dnes je 23.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace ke sdělení, respektive čestnému prohlášení dle §95k energetického zákona

14.5.2024, Zdroj: ERÚ (www.eru.cz)

V návaznosti na informace některých médií k údajné nové povinnosti malých výrobců elektřiny sdělit ERÚ, že jim nevznikla povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona (§ 92 a násl. § 95j odst. 1 písm. b), uvádíme následující sdělení.

ERÚ si je vědom možného jazykového výkladu, podle kterého by měl čestné prohlášení zaslat ERÚ každý výrobce, nicméně má ERÚ zato, že nelze vycházet pouze ze samotné textace jednotlivých právních norem, ale je nutné vykládat dotčená ustanovení upravující odvod z nadměrných příjmů ve všech vzájemných souvislostech a přistoupit k výkladu teleologickému, v rámci kterého nelze opomenout ani odůvodnění přijaté právní normy.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Nemovitost profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

E-document

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...