2013
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2014 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) (dále jen „klasifikace IR-DRG”).
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2014 vydává definiční manuál, verze 010 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle
Nahrávám...
Nahrávám...