dnes je 19.5.2024

Input:

Blokování přístupu bývalého člena výboru SVJ do datové schránky

8.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.11.3
Blokování přístupu bývalého člena výboru SVJ do datové schránky

Mgr. Adriana Kvítková

K 1. lednu 2023 došlo novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), k povinnému zřízení datových schránek pro společenství vlastníků jednotek. S fungováním schránek se čtenáři zajisté seznámili, zjistili, že je pro mnohé výhodná, a vědí, že je nutné zejména zajistit pravidelnou kontrolu datové schránky, aby nedošlo k promeškání lhůty. Nicméně po roce užívání datových schránek se otevřela jedna velká otázka, která v praxi tíží nejedno společenství, a to jak dosáhnout zablokování přístupu do datové schránky (resp. zneplatnění přístupových údajů do datové schránky) členovi výboru v případě, že jeho funkční období skončilo, byl z funkce odvolán nebo z funkce odstoupil, každopádně za situace, kdy není možné počítat s jeho součinností a je nutné jednat rychle. K přístupu do datové schránky právnické osoby je totiž oprávněn každý z členů statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek, pro které byla datová schránka zřízena, každý má vlastní přístupové údaje, a to vždy ke každé datové schránce jedny.

V případě datových schránek zřizovaných na žádost lze na základě žádosti držitele datovou schránku znepřístupnit, uvedené ovšem neplatí pro datové schránky zřizované na základě zákona, tj. povinně, tedy ani v případě datových schránek zřízených pro SVJ.

Na tomto místě je dobré si ujasnit, jaký je rozdíl mezi znepřístupněním datové schránky a zneplatněním přístupových údajů. Znepřístupnění datové schránky znamená, že do ní nelze dodávat nové datové zprávy

Nahrávám...
Nahrávám...