dnes je 19.5.2024

Input:

č. 146/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodování o nepřípustném opravném prostředku

č. 146/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodování o nepřípustném opravném prostředku
k § 132 soudního řádu správního
Rozhodl-li soud ve správním soudnictví o žalobě proti správnímu rozhodnutí před datem 31. 12. 2002 a podal-li žalobce i přes správné poučení o tom, že proti rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, proti tomuto rozhodnutí soudu „odvolání“, odmítne takové odvolání postupem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud, jemuž bylo odvolání adresováno (soud adresy), protože tu není žádný soud, který byl funkčně příslušný k projednání odvolání. Bylo-li však odvolání adresováno přede dnem 1. 1. 2003 vrchnímu soudu, odmítne takové odvolání Nejvyšší správní soud (§ 132 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10.4.2003, čj. 5 A 265/2002-9)
Věc: Vítězslav K. v L. proti Policii České republiky o zrušení správního rozhodnutí.

U Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí ředitele Policie ČR, Správy Středočeského kraje, ve věcech služebního poměru. Rozsudkem ze dne 24. 9. 2002 byla žaloba zamítnuta.
O opravném prostředku proti rozsudku Městského soudu v Praze rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že jej odmítl.
Z
Nahrávám...
Nahrávám...