dnes je 20.7.2024

Input:

č. 174/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: podmínky dokončení řízení o dovolání u Nejvyššího správního soudu

č. 174/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: podmínky dokončení řízení o dovolání u Nejvyššího správního soudu
k § 129 odst. 4 soudního řádu správního
Předpokladem pro dokončení řízení u Nejvyššího správního soudu podle § 129 odst. 4 s. ř. s. je zjištění, zda dovolání podané před 31. 12. 2002 bylo včasné podle občanského soudního řádu, ve znění účinném v době jeho podání.
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2003, čj. 7 Ads 19/2003-83)
Věc: Zbyslaw M. v M. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 9. 2002 bylo k odvolání stěžovatele potvrzeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2001, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 7. 2. 2000 o zamítnutí žádosti o dílčí starobní důchod. Rozsudek byl právní zástupkyni stěžovatele doručen dne 23. 9. 2002.
Dne 11. 12. 2002 došlo Městskému soudu v Praze stěžovatelovo podání ze dne 6. 11. 2002 psané v polském jazyce a označené jako „odvolanie“, v němž stěžovatel mimo jiné uvedl, že od soudu dosud nic neobdržel, a proto se rozhodl napsat Městskému soudu.
Městský soud v Praze poté ověřoval u stěžovatelovy právní zástupkyně, jakým způsobem ho informovala o výsledku řízení. Rozsudek byl následně zaslán na vědomí i přímo stěžovateli. Ten reagoval tak, že proti němu podal dovolání, které bylo doručeno Městskému soudu v Praze dne 11. 3. 2003.
Městský soud v Praze s ohledem na změnu právní úpravy postoupil věc podle § 129 odst. 4 s. ř. s. Nejvyššímu správnímu soudu k dokončení řízení, a
Nahrávám...
Nahrávám...