dnes je 18.7.2024

Input:

Financování výstavby nájemních bytů

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.53 Financování výstavby nájemních bytů

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Míra podpory:

  • - Celková alokace: 800 000 000 Kč,
  • - Z toho určeno pro územní samosprávné celky: 500 000 000 Kč,
  • - Z toho určeno pro jiné právnické osoby: 300 000 000 Kč.
  1. Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
  2. Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.
  3. Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

Právnická osoba, která má své sídlo na území:

a) některého z členských států EU;

b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

c)

Nahrávám...
Nahrávám...