dnes je 26.7.2021

Nejnovější

Poslanci schválili novelu energetického zákona i vyšší solární daň

21.7.2021, Zdroj: Vláda ČR

Spotřebitelé zřejmě budou lépe chráněni na trhu s energiemi. Solárním elektrárnám uvedeným do provozu v letech 2009 a 2010 se zřejmě zvýší solární daň o deset procentních bodů a současně se sníží jejich podpora.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vláda schválila věcný záměr zákona o vyvlastnění

19.7.2021, Zdroj: Vláda

Hlavním cílem zákona je zrychlení přípravy staveb zrychlením procesu vyvlastnění, a to zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Novela energetického zákona jde do třetího čtení

14.7.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Do třetího čtení Poslanecké sněmovny jde návrh novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Novely mají mimo jiné přinést zjednodušení a provázání s dalšími zákony.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Nový cenový výměr zlevní předražené vodné

14.7.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Výměr lépe a jednoznačněji definuje oprávněné náklady a kde to bylo možné, přibližuje je nákladům daňově uznatelným. To by mělo opět zvýšit právní jistotu regulovaných subjektů, ale i schopnost státní správy pravidla kontrolovat a vymáhat.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Formulář na odklad exekuce ke stažení

14.7.2021, Zdroj: justice.cz

... Exekutorská komora také prohlásila, že k situaci postižených přihlédne a doporučila požádat o odklad exekuce. Formulář, kterým je možné požádat o odklad exekuce, nejdete na stránkách k exekucím ZDE. V souvislosti s aktuální situací obcí postižených živelní pohromou zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2021, sp. zn. 10 As 336/2019-46Garance

13.7.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I. Domnívá-li se vlastník jednotky, že vestavba výtahu, o níž bylo rozhodnuto na shromáždění společenství vlastníků jednotek, je změnou stavby nebo podstatnou změnou týkající se společných částí domu ve smyslu stanov společenství (srov. též § 11 odst. 5 zákona…

Přístupné pro: Start | Plus

Současný stav předpisů k vyúčtování tepla v bytových domechGarance

13.7.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stávající znění energetického zákona č. 458/2000 Sb., (ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.) představuje základní právní úpravu pro fungování subjektů v teplárenství, zejména pak upravuje práva a povinnosti pro držitele licence na výrobu a…

Přístupné pro: Start | Plus

Pro přípravu na revize technických zařízení podle nového zákona máme jeden rokGarance

13.7.2021, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb. zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, jeho účinnost je stanovena k 1. červenci 2022. Výsledný stav však určí až…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

13.7.2021, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů... Získejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 7. 6. do 11. 7. 2021! Přehled změn právních předpisů v období od 5.7.2021 do 11.7.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 262/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Prezident podepsal nový stavební zákon

13.7.2021, Zdroj: Senát

Poslanci v úterý přehlasovali senátní veto a radikální změnu stavebního práva schválili. Stavební zákon i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona podepsal prezident.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Vzor s výkladem - Souhlasné prohlášení manželů o tom, že nemovitost patří do SJM, podle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)Garance

20.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Souhlasné prohlášení manželů Manželé: Mgr. Zdeňka Valová rodné číslo 485206/021 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 a Mgr. Jan Vala rodné číslo 460321/075 trvale bytem Blatná 255, Dolní Bystřice, PSČ 593 01 tímto souhlasně ve smyslu § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíArchiv

23.9.2020, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném rozsahu.

Přístupné pro: Start | Plus

Protokol o předání bytu po skončení nájmuGarance

17.3.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Zde klikněte pro stažení vzoru Protokol o předání bytu po skončení nájmu Nájemce Josef Novák nar. 2.2.1965 Lounova 5, 110 00, Praha 1 - Staré Město na straně jedné (dále jen „ nájemce ”) a Pronajímatel Správa bytů s.r.o. Sídlem Krákorova 1550/1, 110 00, Praha 1 IČ: 222 22 222 Zapsaná ...

Přístupné pro: Start | Plus

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceArchiv

23.9.2020, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... ASPEKT HM s.r.o. Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát . Vyplnění formuláře je snadné, rychlé a intuitivné. Jde o bezplatnou verzi formuláře , která umožňuje vyplnit formulář tehdy, pokud jsou splněny podmínky uvedené na listě ÚVOD. ...

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movité věci dle § 1141 NOZGarance

1.12.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí DOHODA O ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ Smluvní strany: Jana Nová r. č. 765415/5689 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 a František Procházka r. č. 760516/2365 bytem Kosmická 569/8, Praha 8 (dále jako „smluvní strany”) uzavřeli v souladu s § 1141 odst. 1 zákona č. 89/2012 ...

Přístupné pro: Start | Plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 267/2021 Sb. novela vým. 550/2020 Sb. (vyšlo dne: 14.7.2021 v částce č. 116)
  • 269/2021 Sb. o občanských průkazech (vyšlo dne: 19.7.2021 v částce č. 117)
  • 270/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech (vyšlo dne: 19.7.2021 v částce č. 117)
  • 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 119)
  • 274/2021 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 120)
  • 275/2021 Sb. novela vyhl. č. 515/2020 Sb. (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 120)
  • 276/2021 Sb. novela nař. vl. č. 257/2021 Sb. (vyšlo dne: 21.7.2021 v částce č. 121)
  • 277/2021 Sb. novela vyhl. č. 349/2015 Sb. (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 122)
  • 278/2021 Sb. o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 122)
  • 279/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 23.7.2021 v částce č. 122)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

31.8.2021, On-line, Ing. Tereza Patočková

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování před lidmi bojíme?

Účetnictví SVJ pro začátečníky

16.9.2021, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen zájemcům o problematiku společenství vlastníků jednotek, zejména pak začínajícím účetním těchto jednotek.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

16.9.2021, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

16.9.2021, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově

22.10.2021, On-line, Ing. Martin Durec, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Osmý ročník konference plné důležitých informací, faktů a rad, které se hodí každému členovi společenství vlastníků jednotek, účetnímu SVJ nebo správci domů.

DOPORUČUJEME
Hlasování svj
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
26.7.2021 - podání přiznání k DPH za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 23.7.2021
 1 EUR25,65 CZK (+0,01)
 1 USD21,8 CZK (+0,03)
 1 GBP29,98 CZK (+0,01)
 100 RUB29,61 CZK (+0,12)
 100 JPY19,71 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,5 % platnost od 24.6.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1,25 % platnost od 24.6.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...