dnes je 15.8.2020

Nejnovější

Možnosti SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictvíGarance

10.8.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Monika Vavříková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povaha společenství vlastníků jednotek jakožto právnické osoby je do značné míry specifická, což v některých ohledech vyvolává nejasnosti. V poslední době se nám množí dotazy týkající se možností SVJ nabývat nemovité věci do svého vlastnictví. Proto jsme se…

Přístupné pro: Start | Plus

Bytové jednotky v rodinných domech a osvobození od daněGarance

10.8.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku bychom rádi stručně upozornili na rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky (dále jen „NSS ČR”) sp. zn. 4 Afs 89/2020 - 44 ze dne 24. 6. 2020, který se týkal případů osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí upravených v §…

Přístupné pro: Start | Plus

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlechGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Tato výzva je zaměřena na snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech. Finanční alokace výzvy (podpora) - celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně ...

Přístupné pro: Plus

Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucíGarance

5.8.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Petr Burda Zaměření dotačního titulu Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí. Finanční alokace výzvy (podpora) - základní výše podpory je odstupňována 80 - 95 % ze způsobilých výdajů projektu ...

Přístupné pro: Plus

Vybudování nové kotelny v domě a její financování

5.8.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Naše SVJ je aktuálně napojeno na CZT a uvažujeme o vybudování vlastní kotelny doplněné o tepelná čerpadla nebo FVE v prostorách nevyužívané prádelny. Vše budou nové technologie, které nikdy v domě nebyly a nejsou tak ani zahrnuty do prohlášení vlastníka jako společné části. V domě jsou však 2 jednotky ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Kdo má financovat provedení izolace stropu

5.8.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kdo má financovat zhotovení izolace stropu: SVJ nebo Pražská plynárenská? Tato je nutná z hlediska řádného "generování tepla (na základě smlouvy mezi SVJ a Pražskou plynárenskou)" v místnosti, která je společnou součástí domu, a ke které má věcné břemeno užití Pražská plynárenská, neboť se zde nachází ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (05/08/2020Garance

5.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Operační program Životní prostředí (OPŽP) Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/ Dílčí programy Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti ...

Přístupné pro: Plus

Výzva 1/2021 - Energetická konzultační a informační střediska

5.8.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dotace je poskytována na bezplatnou poradenskou a konzultační službu v oblasti energetické účinnosti a energetiky pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele a propagaci individuálního a národního přínosu snižování spotřeby energie. Žádosti se…

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Převod družstevního bytu do SVJ - výpočet podlahové plochy

4.8.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Jsme před podpisem Prohlášení vlastníka a nesouhlasíme s výpočtem podlahové plochy panelového bytu. V našem panelovém domě byla detailním zaměřením všech místností nestejně stanovena podlahová plocha typově stejných bytů 3+1. Rozdíl je u stoupaček, každý byt má jinak vypočteno ohraničení stoupačky (ohraničení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Úniková cesta

4.8.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V domě máme jediné schodiště, které samozřejmě je zároveň nechráněnou únikovou cestou. Chtěl bych se zeptat, jestli musíme striktně "vyhazovat" z chodby všechny kočárky a třeba dočasně při rekonstrukci umístěný nábytek z chodby, a nebo zda zákony/normy umožňují nějakou toleranci a jestli existuje něco ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus
více článků
Nejčtenější

Převody bytů do vlastnictví do 31.12.2020

25.10.2016, Mgr. Kateřina Horáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Kateřina Horáková V posledních měsících se hromadí dotazy členů našeho bytového družstva týkající se převodu jednotek do vlastnictví do roku 2020, kdy v zákoně č. 345/2009, kterým se změnil zákon č. 72/1994 Sb., je v článku druhém uvedeno následující: „Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 ...

