dnes je 20.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1220

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.5.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1220

Mgr. Pavla Krejčí

[Úplné znění prohlášení]

K odst. 1

Prohlášení (§ 1166 NOZ ) je základním dokumentem dokládajícím obsah vlastnického práva jednotlivých vlastníků jednotek, a to zejména ve vztahu k jednotce a jejímu správnému a určitému vymezení. Jedná se tedy o dokument, který není jednorázový, ale o dokument, který může v průběhu času podléhat změnám.

Změny obsahu prohlášení

Změny obsahu prohlášení mohou nastat na základě:

  • odstranění vad prohlášení podle § 1168 NOZ ,

  • změny prohlášení podle § 1169 NOZ ,

  • rozhodnutí soudu o změně prohlášení ve vztahu k podílům v nespolečných částech podle § 1162 odst. 2 NOZ ,

  • smlouvou o výstavbě podle § 1163 a § 1170 NOZ , pokud výstavbou vzniká nová jednotka,

  • rozhodnutím soudu při oddělení spoluvlastnictví, při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při vypořádání společného jmění podle § 1165 NOZ ,

  • rozhodnutím shromáždění podle § 1208 NOZ .


Dosud taková právní úprava v zákoně chyběla a úplné znění prohlášení nemuselo být vypracováváno. V praxi to často činilo problémy, neboť bylo někdy složité zajistit celou souvislou řadu dokumentů, které prohlášení měnily. Z tohoto důvodu NOZ určil povinnost vypracovat po každé změně úplné znění prohlášení, které bude zachycovat aktuální stav tohoto dokumentu.

Vypracovat úplné znění prohlášení má osoba odpovědná za správu domu (§ 1190 NOZ ), tedy většinou společenství vlastníků, a nevzniklo-li společenství vlastníků, pak osoba správce po dle § 1192 NOZ nebo § 1202 NOZ. Tato osoba pak musí založit toto úplné znění prohlášení do sbírky listin katastrálního úřadu, a to bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala. Tento postup platí i tehdy, pokud jsou

Nahrávám...
Nahrávám...