dnes je 2.2.2023

Novela nařízení stanovuje maximální ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

1.2.2023, Zdroj: Vláda

Vláda schválila novelu nařízení, kterým stanovila maximální ceny elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Změny ve schválené novele se týkají velkých firem a jejich cílem je sladit nařízení vlády s pravidly nastavenými dočasným krizovým rámcem Evropské…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právě vyšlo ve Sbírce zákonů

31.1.2023, Zdroj: Fulsoft

Právě vyšlo ve Sbírce zákonůZískejte stručný přehled změn právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v období od 16. 1. do 29. 1. 2023.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

NPO: dotační výzvy pro Zrychlení a digitalizaci stavebního řízení vypsány

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 30. 1. 2023 ve 14:00 hod vyhlásilo dvě samostatné Výzvy k předkládání žádostí ze zdrojů Národního plánu obnovy. Obě Výzvy jsou součástí komponenty 1.6. „Zrychlení a digitalizace stavebního…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Datové schránky pro SVJLIVEGarance

On-line seminář již proběhl., Mgr. et Mgr. Radana Burešová

Zaměříme se na využívání datových schránek v praxi a jejich správu. Upozorníme vás na případná úskalí a rozptýlíme případné obavy z jejich zavedení.

Přístupné pro: Plus

Opatrovník SVJ bez výboru

31.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MMR vydalo metodiku pro umisťování, povolování a kolaudaci solárních panelů

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo z toho důvodu přehlednou metodickou pomůcku, která vychází z novely energetického zákona – zákon č. 19/2023 Sb. Ta by měla zjednodušit umístění, povolení a kolaudaci solárních panelů do 50…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Spotřebitelé čelí neoprávněnému vyhrožování přerušením dodávek

30.1.2023, Zdroj: ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, které upřesňuje možnosti, za kterých je možné odpojit odběrné místo spotřebitele od energií z důvodu nehrazení ceny dodávky za energie. Výkladové stanovisko zároveň vymezuje situace, kdy dodavatel k…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Měsíční informování příjemce služeb o spotřebě

30.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Hodiny představující dobu špičky - únor 2023

30.1.2023, Zdroj: ERÚ

V souladu s energetickým zákonem stanovuje ERÚ na období od 01. 2. 2023 do 28. 2. 2023 hodiny představující dobu špičky.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Domácnosti omezují výdaje

27.1.2023, Zdroj: Český statistický úřad

Příjmy domácností se meziročně nominálně zvýšily o 129,0 mld. korun. Reálně se ale snížily o 3,0 %. Oslabení kupní síly se výrazně podepsalo na spotřebě, která reálně meziročně klesla o 5,6…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Ombudsman chce více zapojit spolky do řízení o povolování staveb

27.1.2023, Zdroj: Kancelář ombudsmana

Veřejný ochránce práv by uvítal, kdyby se občanské spolky mohly opět víc zapojovat do řízení o povolování staveb. Od roku 2018 se totiž po poslední změně předpisů nemohou spolky účastnit velké části povolovacích procesů podle stavebního…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

MŽP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech

26.1.2023, Zdroj: MŽP

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje a Státní fond životního prostředí ČR už…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

ERÚ loni řešil více než 22 tisíc spotřebitelských podání, třetina mířila na zálohy a vyúčtování

25.1.2023, Zdroj: ERÚ

V porovnání s „předkrizovými“ lety jde takřka o dvojnásobný nárůst. Nejčastějšími tématy podání byly zálohy a vyúčtování. Ubylo naopak problémů se…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. „Daňové milostivé léto“). Cílem návrhu je navázat v rezortu Ministerstva financí na předchozí akce Milostivé léto I a II a dát dlužníkům možnost zbavit se…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Upozornění pro dodavatele zapsané v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

25.1.2023, Zdroj: Portál o veřejných zakázkách a koncesích

dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů má povinnost dle § 231 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, každý rok nám písemně oznámit po začátku roku nejpozději do 31. 3., že nedošlo ke změně zapsaných údajů a ve stejné lhůtě…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

24.1. nabyla účinnosti novela LEX OZE I

25.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Senát dnes schválil novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - Výpočet výše poplatku připadajícího na jednotlivé poplatníky