Přístupné pro: Registrovaní | Start | Plus

Změny v SVJ 2020 | 2. díl - Založení, vznik a stanovy společenství vlastníků

13.5.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: Verlag Dashöfer

Založení a vznik SVJ, potažmo celého bytového spoluvlastnictví, se novelou občanského zákoníku, (zákonem č. 163/2020 Sb.) od 1. 7. 2020 zásadně mění. Dnešní druhý díl seriálu „Změny v SVJ 2020“ tak budeme věnovat právě této změně, která nejen, že je změnou…

Změny v SVJ 2020 | 5. díl - Jak se mění povinnosti vlastníků jednotek

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

V minulém díle seriálu „Změny v SVJ 2020“ jsme se věnovali nařízenému prodeji jednotky vlastníka jakožto sankci za porušení jeho povinností. V dnešním příspěvku si povíme o změnách v oblasti právě těchto povinností vlastníků jednotek, které od 1. 7. 2020…

Změny v SVJ 2020 | 4. díl - Nařízený prodej jednotky

10.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Dnešní díl seriálu „Změny v SVJ 2020“ budeme věnovat dílčímu, leč pozornosti mnoha osob jistě vděčnému tématu z oblasti velké novely bytového spoluvlastnictví. Naše pozornost bude upřena na ust. § 1184 občanského zákoníku, které bychom zkráceně mohli nazvat…

Změny v SVJ 2020 | 6. díl - Shromáždění SVJ podle nových pravidel

25.6.2020, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient, Zdroj: AK Janoušek | advokátní kancelář

Shromáždění je nejvyšší orgán společenství vlastníků jednotek. Je to orgán, jehož členy jsou všichni vlastníci jednotek a současně orgán, který rozhoduje o nejzásadnějších otázkách společenství vlastníků. V dnešním a posledním díle seriálu „Změny v SVJ 2020“…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 310/2020 Sb. novela vyhl. č. 410/2009 Sb. (vyšlo dne: 8.7.2020 v částce č. 123)
  • 320/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 % (vyšlo dne: 15.7.2020 v částce č. 127)
  • 329/2020 Sb. o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy (vyšlo dne: 31.7.2020 v částce č. 133)
  • 330/2020 Sb. novela vým. č. 15/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.7.2020 v částce č. 133)
  • 331/2020 Sb. novela zák. č. 159/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 333/2020 Sb. novela zák. č. 40/2009 Sb., č. 141/1961 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 336/2020 Sb. novela zák. č. 19/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 6.8.2020 v částce č. 134)
  • 338/2020 Sb. novela zák. č. 21/1992 Sb. a č. 87/1995 Sb. (vyšlo dne: 11.8.2020 v částce č. 135)
  • 343/2020 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 137)
  • 344/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 14.8.2020 v částce č. 138)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

20.8.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Specialista na účetnictví SVJ

26.8. – 27.8.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Dvoudenní kurz konaný v rámci Akademie Dashöfer je určen začátečníkům a mírně pokročilým zájemcům o účetnictví SVJ. Získáte kompletní informace o dané problematice, upozorníme Vás na nejčastější chyby a problémy, s nimiž se jako účetní SVJ můžete setkat.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

10.9.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nakládání s vybranými výrobky s ukončenou životností je oproti dosavadnímu zákonu o odpadech upraveno v samostatném zákoně o výrobcích s ukončenou životností.

Registr smluv včetně uzavírání smluv, GDPR, oprav, fungování

15.9.2020, Praha, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Ing. Pavel Tesař

Seminář vysvětluje důvody a důsledky novely zákona o registru smluv.

Inovace v BOZP

16.9.2020, Praha, Radek Beránek, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, MBA, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka, Ivo Novotný, Markéta Šimáková, Ing. Oldřich Kolínský, Ing. Veronika Soukupová, Martina Hrabětová

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich. Konference bude mít dvě základní tematické sekce: management a technologie.

DOPORUČUJEME
Konference Povinnosti v podnikové ekologii
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Deset judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků - zákon o zpracování osobních údajů v praxi

GDPR

Tištěná brožura
» Vzory v editovatelné podobě.
E-document

Oceňování tepla a teplé vody v praxi bytových domů - čtyři případy rozúčtování nákladů

Tištěná brožura
» 4 x řešení z praxe!
E-document

Vymáhání pohledávek za členem SV - tipy a příklady z praxe

Tištěná brožura
» Vzor žaloby na zaplacení dlužné částky ke stažení.
E-document

Pro SVJ šité na míru

Pro SVJ šité na míru

Zvýhodněná cena: Balíček pěti brožur, bez kterých se SVJ neobejde

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.8.2020 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.8.2020
 1 EUR26,12 CZK (-0,01)
 1 USD22,11 CZK (+0,03)
 1 GBP28,96 CZK (+0,06)
 100 RUB30,16 CZK (+0,19)
 100 JPY20,72 CZK (+0,09)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
E-MAILOVÉ NOVINY