dnes je 20.7.2024

Input:

38/2004 F.z., Sdělení k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

38/2004 F.z., Sdělení k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Sdělení k § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 
Referent: Ing. Václav Benda, tel.: 257 042 559
Č. j.: 18/82 766/2004-181 ze dne 2. 7. 2004
Podle § 113 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nabývá tento zákon účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost se stanovenými výjimkami. Podle písmene a) ustanovení § 23 odst. 3, § 73 odst. 3 věty poslední, a § 51 odst. 1 písm. j) nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005, tj. možnost uvádění daně při dovozu v daňovém přiznám a osvobození od daně bez nároku na odpočet daně pro veškeré loterie a jiné podobné hry.
Z jazykové dikce § 113 by mohlo vyplývat, že písmena b) a c) nenabývají účinnosti vůbec, pouze
Nahrávám...
Nahrávám...