16.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Může plátce poplatku, kterým je společenství vlastníků jednotek, rozpočítat poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož základem je kapacita soustřeďovacích prostředků, na jednotlivé poplatníky podle velikosti podlahové plochy jejich…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Deregulace nájemného před štrasburským soudem: Nájemce neuspěl s námitkou výrazného zpětného zvýšení nájemného

16.1.2023, Zdroj: justice.cz

Evropský soud pro lidská práva v rozsudku Pařízek proti České republice rozhodl, že zpětné skokové zvýšení nájemného neznamenalo pro nájemce bytu nepřiměřené břemeno. Postupný vývoj judikatury nejvyšších soudů byl nezbytnou součástí procesu deregulace…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Rozpor mezi průběhem zasedání shromáždění a zápisem z tohoto zasedání - jak postupovat?Garance

12.1.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi může nastat situace, kdy po zasedání shromáždění společenství vlastníků byl vyhotoven zápis, který byl podepsán odpovědnými osobami (předsedající, zapisovatel, případně i ověřovatel zápisu), avšak tento zápis neodpovídá skutečnosti, tedy průběhu…

Přístupné pro: Start | Plus

Inventarizace majetku v podmínkách společenství vlastníků jednotekGarance

12.1.2023, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tématem článku je inventarizace majetku ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”), proto je vhodné se nejprve seznámit s tím, jaký majetek může společenství vlastníků eventuálně…

Přístupné pro: Start | Plus

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Přístupné pro: Start | Plus

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: Plus

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Garance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Přístupné pro: Plus

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

12.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 28. listopadu 2022 bylo vydáno nařízení vlády č. 349/2022 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, kterým bylo nahrazeno stávající nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Právní úprava mezd a platůGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Přístupné pro: Plus

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Přístupné pro: Plus

Cestovní náhradyGarance

11.1.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Přístupné pro: Start | Plus

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie 2010-2021

11.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu

Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie mezi roky 2010–2021 podle metodiky Eurostat — SHARES.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

21 projektů revitalizace brownfieldů získá podporu celkem přes 500 milionů korun

11.1.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo přes dvě desítky projektů, které podpoří v rámci dotační výzvy programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Mezi obce rozdělí částku přesahující 500 milionů korun z Národního plánu obnovy a přidá dalších 50…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží (§ 46 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Přístupné pro: Plus

Vzor - Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práciGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhovatel: identifikační údaje (posuzované osoby, nebo osoby, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti).

Přístupné pro: Plus

Vzor - Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: identifikační údaje – název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu

Přístupné pro: Plus

Návrh na přezkoumání lékařského posudkuGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je osobou, které uplatněním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vznikají práva a povinnosti. Tato práva a povinnosti jsou stanoveny v zákoníku práce a v zákoně o specifických zdravotních…

Přístupné pro: Plus

Povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské službyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí pracovněprávních vztahů je i péče zaměstnavatele o zdraví zaměstnanců. Do této péče (ust. § 224 ZP) je zahrnuta i povinnost zaměstnavatele v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Nejvýznamnějším…

Přístupné pro: Plus

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyGarance

10.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když zaměstnavatel vysílá uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, musí ho vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno.…

Přístupné pro: Plus

Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí

10.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti

9.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program EFEKT podporuje dosahování energetických úspor a snižování energetické náročnosti napříč soukromým a veřejným sektorem, stejně tak jako v domácnostech. Konkrétně cílí na podporu předprojektové přípravy, poradenské činnosti v podobě energetických…

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Měsíční spotřeba elektřiny a plynu v roce 2022

9.1.2023, Zdroj: ERÚ

Netto, Brutto, Skutečná a Přepočtená spotřeba elektřiny. Skutečná teplota a dlouhodobý teplotní normál zemního plynu v roce 2022.

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (osobního automobilu)Garance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Kupní smlouva - koupě movité věci (televizoru)Garance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus

Koupě movité věciGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava koupě v NOZ se dělí do celkem šesti pododdílů:

Přístupné pro: Plus

Smlouva o poskytování digitálního obsahuGarance

7.1.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku Zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů1, která mimo jiné…

Přístupné pro: Start | Plus

Vzor - Kupní smlouva na materiál a zbožíGarance

7.1.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...