dnes je 23.9.2023

Input:

Jednací jazyk zasedání shromáždění SVJ

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.11
Jednací jazyk zasedání shromáždění SVJ

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Jakub Hrček

Mnoho členů společenství vlastníků jednotek, a to zvláště ve větších městech, není českého původu a neovládá český jazyk. V těchto případech bývá běžné, že jsou takoví vlastníci při jednáních vůči společenství vlastníků jednotek zastoupeni, a to zvláště v rámci účasti vlastníka na zasedání shromáždění společenství vlastníků jednotek.

V praxi SVJ však mohou nastat situace, kdy se vlastník jednotky a člen společenství vlastníků jednotek, který neovládá český jazyk, bude zasedání shromáždění účastnit osobně bez přítomnosti svého zástupce či tlumočníka.

Je nutno ozřejmit, že v takovém případě však musí vlastník, který neovládá český jazyk, respektovat jednací jazyk zasedání shromáždění, kterým je čeština, a nemůže se domáhat toho, aby se jednalo v cizím jazyce nebo aby byl průběh zasedání tlumočen na náklady společenství vlastníků.

Podle ust. § 1221 odst. 1 NOZ ve spojení s ustanovením § 254 odst. 1 NOZ, platí, že statutární orgán společenství vlastníků je povinen do třiceti dnů od konání shromáždění zajistit vyhotovení zápisu z tohoto shromáždění, ve kterém je zachycen průběh zasedání.

Lze si proto těžko představit, že by v tomto zápise byly částečně některé údaje uvedeny v cizím jazyce, a to zvláště v případech, kdy má zápis sloužit jako podklad pro rejstříkový soud za účelem zápisu změn v rejstříku společenství vlastníků jednotek.

V takovém případě by musel zápis obsahovat úřední překlad částí zapsaných v cizím jazyce tak, aby rejstříkový soud

Nahrávám...
Nahrávám...