dnes je 24.8.2019
Nejnovější

Opravy a údržba balkonů

23.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně oprav a údržby balkonů v jednom SVJ, kde je prohlášení vlastníků sepsané dle ZOVB. U každé jednotky s balkonem/terasou je uvedeno, že má vlastník právo výlučného užívání toho konkrétního balkonu/terasy přístupné z jeho jednotky. V článku ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Uplatňování notářského zápisu jako podmínka pro uzavření nájemní smlouvy

23.8.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dovoluji se na Vás obrátit se žádostí o vyjádření k situaci, která nastala u podmínek pro pronajímání bytů v majetku našeho města. Rada města svým usnesením z 15. dubna 2019 schválila na návrh realitní agentury (dále jen „MRA“) nové podmínky pro ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Obce mohou opět získat 120 milionů korun na úsporné veřejné osvětlení

22.8.2019, Zdroj: MMR, MŽP

Jednotlivé obce a města mohou získat až dva miliony korun podpory na energeticky úsporná řešení při rekonstrukci veřejného osvětlení, a tím snížit své účty za spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života v obci díky snížení světleného znečištění. Program…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Cenová rozhodnutí ERÚ k podporovaným zdrojům energie

22.8.2019, Zdroj: ERÚ

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020. Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes elektronické platformy

22.8.2019, Zdroj: Finanční správa

Z takto získaných prostředků mají totiž nájemci povinnost odvést daň. Pracovníci Finanční správy dosud prověřili téměř 7 tisíc daňových subjektů s pozitivním dopadem na státní rozpočet přesahujícím 35 mil. Kč.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Dotace na třídění a recyklaci odpadu i obnovu majetku po přívalových deštích

20.8.2019, Zdroj: MMR, MŽP

Z Operačního programu Životní prostředí uvolní MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR na odpadové hospodářství 600 milionů korun, s jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Senát asi umožní státu výhodnější podmínky nákupu půdy

19.8.2019, Zdroj: Poslanecká sněmovna, Senát

Novela má zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy, pozemky by už neměly procházet účetnictvím ústředního správního úřadu. Obce si podle novely budou moci nově požádat…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

MPO chce propojit jezera vzniklá rekultivací hnědouhelných dolů a lomů

19.8.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Propojená jezera vzniklá rekultivací hnědouhelných dolů a lomů má potenciál mohou mít potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům na hladině o celkovém výkonu až dvou jaderných…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Městům a obcím může ÚOOÚ ukládat nápravná opatření, ne pokuty

16.8.2019, Zdroj: ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o zpracování osobních údajů přišel o možnost ukládat pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům, tedy například ministerstvům, různým správním úřadům, městům či obcím za přestupky…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Navýšení alokace Výzvy III programu Nemovitosti

15.8.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů ve Výzvě III programu Nemovitosti o navýšení stávající alokace, tj. 1,4 mld. Kč, na 1,88 mld. Kč.

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmemArchiv

28.2.2013, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní vztahy, zejména v případech, kdy je předmětem smlouvy nájem nebytového prostoru nebo bytu, jsou zpravidla spojeny i se zajištěním dodávky energií a služeb souvisejících s nájmem (nebo podnájmem). Pronajímatel předmětné energie (elektřina, teplo, voda a…

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvíGarance

28.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, a to formou vzniku bytového spoluvlastnictví (dále jen „Dohoda”) dle § 1141 NOZ , který ve spojení s § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „ NOZ ”) ...

Přístupné pro: Start | Plus

VZOR A - Pasport domuArchiv

1.7.2005, Ing. Helena Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kraj  Obec  Ulice  Čp.  Číslo orientač.  Typ domu              Rok výstavby  Památ. péče  Rok dožití  Číslo katastru  Číslo parcely  Budova (trakt)              PASPORT DOMU I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 11 000 Poloha domu   14 000 Zelené ...

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus

Vzor - Čestné prohlášení člena představenstva a. s.Garance

1.12.2013, JUDr. Jaroslav Bursík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čestné prohlášení člena představenstva ve smyslu ust. § 152 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, a ust. § 6 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Já, níže podepsaný : Petr Novotný, nar. ...

Přístupné pro: Start | Plus

VZOR A - Pasport bytuArchiv

1.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhnout vzor

Přístupné pro: Nemovitost profi testy | Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 177/2019 Sb. novela zák. č. 340/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 184/2019 Sb. novela nař. vl. č. 351/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.7.2019 v částce č. 79)
  • 188/2019 Sb. novela vyhl. č. 441/2013 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 81)
  • 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (vyšlo dne: 31.7.2019 v částce č. 82)
  • 197/2019 Sb. novela vyhl. č. 183/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 199/2019 Sb. mění vyhl. č. 94/2016 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 200/2019 Sb. mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 85)
  • 203/2019 Sb. mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 293/1993 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
  • 210/2019 Sb. novela zák. č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

12.9.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

12.9.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

18.9.2019, Praha, Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

24.9.2019, Praha, JUDr. Dušan Srp Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Profesionální komunikace pro referenty a pracovníky klientských center

25.9.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Získávání klientů, vytváření dobrého jména firmy, reakce na dotazy klientů, řešení problémů, stížností, reklamací, budování vztahů se zákazníky... To vše je úkolem pracovníků klientských center. Na jejich profesionalitě závisí obchodní úspěšnost firmy a její dobré jméno. Po absolvování semináře budou zaměstnanci klientských center schopni efektivněji a zcela profesionálně komunikovat v osobním i telefonickém kontaktu.

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.8.2019 - podání přiznání k DPH za červenec

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.8.2019
 1 EUR25,77 CZK (-0,01)
 1 USD23,27 CZK (+0,02)
 1 GBP28,47 CZK (+0,19)
 100 RUB35,3 CZK (-0,14)
 100 JPY21,87 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OD NÁS PRO VÁS